Tisková zpráva: Jak by měl vypadat kariérní systém, aby byl funkční

ilustrační foto by PhotoAtelier (flickr.com) (CC BY 2.0)

Praha, 1. listopadu 2016 Ministerstvo školství představilo návrh kariérního řádu pro učitele, který by měl vstoupit v účinnost v roce 2018. Bez větší míry nezávislosti v hodnocení, stanovených objektivních kritérií pro hodnotitele a integrace hodnocení ze strany žáků a učitelů bude jeho vliv sporný. Nejasnost funkce třetího stupně z něj činí spíše torzo k možnému dalšímu rozpracování.

Kariérní rád pro učitele je nezbytným, a doposud absentujícím nástrojem pro zvýšení profesionality pedagogů v českém regionálním školství. Návrh, který předkládá MŠMT, obsahuje několik sporných prvků a nejasností, které otevírají otázku jeho efektivity:

  • Úspěch či neúspěch v adaptačním období se bude posuzovat pouze v rámci školy, kde bude učitel – začátečník pracovat. Chybí nezávislý arbitr, nabízí se přítomnost České školní inspekce.
  • Nebyl doposud představen standard učitele, který by poskytl souhrn objektivních kritérií pro hodnocení učitelů. Přitom právě dobře nastavený standard učitele může významně zvěcnit debatu o tom, koho považujeme a nepovažujeme za kvalitního učitele.
  • Adaptační období nabízí příležitost otevřít možnost absolventům nepedagogických oborů vysokých škol se zájmem o učitelství prokázat své schopnosti a získat tak kvalifikaci. Do dvouletého adaptačního období by se tak mohl přihlásit jakýkoli absolvent s magisterským vzděláním. Zvýšilo by to i nároky na to, jak by mělo adaptační období vypadat a čím by mělo absolventy vybavit. MŠMT by tímto mohlo částečně řešit problém stárnoucí učitelské populace a chybějících učitelů v některých předmětech.
  • Hodnocení ze strany žáků či rodičů by mělo mít v posuzování práce učitelů své místo. Tuto možnost je třeba zvážit a navrhnout, zda má být takové hodnocení zahrnuto do kariérního řádu, případně zda má zpětná vazba na učitelskou práci být školám k dispozici mimo kariérní systém a necháme na řediteli, nakolik ji zohlední..
  • Existence a smysl třetího stupně kariérního řádu zůstávají nejasné. K čemu má učitele vést? Mají být ti, kteří třetího stupně dosáhnou, lídry, inspektory, mentory ostatních? Takové lidi pedagogická praxe rozhodně potřebuje, a zatím nemáme funkční systém jejich vyhledávání a profesního rozvoje. Je ale nejisté, jestli k tomu může posloužit tato podoba kariérního řádu.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Bylo by chybou, pokud by kariérní řád nesl pouze formální znaky odstupňování profesionality učitelů a nevedl k její skutečné podpoře a k motivaci učitelů o vlastní rozvoj. O současném návrhu lze v tomto směru pochybovat. A je opravdu nutné hledat, jak k pedagogické profesi přitáhnout talentované lidi, byť absolvovali nepedagogické studium. Adaptační období navržené v rámci kariérního řádu, se k tomu velmi dobře hodí. Snížilo by se tak riziko, že bude pouhou formalitou, dvouletým vyčkáváním, na jehož konci každý stejně druhý stupeň získá.“

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments