Tisková zpráva: (Ne)jednotné přijímačky na SŠ a „Vládní“ rada pro vzdělávání

ilustrační foto. by Alena (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

V meziresortním připomínkovém řízení je nyní novela školského zákona, která upravuje podobu přijímání na SŠ, podobu tzv. Národní rady pro vzdělávání, povinný předškolní rok vzdělávání a maturitu.

Praha 14. dubna – Ačkoliv médii proběhla zpráva, že přijímací zkoušky na SŠ budou sice povinné, ale nikoliv jednotné, v aktuálním návrhu zákona se s jednotnými kritérii stále počítá. Ředitel SŠ je také povinen zohlednit výsledky předchozího vzdělávání. Novela dále upravuje podobu Národní rady pro vzdělávání a prodlužuje povinné vzdělávání o rok v mateřské škole. Možnost individuálního vzdělávání zahrnuje, ale ne pro každého rodiče.

Přinášíme přehled nejvýraznějších změn:

V § 34 návrhu je ustaveno faktické posunutí povinné školní docházky s počátkem od 5 roku života dítěte. Ačkoliv tato úprava vzbudila na veřejnosti značnou diskusi, předkládaný zákon počítá s plošným zavedením povinnosti. Zákon nicméně umožňuje individuální vzdělávání (a tedy i zařazení dítěte do dětské skupiny, což však není explicitně stanoveno). Zákonní zástupci však budou muset doložit technické a prostorové podmínky, seznam vzdělávacích pomůcek a to, že vzdělávající osoba má maturitu. Za plnění povinnosti se považuje i docházka do přípravné třídy na ZŠ. Na mateřských školách bude, jakým způsobem budou individuální vzdělávání ověřovat a také způsob omlouvání dětí z docházky.

Komentář EDUin: Zavedení povinného vzdělávání od 5 let je výraznou změnou v systému vzdělávání. Je v pořádku, že existuje možnost individuálního vzdělávání, nicméně jistou nedůvěru vzbuzuje stanovení podmínek, které bude muset rodič prokázat. Z možnosti vzdělávat děti doma jsou vyloučeni lidé bez maturity, což může být vnímáno jako diskriminace. Bude velmi důležité, jak konkrétní podmínky upraví prováděcí právní předpis.

 

Kompletně nový § 60 nově upravuje způsob přijímání ke studiu na SŠ. Byť se v médiích objevila informace, že přijímací zkoušky nakonec nebudou jednotné, v projednávané verzi se o „jednotných kritériích“ přímo hovoří (odst. 2). V odst. 4 je pak stanovena povinnost zahrnout mezi kritéria vždy přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. Povinnost konat přijímací zkoušku platí pro obory s maturitou. Podmínky má vyjasnit prováděcí právní předpis. § 60d de jure stanovuje, že jednotná kritéria (MA, ČJ) tvoří minimálně polovinu výsledku a stanovuje také povinnost zahrnout do hodnocení výsledky z předchozího vzdělávání. § 61 upravuje podmínky pro přijímání na víceletá gymnázia podle přijímání na SŠ.

Komentář EDUin: Dostupné informace o tom, jak budou kritéria přijímacích zkoušek specifikována, se poněkud liší, což je při tomto stavu rozpracování zákona velmi překvapivé. Trváme na tom, že pravomoc určit podobu a obsah přijímacích zkoušek by měl ředitel školy, tento návrh zákona to ale zásadně mění. Opět bude velmi záležet na znění prováděcího právního předpisu.

 

Dle § 78 se novou součástí tzv. společné části maturitní zkoušky mají stát také tzv. matematika rozšiřující a cizí jazyk rozšiřující. Předpokládaným důvodem je nabídnout vysokým školám možnost zahrnout výsledky této rozšiřující (náročnější) zkoušky do hodnocení přijímacího řízení na VŠ.

Komentář EDUin: Snaha ministerstva školství „vtáhnout“ VŠ do maturit tak, aby zohledňovaly jejich výsledky v přijímacím řízení, dlouhodobě selhává. Ani matematika, ani cizí jazyky nepatří v přijímacím řízení k nejfrekventovanějším zkouškám. Už jen z tohoto důvodu je znovuzavádění dvoukolejné maturity koncepčně nejasné. Ministerstvo pravděpodobně ani nepředjednalo s VŠ jejich postoj.

 

Národní rada pro vzdělávání je zakotvena v § 172. Podle platného návrhu by měl být předsedou rady premiér a místopředsedou ministr školství. Počet členů i jejich jmenování stanoví status rady. Status rady schvaluje vláda.

Komentář EDUin: Z původního záměru vytvořit expertní „radu starších“, která bude tvořit přirozený korektiv záměrům ministerstva, nezbylo nic. Současný návrh je plně poplatný politickému zadání aktuální vlády a rada bude nepochybně sloužit nikoliv k tomu, aby korigovala, ale posvěcovala.

 

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Ať už jde o povinný poslední rok předškolního vzdělávání nebo přijímačky na SŠ, těžko hodnotit, dokud nebudou známy prováděcí právní předpisy. Fakt, že na poslední chvíli dochází k neočekávaným změnám, nesvědčí o koncepční práci. Národní rada pro vzdělávání nakonec zdegenerovala do podoby orgánu podporujícího vládní politiku. Škoda, zbytečně promarněná šance.“ 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
l.snirch
l.snirch
7 years ago

§60 odst. 2
Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení
a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Jednotná kritéria v rámci školy (vícekolové přijímací řízení v rámci školy) nejsou jednotná kritéria v rámci republiky – už jsem Eduinu jednou psal, nevím, proč stále stejnou mystifikaci používá.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

„může být vnímáno jako diskriminace“

Což JE diskriminace. Zkusme hovořit jasnou řeči.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

„Trváme na tom, že pravomoc určit podobu a obsah přijímacích zkoušek by měl ředitel školy, tento návrh zákona to ale zásadně mění“

Naopak tento návrh chválabohu nechává kompetence řediteli školy, nejsou ani jednotné testy od Cermatu, tím pádem ani státem stanovená deadlajna pro vstup na SŠ. Je jen povinnost konat přijímačky (což od začátku myslím všichni chtěli) a je nutnost zahrnout podstatnou části výsledky přijímaček do hodnocení přijímacího řízení.
Asi se Eduin láme do otevřených dveří, v tomto směru jsem s návrhem přijímaček plně spokojen, ministerstvo ustoupilo od svých představ a zůstalo to, co skoro každý podporoval.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Pane Kartousi, aby nenásledovaly další mystifikace o novele: Předkládací zpráva ministerstva k novele (část k přijímačkám): „Přijímací řízení Dále novela nově zavádí povinnost ředitele školy stanovit v rámci přijímacího řízení ve všech kolech přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, a to s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Tato přijímací zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně jednou polovinou. Učivo a ověřované dovednosti uchazeče vycházejí důsledně z RVP pro základní vzdělávání; základní parametry pro formu a délku trvání této přijímací zkoušky stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č.… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

„Z možnosti vzdělávat děti doma jsou vyloučeni lidé bez maturity, což může být vnímáno jako diskriminace. “

Vzdělávání (i když spíše vychovávání a příprava na vzdělávání), ale to nezačíná v 5 letech, takže do 5 let zvládne i vyučený rodič a pak už naráz už ne?

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani

Co v tomto RVP nezvládne doma rodič, který chce své dítě připravovat a je pouze vyučen?

To by mě fakt zajímalo, na to mi žádný politik prosazující novelu neodpoví.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

„Trváme na tom, že pravomoc určit podobu a obsah přijímacích zkoušek by měl ředitel školy, tento návrh zákona to ale zásadně mění“

Doufejme, že spolu s pravomocí bude kráčet i odpovědnost.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

„Národní rada pro vzdělávání nakonec zdegenerovala do podoby orgánu podporujícího vládní politiku.“

Ale finský zázrak byl (a je) vládní politikou. Takže vám vadí víc národní rada, nebo vládní politika?

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Odpovědnost za přijímací řízení (a tisíce dalších věcí) mají ředitelé i dneska, čeho se bojíte pane Sotoláři?