Tisková zpráva: Státní maturita porušuje zákon a poškozuje žáky i výuku ve školách

ilustrační foto by Bratislavská župa (flickr.com) (CC BY 2.0)

Srovnání maturitních testů, rámcových vzdělávacích programů středních škol a maturitních katalogů ukázalo závažné chyby a porušení zákona.

Praha, 10. června 2016 – Sedm pedagogů a odborníků z oblasti vzdělávání zpracovalo analytický materiál, který vysvětluje, v čem státní maturita a její testy porušují zákon a poškozují žáky středních škol i výuku. Ve svém prohlášení konstatují, že je nepřijatelné, aby na neschopnost státu sladit jednotlivé vzdělávací dokumenty dopláceli maturanti.

Podle analýzy maturitních testů porušuje současná podoba státní maturity zákon. Maturitní data, která se letos podařilo získat na Ministerstvu školství, potvrzují závažné důsledky těchto pochybení pro žáky. Příčinou je nesoulad mezi jednotlivými dokumenty upravujícími požadavky na výuku a ke státní maturitě.

Srovnání maturitních katalogů s rámcovými vzdělávacími programy (RVP) středních škol uká­zala, že například logaritmická rovnice je součástí učiva v RVP pro gymnázia, ale nikoli v RVP odborných škol. Zařazením úlohy, v níž bylo třeba vyřešit logaritmickou rovnici, do maturitního testu zjevně došlo k porušení zákona a k poškození velkého množství maturantů. Zároveň vyšel najevo nesoulad mezi katalogy a rámcovými vzdělávacími programy.
Katalog v některých případech umožňuje ověřovat něco, co se na školách vyučovat nemusí – sám však není dokumentem, který by to mohl školám uložit.

Signatáři kromě upozornění na pochybení a porušování zákona vysvětlují, jaké nežádoucí dopady na výuku ve školách a na výsledky vzdělávání takto pojatá maturita má a jaká jsou možná řešení.

Celý text dokumentu najdete ve formátu PDF ZDE.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Některá pochybení, která vyplavala na povrch, jsou překvapivá především proto, že nevyšla najevo ani při přípravě testů, ani při následných schvalovacích procedurách. Je však nepřijatelné, aby maturanti dopláceli na neschopnost státních úřadů dodržovat zákony. Navíc ve chvíli, kdy se většina z nich poprvé setkává se státem jako s někým, kdo ovlivňuje jejich život.

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Vladimir Stanzel
Vladimir Stanzel
4 years ago

Nehodlám zabředávat do právně-pozitivistických výkladů, do nichž se pustili autoři tohoto materiálu – zde by měli promluvit profesionální právníci, ne laici. Chci se jen vyjádřit k následující pasáži: „Někdo by možná chtěl argumentovat tím, že součástí očekávaných výstupů v RVP pro SOŠ je požadavek „žák odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby“. Nedomníváme se, že je tím míněno opravování cizích textů. Proč by to vůbec měli žáci umět, natožpak žáci SOŠ? Pokud tím ale opravování cizích textů skutečně míněno je, přibylo by ještě jedno porušení školského zákona, a to diskriminace žáků z gymnázií (ustanovení § 2 odst. 1 písm. a).… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
4 years ago

Už skutečnost, že autoři nejsou schopni pořádně si přečíst dokumenty, jež napadají, činí z jejich textu prázdné slohové cvičení. Je také neuvěřitelné, jak se mohou bohemisté podepsat pod text, jenž zcela automaticky předpokládá, že osvojování termínů probíhá „bez kontextu“, že je pouhým „nácvikem“. Zobecňují snad svoji vlastní praxi? A stejně tak – jak mohou zaměňovat výuku s ověřováním znalost? Ať tak, či onak, jsou jejich vývody zcela irelevantní.

Vaclav Votruba
Vaclav Votruba
4 years ago

To jsem zvědavý, zda se někdo bude podle této zprávy soudit. I ta „logaritmická rovnice“ se dá považovat za rovnici s logaritmem, ne logaritmickou rovnici – je potřeba úprav logaritmu (spadá do bodu logaritmus), hodnota logaritmu (tamtéž). Rovnice se nelogaritmuje, jde JEN o úpravy. Připadá mi to, že se jen skupina autorů (s jedním matematikem) snažila najít důvody, jak do maturity kopnout. Kopla si. Budiž. Bude se tedy někdo soudit a bude soud rozhodovat, co je rovnice s logaritmem a logaritmická rovnice? Nemohu se dočkat ;-)

Vaclav Votruba
Vaclav Votruba
4 years ago

Ještě k logaritmu: věta „Každý maturant ze SOŠ ztratil bez vlastní viny na úloze s logaritmickou rovnicí body, čas nebo obojí.“ je nepravdivá, protože například na naší střední odborné škole čtyři žáci mají z této úlohy plný počet bodů.