Tisková zpráva: Testování – Role státu jako garanta, ne realizátora

ilustrační foto. by Penn State (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Ministerstvo školství si usurpuje komplexní odpovědnost za testování. Kontraproduktivně.

Praha 11. září – Jednotné přijímací zkoušky, jak jsou navrženy současným vedením MŠMT, předpokládají komplexní roli ministerstva v jejich přípravě, administraci, vyhodnocení i garanci celého procesu. Zkušenost se schopnostmi a limity této instituce ukazují na nežádoucí riziko: pochybnosti o kvalitě i zbytečně dominantní roli státu.

Jedním z rizik, která představují jednotné přijímací zkoušky pro český vzdělávací systém, představuje vedle nežádoucího ovlivňování přístupu ke vzdělávání a způsobu výuky na ZŠ i zcela dominantní role státu v jejich realizaci. Což se netýká pouze tohoto projektu. Projekt jednotných přijímacích zkoušek kopíruje model státních maturit, v němž v minulosti došlo k velmi vážným chybám, provázejícím přípravu, realizaci i schopnost reakce na nedostatky.

Tento stav je do značné míry způsoben tím, že celý projekt je zároveň realizován i garantován ministerstvem školství, byť je přípravou projektu pověřena k tomuto účelu zřízená instituce (Cermat). Ministerstvo se tak dostává do konfliktní situace, v níž je zároveň realizátorem i garantem.

Jako příklad odlišné praxe lze uvést roli instituce Qfqual v anglickém školství. Tato organizace, ačkoliv zřízená a financovaná státem, je nezávislá na ministerstvu školství a zodpovídá se parlamentu. Její rolí je mimo jiné garantovat, aby testování, které probíhá ve školním vzdělávání, probíhalo v souladu s kurikulárními dokumenty a dalšími mandatorními požadavky. Nedochází zde však ke konfliktu zájmů, protože organizace sama testy netvoří, pouze dohlíží na různé poskytovatele (z komerčního i neziskového sektoru), kteří testování realizují.

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: Více než desetiletá, chaotická, nekoncepční a neefektivní příprava státních maturit, která prokazatelně stála více než miliardu korun, přičemž výsledným produktem je koncept v hodnotě maximálně desítek milionů korun, není důkazem, který svědčí pro opakování takového modelu. Rolí státu nepochybně je garantovat to, co se děje ve veřejném vzdělávání. Není jeho rolí tento proces ovládat, omezovat nebo dokonce klást překážky.“ 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
10 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Je samozřejmé, že lidé dlouhodobě úzce propojení s testovací společností těžko mohou objektivně hodnotit státní maturitu, vždy budou akcentovat jen negativa. A je samozřejmé, že dlouhodobé návyky, například soustavné „významové posuny“ či přímo překrucování skutečnosti, se člověku tak vryjí pod kůži, až se si jich ani není vědom. Kdypak se pan Kartous naučí vyjadřovat přesně, tedy například uvede, že jde o zařazení jednotného prvku do přijímacího řízení, nikoli o „jednotné přijímací zkoušky“? V tomto případě je to dost podstatný rozdíl.

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pane Kartousi, já vnímám jako prostou skutečnost, že jste neuváděl fakta, ale pouze své názory, a že státní maturita měla zásadní metodický přínos pro český jazyk a cizí jazyk. Konkrétní odůvodnění zde nebudu potisící opakovat, snadno si ho můžete dohledat. Stejně tak si můžete dohledat prosté vysvětlení, proč maturitní koncept pana Šteffla (Scia), o nějž pravděpodobně opíráte své tvrzení o hodnotě „několika desítek korun“, je v případě výše zmníněných výukových oborů zcela nedostatečný. Zkrátka vaše „prostá skutečnost“ se může od reality dost lišit. Píšete-li vy o „jednotných přijímačkách“, nesete za toto vyjádření plnou zodpovědnost, proto ho vytýkám vám. Nikdo vás… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Oprava a doplnění: „několika desítek milionů korun…“

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pane Kartousi,

když už jste měl potřebu zamudrovat si o státní maturitě, posílám vám jeden odkaz volně s tématem související. Všimněte si, jak to vypadá, když se do polemiky vnese odbornost a když místo dojmů a emotivních výkřiků hovoří argumenty.
http://ascestinaru.cz/robert-ibrahim-k-ustni-zkousce-z-cestiny-maj-karla-hynka-machy/

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pane Kartousi, vyjadřujete se velmi nekvalifikovaně, ovšem autoritativně ke státní maturitě. Státní maturita není pouhý soubor testů, tento koncept, jak už jsem zmiňoval, je zcela nedostatečný, a důvody byly skutečně publikovány opakovaně, proto určitě chápete, že reaguji na recyklaci téhož poněkud emotivně. Ostatně vaše výchozí vyjádření rozhodně není neutrální; nejsem to já, kdo vyvolává konfrontační tón. Co se týče úprav státní maturity, byly vyvolány a umožněny lecčím, mj. agresivním kampaní ze strany představitelů testovacích firem, která přispěla k ještě většímu zmatení představ o smyslu a možnostech státní maturity. Tato kampaň se mj. opírala o kritiku maturity ze strany učitelů, přičemž… Více »

Bob Kartous
8 years ago

Zdravím, pane Soukale. Model, který já vidím jako užitečný, je plošná maturita jako garance středoškolského minima a tzv. profilová část jako nadstavba adekvátní dané škole. Tedy model, který je do značné míry praktikován dnes a který by skutečně, pokud by se uvažovalo od počátku koncepčně, stál v řádu desítek milionů korun. TZ, ke které vedeme diskusi, zdůrazňuje fakt, že český stát prostřednictvím svých (k tomu zřízených) organizací takovou kompetenci neprokázal a že existuje efektivnější systémové řešení (s uvedeným příkladem Ofqual). Vliv testovacích firem na to, jak byla zfušována státní maturita, hrubě přeceňujete, toť moje další zkušenost ze společnosti, z níž… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pane Kartousi, S tím, že nemáme skutečnou koncepci vzdělávání, souhlasím, doplním ji ovšem tím, že stát dnes nemá prostředky, aby jakoukoli koncepci skutečně plně prosadil, v dílčím ohledu viz např. právě tzv. státní maturita. K maturitnímu tématu mohu jen konstatovat, že ASČ ve volné spolupráci se sdruženími cizích jazyků koncepční model a jeho odůvodnění připravila, ovšem příliš se o něm nediskutuje, podle mého názoru i proto, že mj. ukazuje slabiny jiných návrhů (včetně toho, který hájíte vy). Myslím si dokonce – aniž bych chtěl nekriticky vyzdvihovat práci, na níž jsem se podílel -, že náš model postihuje problémy, bez jejichž… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Ještě poznámka: Nepřeceňuji vliv testovacích firem na to, „jak byla zfušována státní maturita“. Píšu o podílu těchto firem na tom, že doposud kvalitní maturitu nemáme a že ji pravděpodobně dlouho mít nebudeme.