Tisková zpráva: Učivo pro nové RVP je potřeba vybrat transparentně

ilustrační foto (c) Kateřina Lánská

Vymezení přenositelných kompetencí nemá smysl měnit.

Ministerstvo školství na začátku tohoto měsíce představilo expertní panel k revizi Rámcových vzdělávacích programů. EDUin vítá jeho složení i to, že ministerstvo v přípravě revizí udělalo další kroky. Důležitý teď je samotný proces výběru učiva, které je pro naplnění cílů vzdělávání popsaných v RVP pro základní vzdělávání zásadní.

Ministerstvo školství chce při přípravě revize postupovat podobně jako u Strategie 2030+. Osmnáctičlenný expertní panel je složený ze zástupců státních institucí, akademiků i učitelů ze základních škol. Úkolem expertního panelu je dát během následujících měsíců dohromady hlavní směry pro revizi RVP.
EDUin proto při vytváření nového dokumentu apeluje na transparentnost procesu výběru oborových znalostí. Je důležité stanovit principy a pravidla toho, kdo a jak rozhodne, které učivo je stěžejní. A právě to potom promítnout i do úpravy očekávaných výstupů pro jednotlivé vzdělávací oblasti.
Naopak nemá smysl při přípravě revize rozsáhle otevírat debatu o vymezení přenositelných kompetencí – tedy jejich rozšíření nebo naopak omezení. Smysluplné je pouze doplnit výčet kompetencí o základní funkční gramotnosti – například matematickou a jazykovou, jak ostatně doporučuje i podkladová studie k revizi RVP od Dominika Dvořáka, kterou vypracoval pro (tehdejší) Národní ústav pro vzdělávání.
V souvislosti s přípravou revize RVP shrnujeme otázky, na které je potřeba v materiálu odpovědět:
  • Jakým způsobem budou vybrány klíčové oborové znalosti (učivo), které jsou stěžejní pro úpravu očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech?
  • Jakým způsobem budou nově vymezené očekávané výstupy propojeny s ideálními pedagogickými strategiemi pro efektivní osvojování revidovaných cílů vzdělávání?
  • Jakým způsobem bude nové kurikulum podpořeno vhodnými vzdělávacími a učebními zdroji?
  • Jakým způsobem bude nové vymezení cílů a obsahu vzdělávání promítnuto do pregraduální přípravy a dalšího profesního vzdělávání učitelů?
  • Které vzdělávací oblasti, popřípadě gramotnosti, budou předmětem ověřování výsledků vzdělávání v tzv. „uzlových bodech” (tedy v 5., 7. a 9. třídě)? Bude sběr dat pouze výběrový či plošný? Bude účel tohoto sběru dat pouze získání zpětné vazby o průběhu a možnostech další podpory vzdělávání žáků?
Karel Gargulák, konzultant EDUin: „V souvislosti s proměnou RVP je klíčové nezaměřovat se na abstraktní pojmy typu kompetence, ale na to, jak co nejlépe může revidované kurikulum pomoci učitelům ve zlepšování jejich pedagogické práce. To souvisí s propojením samotného učiva (např. v dějepisu) a rozvoje přenositelných dovedností (např. spolupráce) žáků prostřednictvím kvalitního zadání a podpůrných materiálů, které budou přímo vázány na inovované cíle vzdělávání.”

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments