Tisková zpráva: Vzdělávání 4.0 jako reakce na Průmysl 4.0

ilustrační foto by Helge V. Keitel (flickr.com) (CC BY 2.0)

Audit vzdělávacího systému v ČR definoval klíčová témata vzdělávání v ČR, na která by se měla zaměřit pozornost při řízení a rozvoji systému. Přinášíme sérii tiskových zpráv, v nichž se jim budeme postupně věnovat.

Praha, 7. února 2017 – EDUin, s přispěním nezávislých odborníků v oblasti vzdělávací politiky a poradenské společnosti PwC, připravil další vydání analýzy věnující se stavu a vývoji vzdělávacího systému. Audit identifikuje klíčová témata českého vzdělávání současnosti a blízké budoucnosti.

Na základě konceptu Industrie 4.0, který vznikl před několika lety v Německu, se i v ČR začalo v posledním roce intenzivněji hovořit o tzv. Průmyslu 4.0. Prudký rozvoj v oblasti umělé inteligence přinese v brzké době zcela zásadní změny do všech oblastí individuálního a společenského života, tedy i přímo do vzdělávání.

Podle prognóz stanovených na základě současného vývoje převezmou během několika let svébytné kognitivní systémy, které jsou již dnes na vysoké úrovni vývoje, roli průzkumníků a vyhledávačů informací i hodnotitelů jejich relevance a budou je předkládat k rozhodnutí. Společně s velmi přesným hodnocením úrovně znalostí a dovedností bude možné vysoce individualizovat vzdělávání s využitím nejlepších prostředků k rozvoji v dané oblasti.

Školy a učitelé budou muset velmi výrazně změnit povahu své činnosti, její smysl a cíl. Stále více se ukazuje, že jejich role bude významně socializačn.

Nárůst počtu neveřejných škol, které se s ohledem na zaostávání veřejného vzdělávacího systému snaží tuto vizi naplňovat na základě poptávky ekonomicky silné části rodičovské populace, je dobrým indikátorem toho, že ve společnosti už určitý posun nastal. Je však krajně důležité, aby řízení veřejného vzdělávání na tuto poptávku reagovalo a zabránilo odchodu ekonomicky silných rodičů.

Doporučení Auditu:

  • Zahájit skutečnou a celospolečenskou diskusi na téma společenských a ekonomických změn, a to na úrovni učitelů a rodičů.
  • Ukazovat na příklady škol, které se snaží na probíhající a očekávané změny reagovat a přizpůsobují tomu vzdělávání a výchovu.
  • Hledat inspiraci v zahraničních vzdělávacích systémech, jako je Finsko, které reformují obsah a formu vzdělávání s ohledem na budoucnost.

Bob Kartous, garant Auditu a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Škola by neměla mít ve věku umělé inteligence a virtuální reality menší roli, naopak je to šance udržet určitou míru společenské kontroly nad dalším vývojem. Je ale třeba se začít vážně zabývat tím, jakou roli by měla škola a učitelé naplňovat. Pokud k tomu nedojde, ztratí škola smysl, což může mít pro společnost nedozírné následky.“

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments