Záhada „povinných osnov“ vyřešena!

Ministerstvo školství chce po poslancích, aby podepsali bianco šek na cokoli, co si příští ministr zamane.

Praha 11. dubna 2011 – Nejasnosti okolo záměru ministerstva školství zavést jednotné a povinné osnovy pro základní školy ozřejmila odpověď, kterou z tiskového oddělení ministerstva obdržel EDUin v pátek 8. dubna. V novele školského zákona se nemluví o „jednotných osnovách“, ale o „obsahu vybraných vzdělávacích oblastí“. Školy by byly povinné uvést své vzdělávací programy do souladu s tímto „vybraným obsahem“. Ve skutečnosti by se tedy povinným stalo cokoli, co by ministerstvo označilo za „vybraný obsah“. To je postup nepřijatelný jak věcně, tak z legislativního hlediska.

Na dotaz, co se rozumí slovy „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ a nakolik si ho budou moci školy upravit pro své potřeby, ministerstvo odpovědělo:

Pojem „vzdělávací oblast“ není zákonem striktně definován, a proto vymezení oblastí záleží na MŠMT. Stejně tak nebude zákonem dáno, že stanovení obsahu musí být pro danou „vzdělávací oblast“ provedeno s jednotnou mírou podrobnosti. MŠMT na základě nového znění § 5 odst. 1 školského zákona hodlá upravit pouze oblasti, v nichž si sjednocení úrovně vzdělávání vyžaduje aktuální stav zjištěný mimo jiné v mezinárodním srovnání výsledků vzdělávání. Rozhodující je proto věcná potřeba metodického sjednocení vzdělávání, která se může týkat třeba jen části učiva v tom kterém předmětu nebo jít i napříč předměty. MŠMT ovšem bude dbát toho, aby možnosti škol samostatně profilovat školní vzdělávací programy nebyly neúčelně omezovány.

Pokud by vláda a Parlament toto znění novely školského zákona přijali, znamenalo by to, že co je a není pro školy v oblasti obsahu vzdělávání povinné, by neurčoval zákon, ale momentální názor ministra. A to jak současného Josefa Dobeše, tak kteréhokoli jeho nástupce ve funkci. To je zcela nepřijatelné, protože to vystavuje školy svévoli politiků, proti níž by prakticky nebylo možné se bránit a znemožnilo by to těm kvalitnějším školám dlouhodobou koncepční práci. EDUin proto v této záležitosti oslovil premiéra a vládu, aby novelu školského zákona v tomto znění zamítli.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Přestože chaotická situace okolo případné výměny ministra školství naznačuje, že tato novela pravděpodobně spadne pod stůl, je třeba upozornit na princip, jímž chce ministerstvo školství fakticky obejít poslance a senátory a nechat si od nich vystavit bianco šek, na jehož základě by mohlo vnutit školám prakticky cokoli. Tento postup je třeba jednoznačně odmítnout a nevydávat tak náš vzdělávací systém všanc politikům, kteří se střídají na ministerské pozici v rytmu několika měsíců. Respektovaná studie společnosti McKinsey, publikovaná loni na podzim, na níž se často odvolává i ministr Dobeš, jako jednu z příčin špatného stavu našeho školství uvádí příliš časté změny koncepce a chaotičnost. Přesně tam směřuje i tento paragraf novely školského zákona.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

  • Celé stanovisko MŠMT najdete ZDE.

  • Žádost EDUin o odložení novely školského zákona najdete ZDE.

  • Doporučené osnovy publikované Výzkum ústavem pedagogickým najdete ZDE.

  • Televizní vystoupení náměstka ministra školství Ladislava Němce k tomuto tématu shlédněte ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz