Kulatý stůl: Zveřejnilo MŠMT standardy vzdělávání, nebo testové úlohy?

Kulatý stůl ke vzdělávací politice ve čtvrtek 17. 2. 2011 v 10.00 hodin v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha

Téma: Zveřejnilo MŠMT standardy vzdělávání, nebo testové úlohy?

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

  • Jak by měly vypadat standardy, které školám opravdu pomohou?
  • Jdou publikované ukázky standardů správnou cestou? Je zapotřebí je nějak upravit?

  • Jaké bylo zadání ministerstva školství k tvorbě standardů?

  • Jaké jsou výsledky prvního měsíce debaty o standardech a jak by měla probíhat dále?

  • Jakým způsobem budou zapracovány připomínky?

Pozvaní panelisté:

  • PhDr. Martin Chvál, Ph.D., PedF UK

  • PhDr. Hana Koštálová, SKAV

  • doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – FSV UK

  • Mgr. et Bc. Martin Ševčík, ZŠ Londýnská

Moderuje:

  • Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

 

POZOR NOVINKA: Od ÚNORA je možné kulaté stoly sledovat pomocí tzv. webináře. Ke sledování je nutné se přihlásit zde.

Technické zabezpečení kulatého stolu zajišťují: Webinaře.cz a Kameraman.cz

 

Informace o kulatých stolech naleznete na adrese: www.skav.cz a www.ucitelske-listy.cz.

Kulaté stoly probíhají pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci od 10.00 v aule ZŠ Vodičkova v Praze 1.

Jsou pořádány zdarma, bez nutnosti předchozí registrace. Trvají 2-3 hodiny. Kapacita sálu je omezena.