Pět bodů ČSSD pro zlepšení školství kombinuje rozumné nápady i omyly

Komentujeme návrhy, které předložil stínový ministr školství Marcel Chládek.

Praha, 25. února 2013 – Stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek prezentoval v opozici k 2×5 krokům ministra Fialy ke zkvalitnění školství pět bodů pro zlepšení předškolního a základního vzdělání, jak je navrhuje sociální demokracie. Pozornost věnovanou tomuto segmentu vzdělávání lze ocenit, některá navrhovaná opatření se ale podle našeho názoru míjejí s tím, co opravdu může pomoci školám i dětem.

Poslední rok MŠ povinný a zdarma.

Komentář EDUin: Věnovat větší pozornost předškolnímu vzdělávání je na místě. Stejně tak považujeme za rozumné poslední rok mateřské školy nezpoplatňovat. Současné zavedení poplatku jako opatření, které má snížit množství odkladů, je mylné. Ekonomická motivace při rozhodování o školní zralosti dítěte není na místě.

 

Pozdější nástup do 1. třídy – od sedmi let.

Komentář EDUin: Zavádět toto opatření plošně nepovažujeme za prospěšné. Současné individuální posuzování školní zralosti je vyhovující. Náklady na faktické prodloužení školní docházky o další rok by byly velmi vysoké.

 

Nesouhlas s plošným rušením praktických škol.

Komentář EDUin: Stínový ministr zmiňoval praktické školy jako inkluzivní opatření a řekl, že pokud budou fungovat jako doposud, není rozumné je rušit. To považujeme za zásadní omyl. Dosavadní způsob jejich fungování je opakovaně kritizován ze zahraničí a vysloužil si i rozsudek Mezinárodního soudu pro lidská práva. Z hlediska cílů vzdělávání je klíčové rozhodnout, zda chceme, či nechceme přivést postupně děti s mentálním či fyzickým handicapem do hlavního vzdělávacího proudu tak, jako je to v úspěšných evropských vzdělávacích systémech.

 

Zavedení pracovního a technického vyučování od 1. třídy základní školy.

Komentář EDUin: Považujeme za žádoucí, aby se do mateřských a základních škol vrátil mnohem větší podíl manuálních činností. Je ale otázka, zda je vhodné to udělat zavedením další předmětu – dílen a technické výchovy. Waldorfské a montessori školy, které manuální zručnosti věnují velkou pozornost, se snaží integrovat co největší kontakt s hmatatelným světem do všech předmětů. Školní vzdělávací programy to umožňují a jde o efektivnější cestu. Není rozumné na každý nový požadavek zavádět nový předmět.

 

Odmítnutí domácího vyučování na druhém stupni základních škol.

Komentář EDUin: Zavedení možného domácího vzdělávání na druhém stupni považujeme za rozumný krok. Argument, že ho budou zneužívat ti, kteří se chtějí vyhýbat školní docházce, se za celou dobu dosavadní existence domácího učení nepotvrdil. Naopak, tento způsob vyučování využívají velmi angažovaní rodiče, kteří dbají na kvalitní vzdělávání dětí. Domácí vzdělávání nemá být určeno jen pro děti s postižením, má být projevem různých vzdělávacích cest, které mohou vést k jednomu cíli. Domácí vzdělávání se navíc týká tak omezeného počtu rodin a dětí, že není třeba je nijak úředně omezovat.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Marcel Chládek řekl, že tato opatření předkládá sociální demokracie k diskusi. To vítáme, protože některá z těchto opatření jsou sporná, omezují svobodnou volbu rodičů a dětí v oblasti vzdělávání a směřují k jednotnému vzdělávacímu modelu. Jejich zavádění nepovažujeme za přijatelnou cestu k modernizaci vzdělávací politiky.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o. p. s.

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz , mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

  • Vystoupení Marcela Chládka můžete zhlédnout ZDE.

  • Komentář k opatřením ministra Fialy čtěte ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Přidat komentář

13 komentářů k "Pět bodů ČSSD pro zlepšení školství kombinuje rozumné nápady i omyly"

Upozorňovat mě na
avatar
Seřadit dle:   nejnovějších | nejstarších | nejoblíbenějších
wpDiscuz