2×5 kroků ministra Fialy s videokomentářem

7. 2. 2013
EDUin

Publikujeme materiál ministerstva školství nazvaný 2×5 kroků ke kvalitnímu školství spolu s odkazem na související vystoupení ministra, premiéra i opozičních politiků v České televizi. Přidáváme odkaz na vystoupení Tomáše Feřtka v pořadu Hyde Park České televize, kde odpovídá na otázky diváků týkajících se právě navrhovaných opatření. Návrh opatření ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

EDUin považuje tento návrh za důležitý hned z několika důvodů:

 • Oceňujeme, že návrh prezentoval ministr školství společně s premiérem, což dává návrhu větší váhu.
 • Obsahuje většinu opatření, která jsou pro náš vzdělávací systém opravdu důležitá a akutně potřebná.
 • Oceňujeme důraz na stejnou kvalitu výuky pro všechny děti včetně podpory individuálního přístupu ke všem dětem včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Obsahuje metodickou podporu pro učitele a snahu o zatraktivnění učitelského povolání.
 • Chce řešit financování regionálního i vysokého školství a oba tyto návrhy obsahují prvky udržitelnosti – tedy vědomí zvláštního statusu malých základních škol a myšlenku kontraktového financování vysokých škol.
 • Oceňujeme návrh posílení akreditační komise jako samostatného správního úřadu.
 • Oceňujeme, že ministr si je vědom omezených možností svého úřadu a současné vlády a vyzval celou politickou scénu a veřejnost ke spolupráci na realizaci tohoto programu.

EDUin vidí rizika:

 • V ambicióznosti plánu, vzhledem ke krátkému funkčnímu období současné vlády.
 • V otázce schopnosti vlády financovat tato opatření odpovídajícím způsobem. Například efektivitu kariérního systému zásadně ovlivní, zda bude či nebude doplněn i řádným financováním.

 

Vystoupení premiéra Nečase a ministra Fialy můžete zhlédnout ZDE.

 

Tiskovou zprávu MŠMT čtěte ZDE.

 

Postoj stínového ministra za ČSSD Marcela Chládka v Dvaceti minutách Radiožurnálu ZDE.

 

Vystoupení zástupce EDUinu Tomáše Feřtka v Hyde Parku sledujte ZDE.

 


2×5 KROKŮ KE KVALITNÍMU ŠKOLSTVÍ

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ

1. STEJNÁ KVALITA VÝUKY PRO VŠECHNY DĚTI

 • Zamezit rostoucím rozdílům mezi kraji a školami v podmínkách dětí pro výuku a změnit systém financování mateřských, základních a středních škol zavedením jednotného státního příspěvku „normativu“, který bude pro každé dítě stejný.
 • Zároveň ale podpořit školy v malých obcích, protože plní také sociální a kulturní funkce v životě a historii obce, a dát tak šanci i dětem z malých obcí najít v životě dobré uplatnění.
 • Podporovat individuální přístup ke každému dítěti (pracovat s talentovanými i s neúspěšnými dětmi a s dětmi se speciálními potřebami).
 • 2. VĚTŠÍ ZÁJEM DĚTÍ O MATEMATIKU A TECHNICKÉ OBORY

 • Motivovat děti k zájmu o přírodovědné a technické obory již od předškolních let.
 • Podpořit materiální vybavení učeben pro polytechnické vzdělávání.
 • Posílit kvalitu technického a učňovského vzdělávání ve spolupráci s firmam a daňově zvýhodnit zaměstnavatele, kteří se podílejí na vzdělávání.
 • 3. STÁT MUSÍ ŠKOLÁM POMÁHAT, NE JE JEN HLÍDAT

 • Vytvořit školám podmínky, aby mohly efektivně učit (nabídnout mateřským a základním školám modelové školní vzdělávací programy jako příklady dobré praxe, rozvinout rámcový vzdělávací program a jasně formulovat očekávání státu týkající se míry znalostí dětí v tzv. standardech).
 • Kvalitně připravit maturitní zkoušky.
 • 4. UČITEL JAKO RESPEKTOVANÉ A CENĚNÉ POVOLÁNÍ

 • Dát učitelům perspektivu a posílit jejich postavení ve společnosti zavedením karierního systému, který jim nabídne cesty k profesnímu růstu.
 • 5. MÉNĚ BYROKRACIE, VÍCE ČASU NA VÝUKU

 • Snížit administrativní zátěž ředitelů škol prostřednictvím revize podzákonných norem.
 •  

  VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ

  1. PROFILACE VYSOKÝCH ŠKOL

 • Podporovat diverzifikaci systému vysokých škol, díky které školy získají možnost strategicky se profilovat a vytvářet profesně, akademicky, popř. výzkumně orientované studijní programy.
 • Nastavit jasné standardy pro jednotlivé profily studijních programů.
 • 2. PÉČE O KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Hodnocení kvality vzdělávacích a výzkumných aktivit musí být přirozenou součástí vysokoškolského prostředí.
 • V návaznosti na zavedení systému hodnocení kvality vysokých škol umožnit institucionální akreditaci a ustanovit akreditační komisi jako samostatný správní úřad zodpovědný za dohled nad dodržováním standardů a rozhodování o udělení akreditace.
 • 3. PODPORA SPOLUPRÁCE A INTEGRACE ŠKOL

 • Usnadnit spolupráci veřejných vysokých škol (i veřejných výzkumných institucí)
 • formou konsorcií v oblastech společných zájmů.

 • Vytvářet podmínky pro integraci mezi soukromými nebo veřejnými vysokými školami.
 • 4. AUTONOMIE A OTEVŘENOST VYSOKÝCH ŠKOL

 • Zlepšit podmínky pro větší zastoupení zahraničních studentů.
 • Otevřít vysoké školy pedagogům ze zahraničí a z praxe.
 • Upravit postavení vysokoškolských profesorů.
 • 5. STABILITA A ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL

 • Dát vysokým školám možnost střednědobého strategického plánování a rozvoje zavedením tzv. kontraktového financování.
 •  

  logo-author
  Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
   

  Mohlo by Vás zajímat

  Listovat všemi články