Asociace ředitelů ZŠ: Pozor na zavádějící informace Pedagogické komory k financování škol

13. 2. 2018
EDUin
Screenshot_1-6

Publikujeme upozornění, které nám zaslal František Halada, člen Rady Asociace ředitelů ZŠ. Asociace ředitelů ZŠ se v něm vymezuje vůči tvrzením Pedagogické komory týkajících se problematiky změny financování regionálního školství. Text zpracoval Pravoslav Němeček.

Dopis z autorské dílny Pedagogické komory k novému systému financování je velmi nekorektní a zavádějící. Vedoucí pracovníci obecních základních škol i běžní pedagogové, kteří o navrhovaném systému mají zběžné nebo nedostatečné informace, jsou obelháváni a postaveni jen k některým informacím – navíc vytržených z kontextu.
Dopis je plný nepřesností a desinformací, a proto zde uvádíme údaje z dopisu PK na pravou míru.

 • Podle tvrzení Pedagogické komory ředitel školy musí nastavit podle nového systému úvazky už od září a uvádí to jako velký problém.
  Podle názoru Asociace ředitelů ZŠ je tato možnost pro ředitele obrovskou výhodou – chceme mít možnost předvídat a plánovat včas.
 • V dopisu Pedagogické komory se uvádí, že ředitele škol stále nevědí, jak na tom jejich škola bude. Podle sdělení MŠMT budeme vše vědět již v březnu (na rok 2019), což je skoro o rok dříve než ve stávajícím systému (ostatně – ještě dnes většina škol nezná rozpočet ani na rok 2018 !!!).
 • Dále autoři dopisu PK tvrdí, že výpočet PHmax je složitý a ředitelé si ho nedokáží spočítat. Ve skutečnosti máme v současné době 14 modifikací systému financování a každý z nich nastavuje na desítky či stovky koeficientů Np a No (počet žáků na jednoho pedagoga nebo nepedagoga), které se téměř každý rok mění. Nikdo to už ani nepočítá a jede na systém, „buď to vyjde nebo ne“, a když ne, pak jde na dohodovací řízení.
  PHmax je v novém systému nastavený, nikdo ho nepočítá – ředitel musí zvládnout dvě matematické operace (dělení a násobení) a postupuje následovně: vydělí počet žáků v daném oboru počtem tříd – dle tabulky přiřadí PHmax, to se vynásobí počtem tříd a vydělí stanoveným úvazkem jednoho učitele (v ZŠ 22 h) a to je vše (vyjde mu maximální počet pedagogů ve škole, který by neměl překročit). Dále pak zašle mzdovou inventuru (výtisk z počítačového programu) – vše další už zařídí systém sám. Jedná se o daleko čitelnější, jednodušší a srozumitelnější systém.
 • Dál dopis zmiňuje, že i v novém systému je zohledněna velikost tříd. Ano, to je pravda, ale nový systém je kombinací výkonové jednotky tříd a naplněnosti tříd – je to spravedlivější a Asociace ředitelů ZŠ má tento požadavek v závěrech svých valných hromad již řadu let.
 • Aby dopis PK doložil svou důležitost, tvrdí, že „jedné paní ředitelce to nevychází“. Chyba ve výpočtu je možná, ale pravděpodobně mohla vycházet ze špatných podkladů nebo její škola patří k těm preferovaným a nadstandardně financovaným. Ostatním školám to vychází dobře, někde dokonce velmi dobře.
 • Dopis PK dále dezinformuje, že PHmax bude snížen na 75%.
  Přesná informace: Pouze počet hodin na dělení by měl být snížen na 75% navržené výše PHmax, celkový PHmax zdaleka ne (do 10%) – i tak budeme mít více hodin na dělení než nyní; snížení je ale jen návrh pro náběhovou dobu 2 roků a možná vše bude v plné výši od začátku (tak jak to požaduje Asociace ředitelů ZŠ).
 • Autoři dopisu dále tvrdí, že systém je složitý, má řadu vad, je nepředvídatelný, omezuje pravomoci ředitelů a vznikal netransparentně. Opět se jedná o hrubou desinformaci.
  Opak je pravdou. Systém je výrazně jednoduší, předvídatelný, vznikal transparentně několik let i za účasti ředitelů škol z AŘZŠ.
 • V dopise se tvrdí, že v novém systému si pohorší třídní učitelé.
  Znovu hrubá desinformace. Z prezentace MŠMT vyplývá, že jde o průměrnou částku na jednoho pedagoga v systému– tedy nejen TU, ale všech – netřídních, ředitele školy, zástupce ředitele, výchovného poradce… (průměrná částka je uvedena ilustrativně ze statistiky jednoho kraje) – průměr je tedy výrazně vyšší – nad 1000,- Kč. (Pozn.: kdyby PK nelobovala za zrušení novely zákona o pedagogických pracovnících, mohl být již nyní příplatek vyšší).

Závěr:

Musíme se těmto desinformacím a manipulativním informacím bránit tím, že budeme informovat naše kolegy a pedagogy o skutečném stavu věcí. Nový systém je v každém případě jednodušší, předvídatelný a pro ZŠ i MŠ určitě výhodnější. Obecní školy totiž už nemusí být v pozici čekatele, co pro ně zbyde z celkového krajíce na školství v regionu. Budou mít své jisté.

Obdobné systémy financování školství uplatňují i v zemích s vyspělými vzdělávacími soustavami a kvalitními výsledky.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články