bEDUin 2/2013

14. 1. 2013
EDUin
bEDUin

bEDUin

Co přinesl týden 7. – 13. 1. 2013

Témata týdne:

vysoké školy, odborné vzdělávání, podpora vědy a výzkumu, Česko mluví o vzdělávání

Výrok týdne:

„Je pěkné hodnotit, ale naprosto zásadní je informace o kvalitě vysokých škol, výuky i výzkumu, zveřejnit,“ Daniel Münich, akademický ekonom z CERGE-EI (více o vysokách školách čtěte níže)

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Evropa hodnotí pozitivně českou nakročenou reformu vysokých škol: Karlova univerzita se v šanghajském žebříčku vysokých škol pohybuje okolo dvoustého místa, v první dvacítce jsou jen dvě evropské instituce. ČR změnu potřebuje – Evropská komise nyní kladně ohodnotila nastoupenou reformu českých vysokých škol. Přečtěte si, co říká expertka EK pro ČR a Slovensko o tzv. kontraktovaném financování a na jaké problémy především s hodnocením kvality upozorňují čeští odborníci. K tématu terciárního vzdělávání doporučujeme aktuální číslo zpravodaje Vysoké školství ve světě, které vydává Středisko vzdělávací politiky a které přináší informace například o reformě VŠ vzdělávání ve Švédsku nebo o dynamicky se vyvíjejících školách v Asii.
  • Američtí učitelé jsou skeptičtí k technologiím: Amerika má dvě čerstvé studie zabývající se změnami chování a dovedností žáků vlivem užívání médií a moderních technologií. Studie zkoumaly názory a zkušenosti učitelů s různou délkou praxe a různým postojem k technologiím. Učitelé hodnotili jejich vliv v různých kategoriích, například pozornost žáků, psaní, kritické myšlení, kreativita, ale i vliv na socializaci (sexualizace, sebevědomí, agresivita, postoje vůči dospělým atd.) a shodovali se převážně na negativních dopadech. Tato skutečnost je pravděpodobně zaviněna hlavně tím, že žáci nejsou ze strany rodičů dostatečně vedeni a mají velikou volnost v čase, který s médii a technologiemi tráví (v současnosti údajně již 7,5 hodiny denně).
  • Dětská univerzita v Olomouci: Univerzita Palackého pořádá v tomto akademickém školním roce již druhou Dětskou univerzitu. Je určena dětem mezi 8 a 12 lety a jejím smyslem je přiblížit poutavou formou vědu a výzkum. Zájemci se mohou hlásit na stránkách www.popup.upol.cz v záložce Dětská univerzita.
  • Podporu kampani „Česko mluví o vzdělávání“ přislíbila řada neziskových organizací: Setkání EDUin s neziskovými organizacemi 9. 1. v pražském DOXu ukázalo značnou ochotu NNO v ČR sdílet svoje možnosti a zkušenosti v kampani, která má za cíl otevřít veřejnou debatu o českém školství. Přečtěte si, které organizace se k podpoře kampaně připojily, a stáhněte si placky, které kampaň provázejí. Kampaň oficiálně začíná 17. 1.
  • MŠMT chce více podporovat odborné vzdělávání: MŠMT předložilo vládě „Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání“. Ministr Fiala situaci komentoval slovy: „Jako klíčovou oblast odborného vzdělávání, kterou je potřeba soustavně systémově podporovat, je spolupráce škol a firem. Připravujeme proto řadu opatření, například ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů upravíme Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce s cílem podporovat rozvoj polytechnické výchovy. Od prosince 2012 je také realizován individuální projekt národní POSPOLU, který je zaměřen na přímou realizaci spolupráce škol a firem a přijetí systémových opatření pro posílení této spolupráce.“

Inspirace z (a do) praxe

  • ÚDiF vám přinese Divadlo fyziky: ÚDiF neboli Divadlo fyziky jezdí po školách České republiky již 5 let a slaví právě svoje výročí v Divadle Husa na Provázku. Herci, sami různě s fyzikou spojení, ukazují fyziku zábavně a zároveň tak, aby byli diváci nuceni přemýšlet.Divadlo zvítězilo na mezinárodní soutěži Science on Stage. K tématu doporučujeme krátké, leč užitečné zamyšlení o investicích do vzdělávání a (nejen) fyzice.
  • Vybíráte školu pro dítě? Tomáš Feřtek nabízí několik užitečných tipů pro rodiče, čeho si všímat.

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 17. 1. EDUin zahajuje kampaň „Česko mluví o vzdělávání“ (Praha)
  • 17. 1. MŠMT: Zahajovací konference k přípravě Strategie vzdělávání 2020 (Praha)

Více akcí a podrobnosti ke každé z nich najdete v EDUkalendáři.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články