bEDUin 36/2011

12. 9. 2011
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden 5.-11.9.2011

Klíčová témata týdne

financování školství, finanční gramotnost, revize RVP ZV

Výrok týdne

Ke zlepšení školství i státní správy může přispět zavedení transparentního systému pro objektivní hodnocení výsledků a zásluh. Takový systém vyžaduje, aby byly předem stanoveny přesně definované a měřitelné cíle a aby se odměny i pracovní zařazení odvíjely od prokazatelných a veřejně monitorovaných výsledků. Hana Brixi, blog.aktualne.cz

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Respekt provedl malou sondu do života několika škol, kterým není jedno, jaký vztah mají rodiče jejich žáků ke škole. Tyto školy jsou od letošního září spojeny se značkou Rodiče vítáni. Netvrdí, že je vždy jednoduché rodičům vysvětlit, co a proč ve škole dělají, ale chápou, že to je v současné době nutnost.
  •  

  • Chytrá horákyně – tak by se dala nazvat iniciativa Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, který odstartoval revizi RVP ZV. Nezbytné úpravy mají být provedeny do jednoho roku, nový RVP ZV začne platit v září 2012 a učit se podle něj začne v roce 2013. VÚP slibuje, že školy nebudou změny bolet. Již od r. 2005 poukazují přitom odborníci na to, že RVP ZV obsahuje problematické části, například zastarale pojaté přírodní obory, nebo klíčové kompetence, které se ovšem nepromítly do obsahů předmětů. To jsou skutečné problémy, které by bylo dobré při revizi řešit, jeden rok na to samozřejmě stačit nemůže. Jaká tedy bude revize, k čemu a kde je ministerstvem slibovaný systém dlouhodobě pojatých revizí, které by zajišťovaly pravidelné aktualizace zastarávajícího kurikula? VÚP slibuje veřejnou diskusi na Metodickém portále – pro zajímavost v zahraničí jen samotné debaty s veřejností a odborníky trvají rok i více…
  •  

  • Průzkum provedený společností Partners ukázal, že přes nejrůznější vydané příručky je finanční gramotnost mladých lidí mezi 15. a 25. rokem velmi nízká. Je dokonce o 27 % nižší než u generace jejich rodičů! Jako zcela absurdní v souvislosti s chystanou revizí RVP ZV se jeví fakt, že MŠMT údajně nemá na zařazení finanční gramotnosti do RVP peníze a školy budou i nadále její obsah „přilepovat“ ke stávajícím předmětům bez časové dotace navíc. Řešení musí být přitom komplexní – povinnost nový obsah vyučovat, přidělená dotace navíc, vyškolení učitelé a dostupné metodické materiály. Jak dlouho se budeme vymlouvat na peníze?
  •  

  • Peníze potřetí: vývoj ve financování českých základních škol je stále více v rozporu s tím, co Česku doporučují tuzemští i zahraniční experti. České základní školy skončily v mezinárodním srovnání mezi nejchudšími. Zajímavé je srovnání se zeměmi, které mají nižší státní rozpočet v přepočtu na počet obyvatel. Například Polsko investuje do škol o třetinu víc jak ČR, v posledním šetření PISA dosáhlo také viditelných pozitivních změn. Analýzu přístupu ČR k financování školství nabídla v poslední době také Česká škola.

O čem se diskutuje

Matematiku prý všichni umět nemusejí, proto není povinná maturita, a cizí jazyky podle ministra zase žáci neumějí, a proto Josef Dobeš zrušil povinnou maturitu z cizích jazyků. Prý by to děti stresovalo…

Inspirace z praxe

Unikátní Dětská univerzita v Liberci pro technicky talentované děti. Nejmladšímu studentovi bylo vloni 7 let.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 12.-13.9. MŠMT: konference Podpora výuky matematiky a přírodních a technických věd prostřednictvím spolupráce škol a firem (Praha)
  • 12.-14.9. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2011 (Olomouc)
  • 14.9. DZS: setkání na téma Jak se staví zaměstnavatelé a vzdělavatelé k uznávání kompetencí získaných mimo školu? (Praha)

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články