bEDUin 4/2011

31. 1. 2011
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden 24.-30.1.2011

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Premiér Petr Nečas odpověděl na otevřený dopis týkající se plošného testování v základních školách. Asi nejdůležitější sdělení odpovědi je, že deklaruje otevřenost k dialogu. To vítají signatáři a v minulém týdnu popsali konkrétní témata k diskusi a nabídli zástupcům ministerstva školství účast u  kulatého stolu SKAV a EDUin k jednání. Doufáme, že deklarovaný dialog nebude jen slušnostní frází, ale reálnou debatou nad podobou směřování českého školství.

  • EDUin na základě pozvání do pořadu ČT Televizní akademie zjistil velmi překvapivé informace týkající se zájmu žáků o  technické a přírodovědné obory. V článku, který obsahuje ukázky z výzkumu J. Basla (ÚIV) vyplývá, že zájem je v současné době plně srovnatelný se zahraničím, a tak tvrzení o nechuti studovat tyto obory je spíše přežívajícím mýtem. Na druhou stranu problém přetrvává především v tom, že se ve školách fyzika, matematika a podobné předměty vyučují převážně nezáživně, jak ve stejném pořadu komentuje O. Šteffl. Druhým problémem je, že si žáci nedokáží představit, jakou profesi může konkrétně vykonávat například absolvent „matfyzu“. Proto raději volí jasnější představu studia práva či medicíny. Z  toho vyplývá, že v ČR zatím chybí kvalitní kariérové poradenství.

  • O testování se mluvilo i v minulém týdnu v souvislosti s  uveřejněnými výsledky společnosti SCIO, která provedla srovnávací testování v 9. třídách. Z něj jasně vyplynuly problémy různorodosti výsledků na jednotlivých typech škol, ale bohužel i v jednotlivých regionech. Jak daleko je možné zajít s testy, se lze dočíst v článcích J. Bradley „Budeme jednou umět pouze testy?“ (díl 1. a 2.), které popisují situaci v USA, kde se testování stalo alfou a  omegou vzdělávání. Opravdu to tak chceme?

O čem se diskutuje

  • Biflování, nebo googlování – http://blog.respekt.ihned.cz – zajímavá debata pod článkem na téma biflování, nebo googlování, kde lze nalézt třeba i tento pohled na naše vzdělávání: „A možná se na tom podepsalo to naše české prostředí velmi kritické vůči chybám a málo podporující, kde často platí, že je lepší svůj názor či domněnku neříct než jej říct a  v případě chyby být vystaven odmítnutí či posměchu…“

  • Standardy – k čemu, proč a pro koho – http://diskuse.rvp.cz – výběr z diskuse mezi učiteli a odborníky o standardu v  základních školách, z níž je patrné, že jsme zatím na začátku ujasňování pojmů a hledání společného konsensu.

Inspirace z praxe

  • Projekt 3V – Vědě a výzkumu vstříc projekt sdružení Tereza je jedním z příkladů, jak lze udělat vzdělávání v oblasti přírodních věd atraktivní. Projekt ukazuje, jak přibližovat vědecké způsoby práce, a zároveň je z ohlasů mezi žáky zřejmé, že takový způsob výuky je baví.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 31.1. MŠMT – tisková konference „Redukce sítě středních škol ČR“ (Praha)

  • 1.2. MŠMT – tisková konference „Standardy pro základní vzdělávání“ (Praha)

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články