bEDUin 7/2011

20. 2. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Co přinesl týden 14.-20.2.2011

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Česká školní inspekce vydala zprávu ze šetření Podpora matematické gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání, ve které se konstatuje, že v ČR neexistuje národní strategie rozvoje matematické gramotnosti a stát nepřijímá žádná opatření na centrální úrovni. Přitom máme vynikající didaktiky matematiky, kteří se žáky pracují metodami, jež vedou prokazatelně k rozvoji matematických schopností a žáky navíc taková výuka baví. Jedním z  nich je např. vysokoškolský pedagog prof. Milan Hejný. Podstatou jeho metody je využití deduktivních schopností dětí a více příkladů z praxe. Jako překážku, proč se nová metoda zatím obtížně prosazuje, označuje prof. Hejný především stereotypní představy učitelů, ale i rodičů o tom, jak se má matematika učit. Více o metodě a rozhovor s prof. Hejným, reportáž ČT.

  • Národní institut dětí a mládeže zveřejnil publikaci „Balů a Mauglí aneb „Můžeme být dítěti kamarádem?“. Jedná se o shrnutí výsledků výzkumu na téma dobrovolnictví a mentoringu. NIDM se zabývalo otázkou, jak pomocí „starších kamarádů“, dobrovolníků, kteří dítěti pomáhají využívat volný čas – tzv. mentorů – suplovat nedostatek neformálních vztahů v okolí dítěte a jak dítěti pomáhat rozvíjet jeho schopnosti, případně také eliminovat rizikové chování apod. Publikace popisuje vhodné a nevhodné způsoby chování k dítěti, rizika mentorského vztahu a také například ukazatele kvality vztahu s dítětem. Tyto informace mohou být cenné i pro učitele nebo rodiče. Shodou okolností občanské sdružení LOM realizuje obdobný projekt s názvem Patron. Chlapcům z dětských domovů chybí mužské vzory a dospělí muži, kteří s nimi tráví volný čas, jim pomáhají tento handicap překlenout.

  • Zajímavým příspěvkem do stále aktuální debaty, jak vést děti ke čtení, může být metoda nazvaná Sfumato. Sfumato je založeno na sladění zraku, dechu, hlasu a sluchu toho, kdo se učí číst. Podle učitelů, kteří metodu praktikují, se tímto způsobem s  písmenky poperou i žáci, kterým dělá čtení velké potíže nebo jsou dyslektici. Sdružení Kritické myšlení nedávno uveřejnilo k tématu čtenářství deset základních podmínek, které musí být splněny, chceme-li rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí.

  • Směřujeme k čínskému modelu učení? Ačkoliv žáci čínské Šanghaje skončili na 1. místě v  testování PISA, Petr Hýl v článku pro Ekonom tvrdí, že jsou trénováni především k vyplňování testů a výuka ve školách postrádá jakoukoliv interaktivitu. Máme se inspirovat právě tímto modelem? Možná více prozradí konference Inovace ve výuce, kterou společnost HYL v Praze připravuje na 11.-14. dubna 2011.

Inspirace z praxe

  • Utvořte ve třídě pět produkčních skupin, napište náměty, scénáře a natočte a sestříhejte filmy; pak uspořádejte pro celou školu filmový festival – tak znělo zadání k projektové výuce na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. A zde je možné vidět výsledky.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 23.2. KVIC – krajská konference „Jak podporuje ICT rozvoj žáků v  přírodovědných a technických oborech?“ (Ostrava)

  • 23.2. PedF OU – konference „Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice“ ( Ostrava)

  • 24.2. Pedagogické muzeum JAK – mezinárodní konference „Odkaz Jaroslavy Peškové české vzdělanosti“ (Praha)

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články