CERMAT: Reakce na tiskovou zprávu EDUin ze dne 29. 4. 2018

2. 5. 2018
EDUin
Screenshot_2

Publikujeme reakci Jiřího Zíky na tiskovou zprávu EDUin, která upozorňovala na další problematické úlohy v letošních testech při přijímacích zkouškách na střední školy. Tiskovou zprávu ze dne 29. 4. najdete ZDE.

Požadavky na uchazeče, kteří skládají jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci
přijímacího řízení do víceletých gymnázií / čtyřletých maturitních oborů, jsou formulovány v souvislosti
s RVP ZV (Rámcové Vzdělávací Programy pro Základní vzdělání). Didaktické testy z českého jazyka tedy
ověřují pouze vědomosti a dovednosti, jimiž by měl žák v příslušném ročníku ZŠ disponovat. Označit
některé testované jazykové jevy za okrajové a zbytečně složité je velmi subjektivní, obsah didaktických
testů je vymezen platnými vzdělávacími dokumenty.

Cílem zmiňované podúlohy 13.4 (9. ročník, 2. řádný termín) je ověřit porozumění textu, tedy zjistit, zda
žák dokáže najít v textu informace a zda dokáže posoudit, jestli tvrzení uváděná v jednotlivých
podúlohách z výchozího textu vyplývají, nebo nevyplývají. Cílem úlohy tedy není ověřit znalosti fyziky
ani to, zda informace uvedené v textu jsou relevantní. Schopnost posoudit, co autor určitého textu
chce říct, je přece velice důležitá. Z tiskové zprávy EDUinu jednoznačně vyplývá, že zástupci EDUinu
tvrdí, že některé úlohy jsou chybné. Ale je to skutečně pravda?

Cílem zmiňované úlohy 18 (5. ročník, 1. řádný termín) je ověřit, zda žáci umí rozlišit přídavná jména
měkká od přídavných jmen tvrdých, případně od jiných slovních druhů. Ke každému textu, k němuž se
vztahuje více úloh (a to je i případ citovaného textu ze Švandrlíkovy knihy Neuvěřitelné příhody žáků
Kopyta a Mňouka), přísluší minimálně jedna úloha ověřující porozumění textu. Není tedy pravda, že by
byla ověřována hlavně schopnost dětí odmyslet si při četbě její obsah a v časové tísni co nejpozorněji
hledat nějaký gramatický či jazykový jev, jak tvrdí EDUin. K vyřešení každé úlohy ověřující porozumění
textu (v případě tohoto textu jde o úlohu 19) je nutné při četbě vnímat obsah čteného textu.

Úlohy ověřující porozumění textu považujeme za podstatné – tato dovednost je podle nás nezbytným
předpokladem úspěšného studia na SŠ. V každém testu proto body přidělené za úlohy, které ověřují
porozumění textu, tvoří zhruba jednu pětinu z celkového počtu 50 bodů (v případě testů určených pro
víceletá gymnázia to bývá zpravidla více než jedna pětina). Podle EDUinu mají jednotné zkoušky
především ověřovat schopnost žáků rozumět tomu, co čtou. Pokud v RVP bude jasně definováno, že
výuka na základních školách má být redukována pouze na porozumění textu, pak v testech budou
pouze úlohy, které tuto dovednost budou ověřovat. V současné době by ale uchazeč o studium na
maturitních oborech měl prokázat, že disponuje i základními znalostmi a dovednostmi z oblasti
českého jazyka, které jsou vymezeny v RVP. Návrhy EDUinu týkající se obsahu testů znamenají radikální
změnu celého vzdělávacího systému. Obsah a rozsah znalostí a dovedností, které se učí na základní
škole, by měly být jistě předmětem veřejné diskuse. Organizace, které se věnují vzdělávání, učitelé
a další odborníci by měli dojít ke konsenzu, na základě této domluvy pak bude možné upravovat jak
platné vzdělávací dokumenty, tak obsah a podobu testů.

Jiří Zíka
ředitel CZVV

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články