Co se děje s přípravou revize RVP? NPI dlouho nezveřejnilo žádné informace

EDUin se připojuje k dopisu SKAVu.

49

Ilustrační foto. (c) Kateřina Lánská

Národní pedagogický institut od dubna nezveřejnil žádné podrobnější informace o další přípravě revize RVP. Institut v únoru dostal od ministerstva školství zadání a odborná veřejnost od té doby neví, zda k němu práce na revizi směřují. EDUin proto vyzývá ke zveřejnění informací a připojuje se k dopisu Stálé konference asocicací ve vzdělávání.

Ministerstvo školství předalo Národnímu pedagogickému institutu v únoru 2023 tzv. „Zadání revize RVP”, které blíže upřesňuje, jak má být revize řízena a k jakému má dospět výsledku (celý text najdete zde). Jak toto technické zadání, tak i Hlavní směry revize směřují k naplnění dvou hlavních cílů Strategie 2030+, tedy zkráceně:

1) zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí,
2) snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu každého žáka.

V současné době NPI pracuje již na podobě očekávaných výstupů v RVP a na dalších konkrétních částech dokumentu. Hotový RVP slibuje NPI dokončit na podzim 2023. V průběhu posledních měsíců ale nemá odborná veřejnost k dispozici žádné podrobnější informace o tom, jak postupují práce na tvorbě vzdělávacího obsahu a jak je zajištěn soulad zadání MŠMT s budoucí podobou RVP. Veřejnost byla seznámena jen s obecnými koncepcemi vzdělávacích oblastí a oborů.

EDUin se proto připojuje ke Stálé konferenci asociací ve vzdělávání, která vyzvala dopisem ze dne 16. 6. 2023 ředitele NPI Ivo Jupu, aby Národní pedagogický institut informoval odbornou veřejnost o tom, jak je zajištěno, že práce na RVP postupují v souladu se zadáním MŠMT a směřují k naplnění zmíněných strategických cílů. A to jak po procesní stránce řízení celého projektu, tak po obsahové. SKAV v dopise výslovně žádá, aby měla odborná veřejnost možnost seznámit se s konkrétními průběžnými výsledky práce NPI, včetně formulace vzdělávacího obsahu a jeho kompetenčního pojetí.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články