Co se očekává od nového ministra školství a jak pokračuje diskuse o víceletých gymnáziích

8. 1. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesly týdny 18.12. 2017 – 7.1. 2018

Témata týdnů: Jak může škola řešit „inkluzi“ a jak tragické to může mít dopady. Matka se nedohodla se školou na asistenci pro svou dceru. Škola řešení nepřijala, místo toho kontaktovala OSPOD a OSPOD hrozí matce odebráním dítěte, dle dostupných informací bezdůvodně. O případu informovaly Britské listy na základě kampaně na podporu matky samoživitelky a její dcerySlovenské ministerstvo školství ruší analytický útvar ministerstva školství „ve jménu úspor“. Institut vzdělávací politiky byl zrušen bez předchozího oznámení a jeho pracovníci přeřazeni pod jiný odbor. Slovenský odborník v oblasti vzdělávání a spoluautor koncepce Učící se Slovensko to považuje za absurdní chybu v řízení, která ničemu neprospěje (obojí SME). Není špatného počasí, jen špatného oblečení. Kanadská televize CBC přinesla videoreportáž z centra dětské péče při Vysoké škole v severním Thompsonu. Děti tráví velkou část svého pobytu venku, bez ohledu na počasí, což v těchto zeměpisných šířkách představuje často sníh a zimu (video). Podle reportáže mají venkovní programy pozitivní dopady na řadu dovedností (řešení problémů, týmová spolupráce) a snižují míru agresivity. Program je minimálně strukturován a ponecháváme dětem velkou míru vlastní iniciativy. Neohlášené zkoušení a testy ve školách jako nástroj podpory vzdělávání. Odpůrci i zastánci této metody v článku Lidových novin: zákeřnost a důraz na pouhou vnější motivaci vs. představa, že něco podobného se ve škole může stát a nástroj permanentní připravenosti…

Výrok týdnů: „Firma, která chce přežít, musí myslet na vzdálenou budoucnost a mít jasno, jak k ní dojde bez většího karambolu. Musí se umět přizpůsobovat měnícímu se světu. Asi žádného manažera by nenapadlo tvrdit, že ho vývoj trhu nezajímá, že on to bude dělat, jak to vždycky dělal. (..)Tenhle přístup je však ve školách zcela běžný a velkou částí veřejnosti akceptovaný a podporovaný.” Z blogu Tomáše Feřteka na Respekt.cz Směřujeme do pracovního tábora? Tři návrhy pro Roberta Plagu. Feřtek v té souvislosti doporučuje ke zhlédnutí videorozhovor s vrchním inspektorem ČŠI Tomášem Zatloukalem

Novinky: 

  • VLÁDNÍ PROHLÁŠENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ: OPSANÝ PROGRAM HNUTÍ ANO

Nově jmenovaná vláda Andreje Babiše, doposud bez důvěry, vydala už před vánočními svátky vládní programové prohlášení. V něm se nacházejí i pasáže věnované vzdělávání (vláda). Text prohlášení vychází z velké části z předvolebního programu hnutí ANO (EDUin). Jako pozitivní lze hodnotit setrvání na potřebě navýšit podstatně platy učitelů (na 150 % stávající výše průměru). I další body lze rámcově hodnotit pozitivně: omezení byrokracie, posílení individualizace výuky či studium v zahraničí. Na rozdíl od platů učitelů však není žádný další bod programu vyjádřen v měřitelných závazcích. Některé záměry (posilování výstupů vzdělávání v závislosti na „celospolečenské potřebnosti“, „finanční a věcná revize“ inkluze) není jasné, jaká budou kritéria takových opatření, což znesnadňuje jejich čitelnost. Ve světle některých prohlášení do médií, např. stran inkluze, lze takové záměry považovat za kontroverzní: ministr Robert Plaga opět zmínil, že by se financování inkluze mohlo dotknout učitelů (ČTK), což je sporný argument, který přinesl už předchozí ministr financí Ivan Pilný. EDUin uspořádal před Vánoci happening se záměrem připevnit symbolicky deset hlavních programových zásad vzdělávací politiky na vrata MŠMT. Na rozdíl od programového prohlášení staví především na jasné vizi a koncepci a z ní vycházejícího řízení, navýšení celkové investice do vzdělávacího systému na úroveň průměru OECD a dalších cílech a dalších opatřeních, která v prohlášení chybí. Na možný konflikt zájmů v některých záměrech prohlášení (např. výstupy pro trh práce) upozorňuje Bob Kartous v článku Deníku Referendum.

  • NOVÝ MINISTR ŠKOLSTVÍ A JEHO ROLE

Revize inkluze se stala „vlajkovou lodí“ nové vlády v oblasti vzdělávání. O potřebě zabránit tomu, aby se financování inkluze negativně promítlo do platů učitelů, informoval při uvádění nového ministra školství Roberta Plagy do úřadu premiér Andrej Babiš (iDNES.cz). Podle Babiše se tak už dokonce stalo tím, že na finanční zajištění inkluze v souvislosti s podporou poskytování speciálních vzdělávacích potřeb bylo investováno od roku 2016 násobně více než v minulosti. Plán na to, jak financovat inkluzi v aktuálním rozpočtovém období, objasnil ministr Plaga pro Hospodářské noviny: celková výše stejná jako loni (5 mld.), 2 mld. z rozpočtu, další tři úsporami a vyjednáváním s Ministerstvem financí. Celkově by mělo MŠMT pracovat s rekordně vysokým rozpočtem. V komentáři pro MF Dnes upozorňuje Bob Kartous na to, že ministr Plaga je emisarem vysokých škol a že jejich zájmy bude pravděpodobně obhajovat, dostane-li vláda důvěru. Upozorňuje zároveň na to, že šetřit v resortu není řešením tehdy, je-li české školství dlouhodobě podfinancováno.

  • DISKUSE O VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH POKRAČUJE PŘEVÁŽNĚ KRITIKOU   

Neschopnost prokázat přidanou hodnotu v oblasti vzdělání empirickými důkazy zůstává v centru pokračující diskuse o víceletých gymnáziích. Na tento problém poukazují v komentáři Julie Hrstkové Hospodářské noviny. Ve svém komentáři poukazuje také na to, že vliv víceletých gymnázií na vzdělávání v ČR je sporný i z hlediska odlivu dětí ze základních škol, respektive snahy i těch rodičů, kteří víceletá gymnázia neschvalují, tam děti dostat. Komentář je doplněn o zkušenost otce žákyně VG, který argumentuje – podobně jako jiní rodiče – výhodou koncentrace „chytřejších“ dětí. Zároveň ale poukazuje na to, že přijímací řízení nezohledňovalo jen studijní předpoklady. Medializace tématu je spojena s výsledky výzkumu CLoSE, který poukazuje na to, že VG mají bezvýznamnou či nulovou přidanou hodnotu v měřitelných výstupech vzdělávání a vytvářejí zejména socioekonomickou exkluzivitu. Nad tématem VG se bude diskutovat také v cyklu Akvárium (9. 1. 2018 v 17:00 v Pražském kreativním centru na Staroměstském náměstí). Hosty budou Jana Straková (CLoSE), Petr Bannert (MŠMT) a Lenka Štěpánová (Česká středoškolská unie).

  • OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ: HROZÍ OMEZENÍ V POUŽÍVÁNÍ OBSAHU INTERNETU PŘI VZDĚLÁVÁNÍ

Připravovaná směrnice Evropské komise k autorským právům na jednotném digitálním trhu může přinést významné obstrukce vzdělavatelům. Tato směrnice, v níž je možné žádat a schvalovat specifické úpravy pro jednotlivé země, například neumožní portugalským učitelům, aby ve vyučování používali celé hudební nahrávky umístěné na internetu, zatímco nizozemští učitelé tuto možnost mít budou. I ČR může požadovat výjimky, které by zabránily například zpoplatnění obsahu z digitálního prostoru, nebo možnost považovat za vzdělávací účely také produkci veřejných vzdělávacích institucí jako jsou knihovny, galerie či muzea. K podpoře takových požadavků se lze připojit prostřednictvím otevřeného dopisu vzdělavatelů za lepší autorská práva. Je třeba tak učinit co nejdříve, nejpozději do 11. 1. 2018. Více detailů o možných rizicích a potřebách vzdělavatelů ve vztahu k autorským právům na digitálním trhu v TZ EDUin.          

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře:

  • 9.1., 17.00, EDUpoint Praha, Akvárium – Máme zrušit víceletá gymnázia?
  • 16. 1., 17.00, EDUpoint Praha, Peďák+ – Jak se postarat o učitelský hlas?
  • 18. 1., 14.00  16.00, PedF UK, Kulatý stůl SKAV a EDUin – Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky?
  • 23.1., 17.30, EDUpoint Praha, Učitelský večer
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články