Co se po volbách změní ve vzdělávání?

1. 10. 2017
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 25.9. – 1.10. 2017

Témata týdne: Zrušit povinné přijímací zkoušky na SŠ. Tento požadavek přednesl v pořadu Rozstřel  (iDNES.cz) Tomáš Feřtek. Odůvodnil to negativním vlivem přijímaček na výuku na ZŠ, její rozmanitost i zaměření pod vlivem povahy a obsahu testů. Ředitel Cermat Jiří Zíka oponoval tím, že z hlediska státu naplňují přijímací zkoušky motivační a informační funkci. Digitalizace společnosti vyžaduje adekvátní dovednosti v digitálním světě. Estonsko, které se vydalo jako jedna z prvních zemí cestou digitalizace státu a služeb, přistupuje ke vzdělávání s potřebou vybavit nastupující generace potřebnými znalostmi a dovednostmi (ČRo). Vzdělávání jako miliardový business. Vladimír Schmalz , bývalý pražský politik ODS a člověk vysoce angažovaný v největší české energetické firmě ČEZ, oznamuje v rozhovoru pro E15, že jeho skupina Edua skupuje společnosti zabývající se vzděláváním ve snaze o „konsolidační efekt“, jenž by mohl vytvořit miliardový businessPražské kreativní centrum na Staroměstském náměstí slavnostně otevírá. Ojedinělý projekt, kdy se v opuštěných radničních domech v srdci Prahy sešla řada organizací z různých oblastí inovativní a kreativní činnosti, slavnostně odstartuje v úterý 4. 10. v 19:00. EDUin (EDUpoint) v radničních domech už před časem zakořenil, přijďte se podívat do unikátních prostor na zrod unikátního projektu.

Výrok týdne: 

„Pro mě osobně bylo velkým zážitkem rozhodování o nastavování třídních pravidel. Hledání konsenzu a vyváženosti je nesnadné. Klobouk dolů, jakým obdivuhodným způsobem se s tím studenti vyrovnali. Vnímám to jako velkou oslavu demokracie. My dospělí sami nejsme takového procesu často schopni.” Lukáš Šlehofer, autor vzdělávacího programu Alt na Gymnáziu Na Zatlance, k průběhu první expedice, kterou studenti zařazení do programu sami zorganizovali.

Novinky: 

  • VOLBY 2017 A VZDĚLÁVÁNÍ: ČSSD AKCENTUJE DOSTUPNOST, KSČM VZTAH K PRACOVNÍMU TRHU, ODS SI VŠÍMÁ ROZDÍLŮ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONECH

V uplynulém týdnu jsme pokračovali v analýzách volebních programů pro vzdělávání. Po hnutí ANO jsme se postupně zaměřili na ČSSD, KSČM a ODS, strany, které jsou dle volebního modelu Median v závěsu za favoritem voleb. U všech tří stran je vážným problémem jejich programů heslovitost, neschopnost předložit ucelenou koncepci rozvoje, nejasnost východisek a v řadě případů také kontroverznost návrhů. ČSSD, ODS i KSČM se shodnou na potřebě zvýšit platy učitelům, nicméně výše, o které všechny tři strany uvažují, je spíše jen dorovnáním deficitu z předchozích let bez motivace pro potentní uchazeče o povolání učitele (ČSSD i ODS se shodují na částce cca 35 000 Kč). Z pozitiv zdůrazňovaných v programu ČSSD lze kromě platů učitelů vyzdvihnout roli škol jako komunitních center, podporu uměleckého vzdělávání. Negativa lze vidět v absenci podpory ředitelů, vize podřízenost vzdělávání trhu práce a neochotě pokračovat v nutných výrazných reformách (program ČSSD). Program KSČM jde v tom smyslu ještě dále, podřízenost trhu práce je zdůrazňována velmi silně, pro stranu je synonymem vzdělávání jeho „technická“ povaha (program KSČM). ODS si jako jediná z větších stran všímá problému s rozevírajícími se nůžkami mezi regiony, strana požaduje podporu ředitelů. Vedle toho je v programu populisticky dezinterpretována inkluze jako „povinná“ a program si ve své stručnosti všímá nepodstatné „pamlskové“ vyhlášky (program ODS). Všem třem programům chybí know-how ve smyslu naplnění toho, co deklarují

  • GLOBAL TEACHER PRIZE ZNÁ SVOU PRVNÍ VÍTĚZKU V ČR

V pondělí 25. září vyvrcholil slavnostním vyhlášením vítězů nultý ročník ceny pro inspirativní učitele, průvodce vzděláváním. Ze sedmi finalistů komise vybrala tři oceněné, kteří automaticky postupují do druhého kola mezinárodního ocenění Global Teacher Prize. Odborná porota během září navštívila všech sedm finalistů v místech jejich působiště. Na základě jejich práce při hodinách poté vybrala tři vítěze nultého ročníku ceny Global Teacher Prize CR. Výherkyně získala šek v hodnotě 50 000 Kč, tři nejlepší si pak odnesli symbolický stromek jabloně. Všichni semifinalisté také získali poukaz na nákup knih od Nakladatelství Albatros. Vítězkou se stala Jana Kopecká ze ZŠ Kunratice v Praze, u níž komise ohodnotila zejména její individuální přístup k dětem, dovednost vytváření vztahů mezi dětmi a zaměření na vzdělávací cíle v souvislosti s jejich praktickým uplatněním v budoucím životě dětí. Stejně jako další dva ocenění učitelé, Andrea Tláskalová ze ZŠ J. V. Sládka ve Zbirohu a Bohuslav Hora ze ZŠ v Plané nad Lužnicí, postupuje do druhého, mezinárodního kola soutěže. Markéta Hronová, redaktorka Aktuálně.cz, navštívila Janu Kopeckou přímo v její hodině v ZŠ Kunratice, kde působí už 30 let. V článku popisuje její pedagogický přístup postavený na pestrosti a snaze vtáhnout děti do vzdělávání prostřednictvím hry. Všímá si taky posilování sebedůvěry dětí ze strany učitelky. Radka Hrdinová v iDNES.cz poukazuje na šíři aktivit, kterým se Jana Kopecká věnuje. Andreu Tláskalovou charakterizuje jako „učitelku dětí, nikoliv předmětů“ a Bohuslava Horu jako učitele, který se snaží šířit své poznatky a zkušenosti aktivně mezi ostatní učitele. Zamyšlení nad tím, jak se pozná nejlepší učitel či učitelka, publikoval na Respekt.cz Tomáš Feřtek. Jana Kopecká bude přítomna slavnostnímu otevření pražského kreativního centra (Staroměstské náměstí 4, 4. 10. od 19:00), kde má EDUin v současnosti své sídlo. Jste srdečně zváni.

  • ROBOTIZACE, AUTOMATIZACE A VZDĚLÁVÁNÍ

Vladimír Pikora, povoláním ekonom, se ve svém komentáři pro Reflex.cz zamýšlí nad vlivem automatizace a robotizace na českou ekonomiku a nad spojitostí se současným stavem vzdělávání. Pikora, opíraje se o externí názor, dochází k závěru, že i učitelé budou z velké části technologickým procesem vytlačeni ze svých původních pozic a že je proto třeba reformovat současný „tereziánský“ vzdělávací systém, v němž někteří učitelé nejsou schopni dostatečně rychle se na nové podmínky adaptovat. Autor vychází ze studie OECD Employment Outlook 2017, která predikuje ČR v horizontu 15 let největší vliv automatizace na ekonomiku mezi srovnávanými zeměmi. V článku autor správně uvádí, že příčinou je struktura ekonomiky a velký podíl zpracovatelského průmyslu. Je však nutno upřesnit, že prognóza předpokládá zánik jen menšího procenta pracovních pozic, u většiny předpokládá transformaci, což z článku není zřetelné. Vhled do stejné problematiky ve spojitosti se vzděláváním publikoval v LN v červenci Bob Kartous. Upozorňuje zejména na to, že byť jsou doporučení OECD smysluplná (ve zkratce posilovat míru všeobecně využitelných gramotností a dovedností), ČR to není schopna za stávajícího stavu vzdělávacího systému a investic do něj naplnit.

  • PLATY UČITELŮ O 15 %, 3 MLD. PRO VŠ

Dosluhující vláda ČR v uplynulém týdnu rozhodla o navýšení platů učitelů o 15 % (během podzimu) a také o navýšení rozpočtu VŠ o 3 miliardy korun. Odbory a zástupci VŠ v reakci na rozhodnutí vlády odvolali stávkovou pohotovost a ohlášené protesty v rámci Týdne pro vzdělanost (ČT). Zvýšení se týká všech státních zaměstnanců, učitelé si oproti ostatním polepší poněkud více (15 vůči 10 %), jak uvádí Aktuálně.cz. Vzhledem k nižšímu platu učitelů oproti dalším VŠ vzdělaným ve veřejném sektoru nebude procentuální rozdíl kopírovat nominální hodnotu navýšení. Kompromisu bylo dosaženo i v otázce investic do VŠ sektoru, kde VŠ snížily původní požadavek 4,5 miliard navíc na minimum 3 miliard (Euro.cz). V komentáři pro ČT uvedl Bob Kartous, že v obou případech se jedná spíše o dorovnávání dlouhodobého deficitu, jenž ČR ve vzdělávacím systému vytvořila, nikoliv o krok, který by zemi přiblížil rozvinutým zemím světa.

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře:

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články