Co svým voličům nabízejí politické strany v letošních volbách?

4. 10. 2021
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek2

Co přinesl týden  27. 9. – 3. 10. 2021 

Krátce:

Výrok týdne: „Pracovní trh v tuhle chvíli hlásí akutní nedostatek nekvalifikovaných sil do výroby. Pokud bychom měli tu větu o „přizpůsobení se trhu“ brát doslova, pak by zadání pro vzdělávací systém znělo – děti moc neučte, ať vypadnou ze školy co nejdřív a umí toho co nejméně, potřebujeme je u pásu. Něco takového by nepodepsal nejspíš ani ministr všech průmyslů a řemesel Karel Havlíček,“ komentuje Tomáš Feřtek volební programy stran, které chtějí vzdělávání přizpůsobovat potřebám pracovního trhu (respekt.cz).

V souvislostech:

  • SE ŠKOLSKÝM PROGRAMEM SI POLITICKÉ STRANY DALY VÍCE PRÁCE NEŽ V MINULÝCH VOLBÁCH. CO SVÝM VOLIČŮM NABÍZEJÍ?

Ve volebních programech části politických stran se stále dají najít silná prohlášení, která vidí řešení všech problémů v jednoduchém škrtu perem a „zrušení inkluze“ (KSČM, SPD nebo koalice Trikolóra, Svobodní a Soukromníci. Většinu ale spojuje důraz na řešení nerovností v přístupu ke vzdělávání. Tématem je revize RVP, proměna jednotných přijímacích zkoušek i státních maturit nebo kvalita vzdělávání. Přečtěte si analýzu volebních programů od EDUinu a předvolební rozhovory se školskými experty stran, které mají největší šanci, že budou po volbách ovlivňovat školskou politiku.

Hnutí ANO

Důraz na platy a na snížení administrativy patří ke kladům školského programu hnutí ANO. Sympatický je i důraz na boj proti nerovnostem ve vzdělávání, program ale nenabízí představu, jak chce hnutí ANO postupovat. Jde spíše o řadu náhodných kroků (zajištění bezpečnosti školních budov, podpora podnikavosti dětí) než o ucelenou koncepci pro příští čtyři roky vlády. U řady priorit chybí naznačení směru, kterým se chce ANO vydat (zkvalitnění přípravy středo- a vysokoškolských učitelů, duální vzdělávání a problematika středního školství), zcela chybí například vyrovnání se s důsledky distanční výuky.

Koalice SPOLU

V propracovaném dokumentu věnují koaliční partneři nejvíce pozornosti změnám cílů a obsahu vzdělávání (redukce učiva, podpora učení s porozuměním, zaměření na kompetence a gramotnosti, podpora nadání), řešení nerovností v přístupu ke vzdělávání (vyrovnání regionálních rozdílů, lepší spolupráce státních institucí pečujících o děti atp.), střednímu vzdělávání a jeho oborové struktuře nebo problematice přijímacích a maturitních zkoušek (zavedení národních srovnávacích zkoušek). Menší pozornost je věnována efektivní státní správě ve školství.

Koalice Piráti + STAN

Program pojmenovává řadu konkrétních problémů (malá motivace dětí, převaha pasivního předávání informací, rozdíly mezi školami, nezájem o učitelskou profesi, přílišná administrativa). Navrhované kroky navazují na Strategii 2030+, v programu se koalice věnuje inovaci cílů a obsahu vzdělávání nebo nerovnostem ve vzdělávání. Pomoci školám chce vedle snížení administrativní zátěže podporou spolupráce mezi učiteli i školami a celoživotního vzdělávání učitelů. Chtěla by dosáhnout změny státních maturit, za důležitou považuje stavbu nových škol v prstencích kolem velkých měst. Ne zcela se koaliční partneři shodnou v názoru na střední článek. V programu chybí vyrovnání se s dopady pandemie.

Série předvolebních rozhovorů se školskými experty politických stran a hnutí mapovala názory politiků na aktuální otázky ve školství


SPD

Hnutí odmítá inkluzi, „genderismus“, „novodobý marxismus“, vliv neziskových organizací nebo financování ze státního rozpočtu takových oborů vysokých škol, které jsou podle jejich názoru postaveny na ideologii – není ale příliš zřejmé, proti čemu přesně se vymezují. Řadou důležitých oblastí (předškolní vzdělávání, vzdělávání učitelů, střední článek, dopady pandemie atd.) se program vůbec nezabývá. Za pozitivní lze považovat požadavek na navýšení prostředků pro školství a jejich využití pro zvýšení kvality vzdělávání.

KSČM

Velká část programu míří na ekonomické bariéry ve vzdělávání (bezplatné kroužky, družiny, učebnice na středních školách, obědy zdarma pro MŠ a 1. stupeň, ale také internet do domácností s dětmi). Soukromé školy mají k financování využívat jen vlastní zdroje. KSČM plánuje masivně investovat do digitalizace škol a stavění nových škol a školek. Odborné školství má reagovat na potřeby pracovního trhu. V revidovaném RVP mají být ročníkové výstupy ve stylu osnov, inkluze má být zásadně přehodnocena.

ČSSD

Program klade důraz na snížení nerovností v přístupu ke vzdělání, včetně ekonomických bariér (bezplatné kroužky, obědy, zápůjčky IT techniky, financování podpůrných pedagogických profesí). Jako jediná se ČSSD zabývá pocovidovou situací, řešením je podle ní dlouhodobé doučování. Zabývá se také podporou učitelů – jejich vzděláváním a platy, snížením administrativní zátěže. Kromě přihlášení se k duálnímu vzdělávání se nevěnuje střednímu školství.

Výběr z Edukalendáře:  

  • 15. – 16. 10. → Praha → workshop Urban Action
  • 19. 10. → DOX, Praha → konference S asistenty k lepší škole
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články