Debatování jako metoda výuky cizích jazyků

10. 9. 2014
EDUin
Bez-nazvu-23

Publikujeme článek Vojtěcha Černého o prospěšnosti debatování při výuce cizího jazyka. Jak velkou část hodiny se v našich školách žáci věnují aktivnímu používání cizího jazyka? Je perfektní znalost gramatiky opravdu nejefektivnější cestou k tomu, jak se naučit jinou řeč? Možnost, jak pomoci žákům, aby se v cizím jazyce rozmluvili, nabízí Asociace debatních klubů, ZDE. Autor je členem představenstva Asociace debatních klubů, o.s.

Úroveň českých absolventů v ovládání cizích jazyků, zejména angličtiny, je ve srovnání s jinými zeměmi podprůměrná. Debatování nabízí účinný způsob, jak se naučit anglicky. Využít ho lze dobře i v běžné výuce.

Podle šetření Eurobarometru 51 % Čechů přiznává, že není schopná konverzovat v jiném, než v českém jazyce. Vliv školní výuky je v tomto ohledu zcela zásadní. Proč se nedaří dosahovat úrovně v severských zemích nebo v Holandsku?

Představme si krátce výuku angličtiny ve školách: Vyučující přijde do třídy a 45 minut (v ideálním případě) stráví tak, že 10 minut se věnuje prezenci a kontrole, kdo má domácí úkol a kdo ne. Poté 15 minut s žáky procvičuje gramatiku psaným cvičením, jednovětnou konverzací s jednotlivými studenty a výkladem na tabuli. Ze zbylých 20 minut stráví studenti 5 dialogem ve dvojicích, 10 poslechem rozhovoru a posledních 5 kontrolou odpovědí u poslechového cvičení. Z toho vyplývá, že z darovaných 45 minut celých pět studenti strávili tím, že mluvili cizí řečí (opět v ideálním případě)! Všechna čest výjimkám a schopným pedagogům, ale výuka cizího jazyka by měla vypadat jinak.

Smyslem výuky jakéhokoliv jazyka je naučit se jej používat v reálných situacích. Perfektní znalost gramatiky je věc dobrá, schopnost jazyk použít a domluvit se je ale přeci jen cennější. A nejlepší způsob, jak se jazyky naučit, je mluvit. Naprosto rozumím tomu, že ve třídě plné studentů s různými úrovněmi znalosti jazyka, je obtížné všechny rozmluvit. Přesto je ale možné, aby škol dávala svým žákům a studentům víc.

Prospěšnost debatování

Jednou z osvědčených metod je debatování. Soutěžní debatování je standardizovaná forma výuky v malých skupinkách studentů rozšířená především v anglosaských zemích a nutno říci, že je zatraceně efektivní. Primárním cílem metody je naučit studenty kriticky myslet a umět racionálně a eticky argumentovat, sekundárním benefitem je však i rozvoj rétorických schopností, a tedy i schopnosti aktivně používat cizí jazyk.

V ČR probíhá několik školských soutěží, které jsou na debatování postaveny. Jednou z aktivit, do kterých lze studenty zapojit, jsou soutěže Debatní ligaDebate League, kterou organizuje Asociace debatních klubů. Debata probíhá vždy mezi dvěma tříčlennými týmy na předem známé téma, třeba o smysluplnosti zavedení školného nebo prospěšnosti jaderné energie. Studenti se musí jednak připravit na soutěžní debatu proti jiným týmům (což znamená pročtení množství materiálu v cizím jazyce), a pak v cizím jazyce i mluvit a reagovat na souvislosti a otázky, které nejsou součástí připravených materiálů. Nespornou výhodou je i to, že některé další aktivity jsou mezinárodní, tudíž debatování s rodilými mluvčími není žádnou výjimkou.

Rozhodující je podpora školy a učitelé

Zapojit se do debatních aktivit je velmi jednoduché. Koncept soutěžní debaty lze přejmout do výuky (inspiraci najdete třeba zde), navíc studenti mohou své školy reprezentovat na různých debatních turnajích. Rozhodující je podpora školy a role jednoho či dvou pedagogů, kteří povedou školní debatní klub.

Obě soutěže probíhají v rámci školního roku a díky dlouholeté tradici jsou velmi prestižní. Přidanou hodnotou jsou zejména kvalitní lektoři a velká provázanost se zahraničím, která otevírá studentům možnost naučit se dobře cizí jazyk a tedy i snáze dosáhnout na studium v zahraničí. Mnozí absolventi těchto programů odchází studovat vysoké školy do Velké Británie či USA.

Spolupráce škol na rozvoji Debatní ligy je klíčová. Školám v tomto směru poskytujeme potřebnou podporu. Školení pro kouče a rozhodčí obou soutěží, určené jak pro pedagogy, tak i pro další zájemce o zapojení se do debatních aktivit, proběhne na konci září.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články