Diskuse: Kam spěje české školství

Následující text má sloužit jako podklad k debatě v rámci říjnového Kulatého stolu SKAV a EDUin. Chceme diskutovat o obavách z vývoje českého vzdělávacího systému. Proto předkládáme základní teze k diskusi a chceme se bavit o tom, nakolik odpovídají realitě a možnému vývoji.

Současná situace našeho vzdělávacího systému je charakterizována těmito jevy:

 • Chybí soustavná profesionálně vedená debata o tom, jaké by měly být cíle vzdělávání pro jednotlivé úrovně a obory vzdělání.
 • Neexistuje Národní program vzdělávání, tedy koncepční „ústava“, která by říkala, co, kdy, jak a v jakých vztazích je v našem vzdělávacím systému třeba nastavit. A to přesto, že existence NPV je zakotvena v zákoně. Naopak se objevují iniciativy, které
  by chtěly nutnost existence „vzdělávací ústavy“ ze zákona vyškrtnout.

 • Nová opatření vzdělávací politiky jsou zaváděna v překotném režimu, který neumožňuje jejich smysluplné využití (např. způsob zavádění standardů pro základní vzdělávání).
 • Koncepční kroky jsou často nahrazovány ad hoc opatřeními (zavádění nových předmětů – například etické výchovy), často v rozporu s už přijatými koncepčními materiály (rámcové a školní vzdělávací programy). To vede rozkolísání systému a k znejišťování a frustraci učitelů.
 • Zavedení státní maturity v podobě, jež přinesla velmi málo nových informací o vzdělávacím systému a pro kvalitnější školy fakticky znamenala snížení úrovně maturitní zkoušky.
 • Plánované zavedení plošného testování po 5. a 9. ročníku bez návrhů, jak předejít negativním důsledkům takových opatření, které se projevily ve většině zemí, jež takové testování zavedly.
 • Preferování elitního vzdělávání a elitních škol, rezignace na systémová inkluzivní opatření a metodickou podporu pedagogů pracujících se „slabší“ polovinou žákovské a studentské populace.
 • Nesystémové reorganizování a rušení odborných ústavů ministerstva, obsazování vedoucích pozic v nově vzniklých organizacích pracovníky bez odpovídajícího odborného zázemí.

Domníváme se, že zaváděná opatření mají, případně mohou mít tyto důsledky:

 • Obrácení směru vývoje zpět k preferování encyklopedických znalostí místo rozvoje kompetencí (zcela v rozporu se světovými trendy).
 • Silové kroky ministerstva povedou k faktickému vytvoření „stínového“ kurikula. Rámcové vzdělávací programy a kompetenční učení budou odstaveny na vedlejší kolej a nahrazeny „kurikulem“ odvozeným od plošných testů.
 • Zavedení plošných testů a státní maturity povede k další polarizaci žákovské populace a zvýšení selektivity systému. Zvláště pokud současný ministr opravdu realizuje svůj nápad platit školám podle výsledků plošného testování.
 • Pokud nezavedeme metodickou podporu učitelů pro co nejvčasnější řešení různých typů obtíží žáků, dále zesílí výchovné a vzdělávací problémy na všech typech škol, zejména však na učilištích a některých odborných školách.
 • Důsledky ad hoc opatření se projeví až po letech, kdy ale bude obtížné některá z nich vzít zpátky. Máme na mysli například zavádění výchovy k národnímu sebevědomí, zrušení Národního programu vzdělávání v zákoně, platby školám podle výsledků
  testů, řízení vzdělávacího systému bez dostatečných informací atd. Těch realizovaných a hrozících opatření je tolik, že opravdu mohou ve svém souhrnu způsobit nevratné narušení systému.

 • Silové změny a narušení systému povedou k demotivaci pedagogů i studentů, k výcviku žáků místo jejich rozvoje, výchově „poslušných“ a naopak posilování skupiny agresivně neposlušných žáků. Obáváme se, že tato opatření mohou vést k dalšímu zhoršování znalostí a dovedností našich žáků, ke snížení naší konkurenceschopnosti a v konečném důsledku i k ohrožení demokracie v České republice.

Proto považujeme za důležité:

 • Omezit silová řešení, nekoncepční kroky a překotné zavádění nových opatření.
 • Vrátit se ke koncepční podobě reformy, vypracovat Národní program vzdělávání, revidovat a aktualizovat rámcové a od nich odvozené školní vzdělávací programy, snažit se získat co nejvíce dat o našem vzdělávacím systému, a to především daleko
  efektivnějšími výběrovými šetřeními namísto plošného testování.

 • Znovu posoudit potřebnost a rizika zaváděného testování v 5. a 9. třídách.
 • Přimět politiky i odborné složky ministerstva věnovat soustředěnou pozornost žákům, kteří nedosahují dobrých výsledků. Právě snaha posunout tyto studenty co neblíže průměru může zlepšit naši pozici v mezinárodních šetřeních i ekonomické soutěži.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Bělecký
Zdeněk Bělecký
11 years ago

Bezvýhradně souhlasím, výstižné a úplné. Dodal bych snad jen to, že za největší nebezpečí považuji opouštění demokratických principů řízení a správy vzdělávací soustavy a jejich nahrazování „vůdcovskými“ akty. Proti nim vyhlašuji profesní a občanskou neposlušnost. Za všechny jeden příklad: Budu děti informovat o HIV/AIDS bez ohledu na to, co jedna malá extremistická nátlaková skupina prostřednictvím ministra vnutí do RVP ZV. Působení ministra je už dávno na demisi a na žalobu.

Ondřej Hausenblas
11 years ago

Ano ano, to narušení demokratického postupu uvažování, to bude těžká rána. Co demokratického se nepodařilo v národě zahubit bolševikům, to asi dorazí tyhle za roh mířící praktiky dočasného ministra. Proti korupci se dá bojovat, ale proti nevyzpytatelnému jančení to moc nejde, a za tajtrlíkováním se pak podaří si udělat sítě, které rozdají moc kamarádům. Je to stejná taktika, jakou svým vystupováním uplatňuje ten Bárta, ale taky třeba Rath a koneckonců i zdejší prozatímní prezident.

ver.valikova
ver.valikova
11 years ago

Profesní a občanskou neposlušnost ovšem nelze praktikovat v maturitním ročníku. Jsem odpovědná za své studenty, za jejich znalosti ismů, dovednosti interpretační (cermatovské) a kompetence k řešení neexistujících problémů.

Žalobu kvůli výchově k národní hrdosti podpořím. Okamžitě. Z hlediska češtináře, který prošel národním socialistickým školstvím a nacionalistickou Rzounkovou katedrou literatury je něco takové NEMYSLITELNÝ KROK ZPĚT. Považuji to za nedemokratické, nemravné a nezodpovědné.

Už tu žalobu někdo podal?

Veronika Valíková

ver.valikova
ver.valikova
11 years ago

….katedrou literatury, je něco takového…

To mám z těch blbejch testů. vv

Lubomir Moudry
Lubomir Moudry
11 years ago

Souhlasím s žalobou na ministra a s jeho okamžitým odvoláním. Stejně tak požaduji odvolání všech ministrů a zavedení plošného testovacího systému všech státních úředníků každých 12 měsíců a na základě toho buď zachování ve funkci nebo nemilosrdné vyhození od koryta. Předmětem testu bude prachsprostá analýza přínosů daného úředníka.

Martin Novy
Martin Novy
6 years ago

Já vám řeknu kam školství vede, leda tak do prd*le. Beru to z pohledu studenta jako teď a taky do budoucna. Tam ti papaláši, co si hoví nahoře, nepotřebují vzdělané lidi a proto to tak i vypadá… nepotřebují, abychom udělali maturitu všichni, k čemu jim to bude? Ten nesnesitelný tlak a stres kolem nás v životě a teď ještě ve škole se nedá zvládnout. Pak se od toho vyvíjí i nemoci, a nepočítám do toho jen studenty, ale všechny lidi. Podle mě střední škola je to nejhorší co může být. Dříve to bývalo úplně jinak, tedy aspoň si myslím. Byla… Více »

Romana Howe
Romana Howe
6 years ago
Reply to  Martin Novy

výborné postřehy, smutné! O to smutnější, že diskuze je podle data stará, ale podle aktuálnosti nová, současná.

Je to hrůza, co s tím?