Důležité je podporovat učitelskou profesi a budovat důvěru mezi zřizovateli, učiteli, rodiči i žáky

22. 12. 2016
EDUin
Screenshot_2-1

Nabízíme zápis a obrazový záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Co pozitivního a negativního se stalo ve školství v minulém školním roce. Podkladovým materiálem k debatě byl Audit vzdělávání za školní rok 2015/2016 (ZDE) doplněný přehlednou infografikou (ZDE). Debata se konala 8. prosince, účastnili se jí Tomáš Bouda, Ostravská univerzita, Bořivoj Brdička, Jednota školských informatiků a SKAV, autor auditu Bohumil Kartous, EDUin, Ferdinand Hrdlička, MŠMT, Alexander Olah, Institut pro sociální inkluzi, Janek Wagner, Pedagogické info. Moderoval Tomáš Feřtek z EDUin.

Hlavní myšlenky z debaty:

  • Klíčový byl vznik Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a Krajských akčních plánů, do nich se zapojila většina ORP. Kladem je hlavně intenzivnější komunikace v regionech i mezi jednotlivými ORP (František Hrdlička).
  • Veřejná správa nefunguje a kraje jsou z hlediska řízení vzdělávání problematický prvek. Potěšující je inciativa Průmysl 4.0, protože je nadčasová a může být inspirací i pro kraje (Tomáš Bouda).
  • Významná jsou nová kritéria České školní inspekce Kvalitní škola. Poprvé opravdu máme kritéria, podle nichž lze posoudit, co je a není kvalitní škola (Martin Chvál).
  • U státních maturit je třeba klást důraz na transparentnost a sledovat dopady. Pokládám za samozřejmé, že Cermat by měl zveřejňovat anonymizovaná dala ze státních maturit a měly by být dostupné analytické zprávy, které by ukazovaly, zda máme maturitu správně nastavenou a meziročně srovnatelnou (Martin Chvál).
  • Zásadní je novela školského zákona, která mění způsob financování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Alexandr Olah).
  • Problém vidíme ve slaďování výsledků vzdělávání, toho, o co usilují MAPy, a požadavků trhu práce. Tlak na technické vzdělávání je zvlášť v některých regionech intenzivní a může dojít k tomu, že se tyto dva trendy nepotkají (Alexandr Olah).
  • I v minulém roce se ukazovalo, jaký je problém s financováním vzdělávání. Porovnáme-li naše učitelské platy s průměrem platů vysokoškoláků, jsme na tom v OECD prakticky nejhůř. Jde o dlouhodobý trend. Pozitivní je, že to ministryně řekla nahlas. České školství je hrubě podfinancované a s ohledem na to vykazuje vynikající poměr cena/výkon (Janek Wagner).
  • Audit je přínosný, ale neměl by komentovat ani tak to, co se v uplynulém roce dělo a co bylo mediálně nejzajímavější, ale měl by uplynulý rok hodnotit podle toho, kam chceme školství dovést a konfrontovat to se skutečností. Tedy hodnotit, jak se nám daří naplňovat strategie (Bořivoj Brdička).
  • Pokud chceme v systému něco do budoucna změnit, je třeba podporovat učitelskou profesi a obecně budovat v systému důvěru jednotlivých aktérů, kteří se na vzdělávání podílejí.

Audit vzdělávání za rok 2016/2017 včetně infografiky najdete ZDE. Starší audity ZDEZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články