Dvouletá praxe studentů pedagogiky je dobrý nápad

10. 9. 2010
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin hodnotí priority ministra Dobeše pro příští školní rok

Praha 9. září 2010 – Obecně prospěšná společnost EDUin vidí mezi prioritami, které zveřejnil na začátku nového školního roku ministr školství za Věci veřejné Josef Dobeš, silná i slabá místa. Obecně se dá říci, že pan ministr přichází se zajímavými nápady, které ale často nejsou dostatečně promyšlené a chybí jim organizační a finanční zázemí.

Typickým příkladem je nejnovější návrh Josefa Dobeše, aby ti, kteří chtějí studovat pedagogickou fakultu, absolvovali jedno nebo dvouroční praxi ve školách. To by mohlo přivést do základních škol tolik potřebné asistenty učitelů a na pedagogické fakulty skutečně motivované studenty i impulzy a reálné problémy z učitelské praxe. Bohužel ve chvíli, kdy školy nevědí, co by si s takovými lidmi počali, ani z čeho by je zaplatili a pedagogické fakulty se bojí, že by jim to jen ubralo zájemce o studium, hrozí, že z dobrého nápadu zbude jen plácnutí do vody.

Nové vedení ministerstva by se mělo takových kroků vyvarovat, zbytečně snižují jeho odbornou prestiž. Bohužel, leckteré priority ministra pro nový školní rok vykazují podobné vady. V bodech předkládáme stručný komentář k jednotlivým návrhům.

Úspěšná příprava státní maturity (maturitní generálka MAG´10)

Vyzkoušet, jestli státní maturita opravdu přinese do vzdělávacího systému něco užitečného, je po letech příprav potřebné. Náklady na českou státní maturitu jsou ale dvacetkrát vyšší než na srovnatelný projekt na Slovensku. Na tento fakt EDUin upozorňoval. Ministerstvo by mělo jasně vysvětlit, jestli jsou tyto náklady odůvodněné.

Příprava srovnávacích testů v 5. a 9. třídách

Oceňujeme, že ministr Dobeš vnímá proměnu nižších stupňů vzdělávání jako nutný základ jakékoli reformy. Bohužel se nedomníváme, že testování v  pátých a devátých třídách může tuto proměnu přinést. Spíše hrozí, že zakonzervuje současný nepříliš uspokojivý stav základních škol.

Výraznější podporu pedagogů (finanční i metodickou)

Dosavadní snahy ministerstva o příplatky pedagogům vyznívají spíše chaoticky a zatím se nedá říct, že by slibovaly větší zájem absolventů o učitelskou profesi. I v této oblasti se sráží dobrý nápad s nekoncepčností.

Pokračování projektu EU peníze školám

Z této priority není jasné, jestli budou evropské peníze opravdu účelně využity. Personální rošáda na příslušném odboru ministerstva ale spíš napovídá, že hrozí riziko, že nebudeme schopni evropské peníze v této dotační kapitole efektivně vyčerpat.

Zvýšení počtu školních psychologů a speciálních pedagogů

Tento záměr lze jen podpořit. V pilotním projektu, který z evropských peněz podporoval výchovné poradce na mimopražských školách, se ukázalo, že podobná funkce je mimořádně prospěšná a výrazně zlepšuje úroveň komunikace mezi učiteli, rodiči a dětmi, stejně jako atmosféru na školách. ´Zatím ale není jasné, jakým způsobem by chtělo ministerstvo tento program finančně zajistit.

Příprava změn ve školském zákoně řešících mj. jmenování a odvolávání ředitelů škol či možné úpravy v souvislosti se zhoršujícím se chováním žáků.

V obou zmíněných bodech jde o důležité problémy, zvlášť chování dětí vnímají učitelé jako zásadní komplikaci, která vyžaduje rychlé řešení. Z této stručné formulace se nedá usoudit, co vlastně hodlá ministr Dobeš navrhnout. Je ale pravda, že napjatou atmosféru na školách by mohla zmírnit přítomnost psychologů, s nimiž ministr počítá.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Záměry ministra Dobeše se v mnohém podobají. Často jde o dobrý nápad, kterému ale chybí jasná koncepce, finanční a organizační zajištění a často jde o věci obtížně realizovatelné. Nové vedení ministerstva by si mělo dávat na podobné ´výstřely do tmy´pozor. Zbytečně snižují v očích odborné veřejnosti jeho kredit.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: +420 602 687 016

Poznámky pro editory:

  • Na přemrštěnou cenu české státní maturity ve srovnání se slovenskou upozorňoval EDUin v tiskové zprávě z 31. srpna 2010. Žádal ministerstvo o vysvětlení, ale MŠMT zatím nijak nereagovalo. Podrobnější informace najdete na našich stránkách zdezde.

  • Detailnější argumentaci, proč projekt testování po pátých a devátých třídách nepřinese zlepšení základního vzdělávání najdete v blogovém příspěvku Proč není dobré testovat školáky (zde).

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články