EDUin – dva roky služeb školám, novinářům a veřejnosti

18. 5. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

Seznamte se s beduinem, mapou aktivních škol, značkou Rodiče vítáni, kulatými stoly a dalšími projekty, na nichž se podílí EDUin, o.p.s.

Praha 18. května 2012 – V polovině května si EDUin, o.p.s. připomíná druhé výročí své existence. Při té příležitosti nabízíme stručný přehled služeb, které nabízíme pedagogické, rodičovské a novinářské veřejnosti. A přidáváme několik dalších projektů, s jejichž startem počítáme v druhé polovině tohoto roku.
 

Obecně prospěšná společnost EDUin vznikla v květnu 2010 a jejím prvotním záměrem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o tématech spojených se vzděláváním. Proto se rozhodla obracet jak na novinářskou, tak na učitelskou a rodičovskou veřejnost. Pro účely oslovování různých segmentů veřejnosti připravila sérii projektů. Nabízíme jejich seznam se stručným popisem, datací a ukázkami.
 

Pro EDUin, o.p.s. pracuje v současnosti 12 spolupracovníků, nejčastěji jako dobrovolníci nebo na částečný úvazek. Činnost je hrazena výhradně ze soukromých zdrojů a nadačních grantů.
 

 • Web eduin.cz, který integruje aktuální a zajímavé informace a komentáře o školství a vzdělávání a nabízí prostor autorům, kteří se zabývají vzdělávací politikou. Od června 2010. Nahlédnout můžete ZDE.

 • Pravidelný informační servis pro novináře. Tiskové zprávy, tisková sdělení, nahrávky zajímavých akcí. Od července 2010. Do archivu tiskových zpráv vstupte ZDE.

 • Elektronický týdeník beduin. Aktuální dění v oblasti školství za minulý týden. Určený především odborné veřejnosti a studentům učitelství. Od října 2010. V současnosti ho rozesíláme na 9 000 adres. Ukázka ZDE, archiv ZDE.

 • Značka Rodiče vítáni, jednoduchá certifikace škol vstřícných k rodičům. Od září 2011. V současnosti se k ní hlásí tři sta škol. Více informací na www.rodicevitani.cz. Jejím smyslem je pojmenovat, jak vypadá škola, která chce být službou pro rodiče. Projekt byl připraven ve spolupráci s komunikační agenturou Yinachi s cílem přitáhnout rodiče k tématu vzdělávání a zprostředkovat jim informace o vzdělávání v podobě, které by je mohla zajímat.

 • Zpravodaj Rodiče vítáni. Elektronický měsíčník upozorňující na zajímavá témata v oblasti spolupráce mezi rodiči a školou. Je určen certifikovaným školám i rodičovské veřejnosti. Od října 2011. Poslední číslo k nahlédnutí ZDE.

 • Kniha Rodiče vítáni: praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí. Kniha, kterou EDUin vytvořil a vydal, přináší náměty a zásady dobré spolupráce a komunikace školy a rodiny, seznamuje s příklady dobré praxe na českých školách. Vydáno srpen 2011. Ukázka knihy ZDE.

 • Semináře a besedy pro pedagogy a rodiče. Ve spolupráci s dalšími organizacemi nabízíme školám a veřejnosti semináře, které podporují komunikaci mezi školou a rodiči a jejich smysluplné propojování. Od listopadu 2011. Nabídku naleznete ZDE.

 • Výzkum spolupráce rodiny a školy. Díky společnosti Perfect Crowd jsme mohli zrealizovat reprezentativní výzkum, který mapuje vztah rodičů ke spolupráci se školou. Jeho výsledky nám pomohli nastartovat značku Rodiče vítáni. Realizace duben 2011. Se závěry výzkumu se můžete seznámit ZDE.

 • EDUkalendář. Praktická služba na stránkách eduin.cz, která umožňuje pořadatelům pedagogických diskusí, konferencí a seminářů upozornit na své akce, a potenciálním účastníkům nabízí rychlou orientaci, co se kdy koná. Od října 2010. Nahlédněte ZDE.

 • Server DVPP.info. Portál nabízející pedagogické veřejnosti vzdělávací nabídku více jak 60 vzdělavatelů a přes 500 akcí. V současnosti je to nejrozsáhlejší nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na českém internetu. Od června 2011. Nahlédněte ZDE.

 • Grant Dejme českému školství vizi a stabilitu. Díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha můžeme pracovat na podpoře vzniku tzv. Národního programu vzdělávání, který chybí v našem vzdělávacím systému, ač v zákoně je zakotven. Od února 2012. Základní informace o grantu ZDE.

 • Kulaté stoly SKAV a EDUin. Ve spolupráci se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání pořádáme pravidelné odborné diskuse. Spolupráce od října 2010. Konají se každý čtvrtek v měsíci v aule Základní školy Vodičkova v Praze. Ukázky témat a pozvánek ZDE.

 • Akvárium, uzavřený formát debaty pro odbornou veřejnost, umožňující diskutovat otevřeně i konfliktní témata. Koná se nepravidelně od ledna 2011.

 • Mapa aktivních škol. Originální pomůcka na stránkách eduin.cz, která integruje informace o školách v České republice, jež se zapojily do některého z rozvojových programů (Začít spolu, Férová škola, Škola podporující zdraví, Ekoškola, Škola pro udržitelný život, Fairtradová škola, Rodiče vítáni). Umožňuje veřejnosti rychlé vyhledání aktivních škol a spojení na ně. Od dubna 2012. K nahlédnutí ZDE.

 • Zvukové a obrazové záznamy z konferencí a diskusních akcí zpřístupňujeme veřejnosti na webu eduin.cz. Od října 2010. Ukázky ZDEZDE.

 • Komentáře pro deníky na témata spojená s aktuálními problémy vzdělávání. Od srpna 2010. Četnost dva komentáře pro centrální deníky měsíčně. Ukázky ZDEZDE.

 • Blogy Tomáše Feřteka. Populární verze vzdělávacích témat na blogu Respektu. Obvykle jednou týdně. Od června 2010. K nahlédnutí ZDE.

 • Mediální semináře. Pro neziskové organizace pořádáme sami a ve spolupráci s Nadací Via odborné semináře, ve kterých se dělíme o know-how z práce s médii. Od podzimu 2010.

Na další období připravujeme například:

 • Webový Slovník pro školu a veřejnost. Výklad pojmů užívaných ve školství, který by měl usnadnit orientaci ve spleti odborných výrazů.

 • Blogy odborníků. Nově otevřeme na našem webu blogy osobností ve vzdělávání, kteří zde budou moci prezentovat svoje názory a práci. Smyslem je umožnit širší diskusi o vzdělávacích tématech.

 • Diskusní fórum pro rodiče. Pod značkou Rodiče vítáni bude spuštěno diskusní fórum, jehož smyslem bude nabídnout rodičům i školám strukturovaný prostor, ve kterém budou moci sdílet a řešit vše, co se vztahuje ke spolupráci rodičů se školou. Diskusní fórum bude navazovat na naši současnou Poradnu.


Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „EDUin jsme zakládali s myšlenkou dosáhnout toho, aby se o vzdělávání a školství v médiích a na veřejnosti více mluvilo. Jedině tak se mohou některé věci dát do pohybu, je možné na ně upozornit a měnit je. Mám za to, že se nám k tomu podařilo přispět a těší nás to. Je to ovšem možné jen díky kolegům a odborníkům, kteří s námi spolupracují – kdyby nebyli ochotni o tématech diskutovat, vyjadřovat se na veřejnosti a do médií a poskytovat svoje kvalifikované názory, neměla by naše snaha šanci na úspěch. Jsem za tuto spolupráci velmi rád a rád bych všem kolegům a spolupracovníkům poděkoval. A v neposlední řadě je to také díky podpoře organizací a jednotlivců, kteří nám důvěřují a jsou ochotni nám na naši činnost přispět finančními prostředky. Jim opět patří velké díky.“

Kontakty:

· Mgr. Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

Pokud byste nás chtěli i vy podpořit, využijte jednoduchou cestu pomocí nástroje darujme.cz v pravém sloupci webu. Děkujeme!

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články