EDUin hodnotí dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023

Co přinesl týden 7. 10. – 13. 10. 2019

Krátce: 

 • Jednání o platech učitelů eskalují. Odbory reálně vyhrožují stávkou s konkrétním datem. Školské odbory jsou připraveny vyhlásit jednodenní stávku ve školách (iDnes), pokud základ platu učitelů nevzroste o 10 %. Odmítají tak plošné přidání 2 700 Kč všem, jak ho navrhuje ministr školství Robert Plaga. Pakliže jednání v příštích dnech nedopadnou podle odborářských představ, hodlají učitelé stávkovat. Předák František Dobšík argumentuje, že vlivem nového modelu financování regionálního školství se může stát, že by peníze putující do pohyblivé složky platů učitelů by nakonec skončily jako kompenzace pro nový způsob placení školních nákladů (Školní odbory) na provoz.
 • “Kdybychom dali všechny peníze do tarifů, tak nejenže přidáváme špatným učitelům a demotivujeme ty dobré, ale také kazíme práci dobrým ředitelům.” Ředitel firmy Scio se ohradil proti plošnému zvyšování, které posiluje nivelizaci učitelských platů.
 • Publikujeme otevřený dopis ředitelek mateřských škol, který upozorňuje na podfinancovanost předškolního vzdělávání. V dopise zástupci mateřských škol upozorňují na přetíženost pedagogického personálu a žádají stejné podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí, jako jsou nastavené v mikrojeslích a dětských skupinách.
 • Sehnat ředitele škol je obtížné. Ty současné nemá kdo nahradit. Vedení škol dusí všudypřítomná byrokracie. „Pedagogická práce mi zabírá nejmenší procento pracovní doby. Pořád řeším papíry, tabulky, peníze, hledám nové učitele. Když jsem sháněla zástupkyni, která by mi s tím pomohla, nikomu se do toho nechtělo. Když učitelky vidí, jak jsem zavalena papíry, chtějí spíše učit,“ vysvětluje ředitelka Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová (Česká škola).   
 • Robert Čapek: Žádné dítě samozřejmě není hloupé, hloupá je jen učitelka, která si tohle myslí. Školní psycholog a lektor reaguje na zjednodušené škatulkování dětí na chytré a hloupé. „Kdo se nerozvinul v něčem nyní, může všechny předhonit za pár měsíců. A učitel je ve škole právě od toho, aby žáky posouval v rámci jejich schopností, ne aby je kádroval na „chytré“ a „hloupé“,“ píše Robert Čapek alias Líný učitel (Blog iDnes).
 • Žáci vyšli do ulic kvůli maturitě z matematiky. Její výuka není zábavná, tvrdí. České školství není na povinnou maturitu z matematiky připravené. Spěje to k tomu, že tisíce středoškoláků nebudou mít maturitní vysvědčení, upozorňuje předseda České středoškolské unie Viktor René Schilke (DVTV). Minulý týden se několik set středoškoláků vyjádřilo nahlas před budovou ministerstva školství (Novinky.cz).
 • Je otevřeno přihlašování do nového ročníku soutěže EDUína 2019. Znáte inspirativní projekty ve vzdělávání? Přihlaste je, aby jejich aktivita našla to správné ocenění. Cenu uděluje EDUin.

Výrok týdne: „Ve škole mám pět nebo šest učitelů, kteří vystudovali speciální pedagogiku, ale ani jeden speciálního pedagoga nedělá. Normálně učí. Speciálního pedagoga na půl úvazku si platím z šablon. To je ale nesystémové. Až mi šablony skončí, naše speciální pedagožka zase přejde na normální úvazek učitelky na prvním stupni a pedagogické intervenci pro integrované děti se dál věnovat nebude.“ Jiří Kyliánek, ředitel základní školy v Čelákovicích, vede školu, která má pověst, že si poradí s každým dítětem. Tohle nicméně dodává k praktickému provedení inkluze (Rodiče vítáni).

V souvislostech: 

 • EDUIN HODNOTÍ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2019 – 2023

Ministerstvo školství ještě před novým školním rokem schválilo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019–2023 (DZ), který konkrétněji rozpracovává cíle Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Jeho třemi hlavními prioritami je více peněz za kvalitní práci pedagogů, dokončení revize kurikula a podpoření implementace inovovaných RVP do škol a zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku řízení (krajské úřady). EDUin se věnuje zhodnocení dlouhodobého záměru, a to i z pohledu historického nenaplňování jak strategií vzdělávací politiky, tak dlouhodobých záměrů, které ministerstvo připravuje.

Předmluva celého materiálu, který uvozuje obecné kapitoly analyzující stav, je strukturována dobře, upozorňuje na nejdůležitější cíle strategie 2020 a akcentuje důležité – zanedbávané – oblasti, zejména výchovu a vzdělávání k udržitelnému rozvoji a občanské vzdělávání. Výchozí analýza reflektuje skutečnosti důležité z hlediska meritorního i z hlediska horizontu DZ: vývoj investic do vzdělávacího systému v poměru k vývoji HDP (s upozorněním na klesající procento), regionální rozdíly a jejich specifika (výsledky vzdělávání, předčasně ukončené vzdělávání), vývoj pracovního trhu a jeho regionální detail, předčasné odchody ze vzdělávání s odhadem příčin, digitalizaci. Ministerstvo v nejširších úvahách předpokládá, že úspěšné vzdělávací systémy by „měly být východiskem pro tvorbu priorit, cílů a opatření vzdělávací politiky jak z pohledu centra, tak i z regionálního pohledu.“

Lze ocenit, že se dosažení 130 % průměrné mzdy a její udržení dostalo i do DZ. Slíbené tempo navyšování platů je závazek, který by měl být hodnocen jako daný a jenž pouze doplácí část dluhu, ale neřeší problém (analýza České spořitelny o dluhu 500 mld). Slib udržování na 130 % průměrného platu je planý, jelikož nespadá do mandátu této vlády. Stejně tak představa o tom, že se tím ovlivní kvalita pedagogů. Ministerstvo nenabídlo žádný hmatatelný nástroj, kterým by toho mohlo být dosaženo.

Dokončení revize kurikula a podpoření implementace ve školách, tedy druhý hlavní cíl, dostalo políček zejména aktem zániku kurikulárního ústavu NÚV, čímž se celý proces revizí zdrží a oslabí, jakkoliv procesně může vznik NIDV+ dávat smysl. Je třeba trvat na kurikulárních odbornících, pouhá účast učitelů z praxe nezajistí patřičný nadhled a vzájemnou propojenost a vyváženost jednotlivých oblastí – což bylo slabinou prvního RVP. Na druhé straně je třeba trvat i na zapojení odborné veřejnosti a co nejotevřenější diskuzi, kterou ovšem budou moderovat kurikulární experti. Usilovat je třeba o vytvoření kontinuálních procesů, které neskončí vydáním konkrétního RVP, ale odborníci se budou věnovat agendě dlouhodobě. Sporné jsou i modelové ŠVP – může to přinést naprostý opak, než si tvůrci slibují. Namísto přenesení myšlenky moderního kurikula si naopak učitelé odškrtnou úkol jako splněný, formálně bude podmínka naplněna, ale za dveřmi třídy vše v poklidu pojede nadále podle osnov.

Střední článek řízení: takto jsou v DZ označeny krajské úřady, což ovšem v praxi neodpovídá realitě. V nejdůležitějších agendách s největším vlivem na výsledky vzdělávání a kvalitu soustavy je odpovědnost vágní, nenaplňovaná nebo naplňovaná formalisticky a často neodborně a v oblasti kvality pedagogického procesu v podstatě zcela chybí. I tak se ukazuje, že kraj jako jednotka je pro toto příliš velký a většina světa má své výkonné distrikty jakožto střední článek řízení menší (přeneseně na naši realitu zhruba na úrovni okresu).

Další cíle ministerstva v jednotlivých úrovních vzdělávání jsou většinou navázány na konkrétní kvantitativní nebo kvalitativní indikátory, což lze jednoznačně ocenit. Ovšem některé zásadní cíle nejsou rozpracovány: v základním školství žádný konkrétní návrh nekoresponduje v kapitole věnované základnímu školství s žádanou desegregací, natož s integrací žáků s jiným mateřským jazykem. Ve středním školství chce ministerstvo inovovat strukturu škol, ale později předkládá jen informace o navázání na aktuální stav pracovního trhu. Vyššímu odbornému školství by zase prospělo převedení na bakalářské studijní programy ve spolupráci s VŠ. V neposlední řadě chybí zlepšení hodnocení žáků (portfolia, celostní hodnocení formálního a neformálního). EDUin se DZ bude dále podrobněji věnovat, a to z pohledu jednotlivých úrovní vzdělávání.

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře: 

 • 21. 10., 9.00, Praha, konference Lepší škola v každém městě
 • 22. 10., 9.00, Praha, konference S asistenty k lepší škole
 • 22. 10., 17.00, EDUpoint Praha, Akvárium: Co a jak moc funkčně řeší obědy do škol?
Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments