Finští experti na Age Management předají zkušenosti českým odborníkům

5. 9. 2011
EDUin

Letos již podruhé experti z Finského institutu pracovního zdraví (FIOH) realizují na územíČR unikátní školení „Age Management Training“, jehož poslední část proběhne na počátkuzáří v Praze, Brně a Olomouci. Následně se experti zúčastní jako přednášející odbornésekce k tématu Age Managementu v rámci Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2011v Olomouci.
Školení i následná odborná konference se tematicky zaměřují na představení konceptu AgeManagementu českým specialistům, na diskusi možností a cílů, ale také úskalí a problémůpři implementaci Age Managementu, tedy řízení pracovního procesu s přihlédnutím na věk aschopnosti zaměstnanců.

Na řadě světových i domácích příkladech dobré praxe, ale také na základě výsledků rozsáhlýchvýzkumů, které byly ve Finsku na podporu pracovní schopnosti realizovány, budou finští expertidemonstrovat úspěšnost této strategie.

Čeští odborníci z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Masarykovy univerzity, UniverzityPalackého a Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Brně, pak představí výstupy komparativní studievěnující se analýze přístupů a podmínek v České republice a ve Finsku ve vztahu k cílové skupině50+ a možnostem jejího uplatnění na trhu práce.
V roli lektorů se v ČR opět představí Dr. Tomi Hussi a Dr. Tiina Saarelma-Thiel, oba z finskéorganizace FIOH. Tomi Hussi je vedoucím výzkumného týmu FIOH věnujícího se problematiceAge Managementu, účastní se řady projektů v oblasti intelektuálního kapitálu a pracovníschopnosti a programům pracovního zdraví a bezpečnosti. Tiina Saarelma-Thiel je vedoucíútvaru vzdělávání a rozvoje FIOH, zabývá se problematikou Age Managementu a organizačnípsychologie. Specializuje se na problematiku kritických životních změn v životě zaměstnanců ajejich manažerské zvládnutí ze strany zaměstnavatele.

Školení i odborná sekce se konají v rámci projektu „Strategie Age Managementu v Českérepublice“, který realizuje Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. ve spolupráci sešpičkovými odborníky Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a Úřadu práce ČR – Krajsképobočky v Brně.

Zástupcům médií nabízíme možnost zprostředkovat rozhovor s finskými a českými expertyv rámci jejich účasti na školení a konferenci. Setkání je možno dohodnout individuálněv těchto dnech (vždy okolo 13. hodiny):

  • 7. září 2011, Praha, AIVD ČR.
  • 8. září 2011, Brno, Masarykova univerzita.
  • 9. a 12. září 2011, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte informovat, viz kontakty níže.

Kontaktní údaje:

Mgr. Tomáš Langervýkonný ředitel

tel.: +420 739 445 930

e-mail: reditel@aivd.cz

Další informace o projektu naleznete na: http://www.aivd.cz/agemanagement.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články