Fokus: Američtí rodiče věří, že počítačové hry děti rozvíjejí

23. 6. 2013
EDUin
fokus_2013-06-20

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 18. červnu, obsahují například tato témata: efektivní učení ve skupině, počítač vás naučí empatii a jak to zařídit, aby středoškoláci neodcházeli předčasně ze studia.

 1. Učení pro průměrné nevyhovuje nikomu. Podle analýzy T. Lovelesse z amerického Brookings Institution se praxe ve školách vrací zpět k dělení žáků do skupin podle úrovně dovedností v rámci třídy. Od této praxe se ve školách ustoupilo v 80. a 90. letech 20. století, protože podle kritiků přispívala k udržování a zvětšování nerovností mezi žáky. Rozdělování podle úrovně dovedností podle nich vedlo k tomu, že vznikaly skupiny vydělující se i podle rasy nebo sociálně ekonomického postavení. Bylo kritizováno i to, že žáci jsou přidělením do horší skupiny už provždy označeni jako slabší, bez možnosti se zlepšit a změnit skupinu. Poukazovalo se i na to, že toto dělení je demotivující, zejména pro slabší žáky. Otázka dělení žáků do skupin podle úrovně dovedností má své zastánce i odpůrce a dosud neexistuje jednotný názor na to, zda je dělení přínosné nebo škodlivé. Učitelé, kteří znovu zavádějí dělení do skupin, říkají, že výuka zaměřená na průměr třídy nevyhovuje ani vynikajícím žákům ani slabým žákům. Současné dělení do skupin je velmi proměnlivé, žáci jsou zařazeni v různých skupinách na různé předměty a několikrát do roka mohou být přeřazeni z jedné skupiny do druhé. Moderní technologie významně přispívají k možnostem učitelů modifikovat výuku pro jednotlivé skupiny. Učitelé vyučují stejnou látku na několika úrovních obtížnosti, žáci z pokročilejší skupiny mohou pomáhat slabší skupině. odkaz
 2.  

 3. Jak dosáhnout efektivního učení ve skupině. Práce ve skupině je důležitá pro rozvoj žákova učení, je však třeba vytvořit podmínky pro to, aby tato práce byla efektivní. Efektivní pracovní skupiny se vyznačují následujícími charakteristikami: 1. inkluzivita – všichni členové se podílejí na práci a jsou respektováni, 2. kolektivní řešení problémů – nikoli tak, že by několik žáků pracovalo a ostatní přihlíželi, 3. vysvětlování a rozebírání problémů – nikoli jejich souhrn, 4. konstruktivní řešení problémů a sporů – různé názory jsou chápány jako součást práce, nikoli jako výraz boje o převahu. Jak může učitel přispět k vytvoření efektivní pracovní skupiny: 1. volba žáků – seskupování podle různých kritérií má vždy své výhody a nedostatky (podle pohlaví, dovedností, povahových vlastností apod.), výzkum však ukazuje, že důležitější než obsazení skupiny je kvalita komunikace a interakce, která ve skupině probíhá, 2. nastavení očekávání – je třeba jasně stanovit, že nikdo ve skupině nemá zvláštní postavení, názory všech jsou respektovány, je třeba také vysvětlit základní dovednosti pro práci skupiny, a to je kladení otázek, vysvětlování a naslouchání, 3. strukturování interakce– učitel by do práce skupiny neměl zasahovat přímo, ale může pomoci tím, že stanoví určité role, ve kterých se žáci budou střídat, vede žáky ke kladení inspirativních otázek apod., 4. stanovení správného úkolu – který zaměstná všechny žáky, při řešení je třeba využít různé dovednosti, 5. zasahování – učitel zasáhne, jestliže se práce nijak nevyvíjí, komunikace není konstruktivní nebo si někdo osobuje vedoucí roli na úkor ostatních, efektivnější je zasahování nepřímé a učitel by měl mít na paměti, že dovedení žáků k efektivní komunikaci je důležitější než splnění určeného úkolu. odkaz
 4.  

 5. Jak omezit předčasné odchody ze studia. Americká nezisková organizace Communities in Schools (CIS – Komunity ve školách) působí už 35 let v oblasti prevence žáků před předčasným odchodem ze školy. Organizace působí po celých USA a jejími klienty je ročně 1,25 miliónu žáků. Většina z nich (97 %) pokračuje ve studiu na střední škole a 88 % z nich ukončí středoškolské studium v běžném termínu (oproti 75 % všech studentů, 63,5 % Hispánců a 61,5 % Afroameričanů). Organizace spolupracuje se školami v rizikových oblastech a současně s místními organizacemi, pomáhá žákům s učením, ale sleduje i poměry v rodině a snaží se pomoci rodinám v nouzi. Všech 183 poboček v 27 státech pracuje podle následujícího modelu: dohoda o spolupráci s místním školským úřadem, působení koordinátora CIS v konkrétní škole, vyhodnocení potřeb školy a zjištění místních zdrojů, poskytování potřebných služeb a koordinace s místními podniky a skupinami, sběr dat a průběžné hodnocení a přizpůsobování služeb. Do budoucna se organizace chce zaměřit na nabídnutí svého know-how dalším provozovatelům, kteří by byli schopni zajistit potřebné integrované služby. odkaz
 6.  

 7. Kdo hraje v Americe počítačové hry. Americká Entertainment Software Association (ESA) zveřejnila výsledky průzkumu 2013 Essential Facts About the Computer and Video Game Industry o tom, jaké typy her se nejvíce hrají a na jakých platformách, jaké je složení obyvatel hrajících hry, jak rodiče kontrolují, co děti hrají, jaké hry jsou nejprodávanější. Zde jsou některá z hlavních zjištění: 1. 58 % Američanů hraje počítačové hry a videohry, jejich průměrný věk je 30 let, největší podíl (36 %) tvoří lidé starší 36 let, 2. ženy starší 18 let hrají více než chlapci mladší než 17 let (31 % vs. 19 %), 3. 62 % hráčů hraje hry s někým buď online, nebo reálně, většina hráčů hraje s rodinnými příslušníky nebo přáteli, 4. 93 % rodičů kontroluje obsah toho, co děti hrají, a 88 % rodičů pokládá za užitečnou ratingovou službu (ESRB), 35 % rodičů hraje s dětmi počítačovou hru nebo videohru alespoň jednou týdně, 5. 52 % rodičů říká, že počítačové hry a videohry jsou pro jejich dítě pozitivní a 71 % rodičů dětí mladších než 18 let věří, že hry přinášejí dětem mentální stimulaci a vzdělávání. odkaz
 8.  

 9. Máte potíže se sociálními dovednostmi? Počítač vám pomůže. M. E. Hoque, doktorand na MIT (Massachussets Institute of Technology), vyvinul software zaměřený na trénink interpersonálních dovedností. Software s názvem „MACH“ (My Automated Conversation coacH) používá počítačové zobrazení tváře na obrazovce, je schopný provádět analýzu výrazu obličeje a řeči, simulovat konverzaci tváří v tvář a následně podat zpětnou vazbu uživateli. Software je určen pro pomoc lidem, kteří jsou málo průbojní, nejistí, trpí fobiemi ve styku s lidmi, nebo například pro nácvik pohovoru pro vstup do zaměstnání. Systém snímá obličej a hlas uživatele kamerou v notebooku a mikrofonem, hodnotí pohyby hlavy, výraz tváře, hlasitost a rychlost řeči, časté použití slovní vaty apod. Simulovaný protějšek reaguje na řeč, pokyvuje hlavou, klade otázky a odpovídá. Systém byl vyzkoušen na třech skupinách studentů, kteří prošli dvěma simulovanými pohovory s kariérovými poradci MIT. Skupina, která nacvičila pohovor se systémem MACH včetně získání zpětné vazby, byla v opakovaném pohovoru úspěšnější než ostatní dvě, kde studenti buď pouze sledovali video s radami, nebo si vyzkoušeli pohovor se systémem MACH, ale bez zpětné vazby. Autor softwaru tvrdí, že výcvik sociálních dovedností s počítačem může být paradoxně úspěšnější než příprava s živým poradcem, protože počítač je objektivní a konsistentní v užívaných postupech. odkaz
 10.  

 11. Jak vypadá dálkové studium v Británii. Britská Open University (OU) byla založena v r. 1969 a je jednou z prvních vysokých škol nabízejících možnost vystudovat dálkově na dobré odborné úrovni. V současné době má kolem 250 000 studentů, 1 200 akademiků zaměstnaných na plný úvazek a v administrativním centru zaměstnává 4 000 administrativních pracovníků. OU však zaměstnává i více než 7 500 odborných asistentů včetně těch, kteří působí v různých oblastech Velké Británie a Irska. Tito odborní asistenti komunikují se studenty ve své skupině, zajišťují jejich průběžné hodnocení, pořádají semináře online nebo na určitém místě, v rámci některých modulů organizují i rezidenční kurzy. Sumativní hodnocení je prováděno externím dodavatelem v zájmu zabezpečení objektivity. OU zaměstnává na pozici asistentů a odborných asistentů akademiky a odborníky, kteří působí na různých vysokých školách v Británii i mimo akademický sektor, pro OU pracují jako hodnotitelé nebo přednášející a lektoři na částečný pracovní úvazek. Výběr odborníků, jejich počet a konkrétní úkoly v této relativně velké skupině lze flexibilně přizpůsobovat počtu a zaměření zapsaných studentů (k vývoji distančního vzdělávání více zde). odkaz
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články