II. Evropský kongres učitelů francouzštiny

PR článek

Hlavní cíle kongresu jsou tematicky vymezeny záhlavím „S francouzštinou k vícejazyčnému vzdělávání v Evropě. Rozmanitostí k synergii“.
Pozornost účastníků bude věnována jak obecně zaměřené problematice jazykové vzdělávací politiky v současné a budoucí Evropě a v globalizovaném světě, tak konkrétním aktuálním didaktickým problémům učení francouzštiny.
K otázkám souvisejícím se vzdělávací politikou náleží místo francouzštiny při prosazování vícejazyčnosti občanů evropských zemí, kteří by měly kromě své mateřštiny poznat další dva cizí jazyky a umět jimi komunikovat v takové míře, jaká je pro ně potřebná. V té souvislosti bude jednáno o bilingvním vzdělávání a o tzv. cizojazyčných sekcích škol, v nichž některý z předmětů je veden francouzsky. Aktuálním problémem je zejména způsob odborné přípravy učitelů těchto předmětů.

Zajímavým tématem je evropská frankofonie. Obecně bývá chápána jako společenství zemí, v nichž je francouzština oficiálním jazykem, tedy v zásadě Francie, Belgie a Švýcarska. Pojem evropská frankofonie je však postupně rozšiřován o všechny osoby užívající francouzštinu, a to i jako jazyk cizí, neboť ti všichni obohacují vědu, literaturu a umění, sociokulturní prostředí založené na komunikaci ve francouzštině, ať pocházejí z Portugalska, Finska, České republiky či od jinud. Příkladem může být vynikající postavení Milana Kundery ve frankofonní/francouzské literatuře. I o něm bude na kongresu řeč.

Největší prostor bude věnován konkrétním didaktickým otázkám vyučování francouzštiny. Téma bude uvedeno plenární přednáškou Jeana-Marca Defayse, profesora z Univerzity v Lutychu, na téma „Zodpovědnost učitele jazyků tváří v tvář globalizaci“. Pozornost učitelů upoutají jistě přednášky a příspěvky věnované reformovanému francouzskému pravopisu, neboť francouzský pravopis je černou můrou jak žáků, tak ovšem i učitelů. Stěžejní kulatý stůl na toto téma připravila Viviane Youx, předsedkyně Asociace učitelů francouzštiny jako jazyka mateřského.
Zajímavý kulatý stůl bude věnován pluralitnímu přístupu k jazykovému vzdělávání, tj. takovému vzdělávání, které zohledňuje mnohojazyčnost vjemů, kterým je generace dnešních žáků vystavována. Děti v České republice jsou obklopeny cizími jazyka v reklamách, na jídelních lístcích, v televizních pořadech, na trhu i na hřišti. Všechny tyto vjemy je možno využít v didaktice cizích jazyků a jmenovitě v didaktice francouzštiny. K problematice vystoupí řada účastníků v čele s profesorem Michelem Candelierem z Université du Maine.
Několik přednášek bude věnováno projektovému vyučování, o němž promluví např. Janina Zielinska z varšavské university nebo Kateřina Bavorová z Evropské komise zodpovídající za program Coménius.
Strategie jazykové přípravy za účelem studijní i pracovní mobility tvoří rovněž jednu z důležitých tematických os kongresu. Odborný jazyk a francouzština pro specifické účely budou prezentovány mimo jiné Jeanem-Marcem Mangiantem z Université d´Artois v Arrasu.

Mezi účastníky budou význačné osobnosti didaktiky francouzštiny v čele s prof. Jeanem-Pierrem Cuqem, předsedou Mezinárodní federace učitelů francouzštiny, autorem řady základních publikací z oboru, dále profesor Jean-Marie Klinkenberg z univerzity v Lutychu nebo doc. Josef Hendrich z pražské Univerzity Karlovy, čestný předseda Mezinárodní federace učitelů živých jazyků.
Třídenní program bude uzavřen závěrečnou přednáškou profesora Jacquese Rupnika, v níž se zamyslí nad zajímavými průsečíky mezi Prahou a Paříží v kontextu Evropy.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments