Informatika se bude učit nově a jak bude vypadat český systém duálního vzdělávání

15. 10. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 8.10. – 14.10.

Témata týdne: Nastavení centrálního cut-off skóre ohrozí zejména nejslabší žáky, sníží vzestupnou sociální mobilitu a požene větší část žáků na učiliště. Přečtěte si position paper EDUin, v němž shrnujeme nástrahy nepodkročitelné hranice u přijímaček na SŠNeházejte nás do jednoho pytle, i romské děti touží po vzdělání, říká Michal Mižigár v DVTV. Apeluje na prezidenta Zemana, bílou většinu i ostatní Romy, aby dostali šanci a rozlišovali. Za klíčové považuje dostupné a kvalitní vzdělání pro potřebnéUčitelé nejsou připraveni na boj s šikanou. Navzdory oborovým, případně didaktickým znalostem, nejsou učitelé na fakultách připravováni, jak čelit agresi mezi dětmi (iDnes.cz). Vyplývá to z šetření MŠMT a ACSA (Neumajer.cz). Proč chybí učitelé a kde je vezmeme? Tuto otázku se pokusí zodpovědět hosté z MŠMT, školských odborů nebo pedagogické fakulty UK při kulatém stolu. Vřele vás zveme, abyste 18. října dorazili a zapojili se do diskuse (Facebook). Revoluce ve výuce informatiky? Ještě v roce 2018 se žáci základních škol učí ICT podle kurikula z roku 2004. Několik desítek škol se zapojilo do testování nové výuky informatiky, přijďte se dozvědět víc 16. 10. od 17.00 do EDUpointu Praha.

Výrok týdne: „Když se probírá třeba čokoláda, tak si řeknou její složení, holka z Ghany udělá pro ostatní prezentaci, jak se pěstuje kakao a jak na tom makají děti, řeknou si a v praxi si vyzkoušej, že čokoláda má bod tání při teplotě 34 stupňů, těsně pod teplotou lidského těla, pročež se s ní můžeme skvěle zaneřádit, a taky si zkusí vlastní čokoládu uvařit. Což z pohledu naší tradiční školy zní dost zbytečně, ale můžu vám říct, že ty děti si nakonec o té čokoládě pamatují víc, než já jsem kdy věděl.” Marketingový odborník Martin Jaroš píše na webu rodicevitani.cz o školní výuce jeho dětí v Kataru.

Novinky:  

  • FIRMY SE MAJÍ VĚTŠÍM DÍLEM PODÍLET NA VÝUCE V RÁMCI DUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ      

Některé odborné školy úspěšně spolupracují se soukromými firmami, jiné mají svá vlastní nebo sdílená odborná pracoviště a pak jsou tu školy, které pro odborný výcvik horko těžko hledají jak učitele (ČT), tak soukromníky. Přitom praktická část je u odborných škol hodnocena jako klíčová pro ovládnutí profese. Zlepšit tento stav a přiblížit žákům skutečné pracovní postupy má návrh Andreje Babiše ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků. O ní jste možná slyšeli v únoru, kdy se prostřednictvím svého předsedy Karla Havlíčka zviditelnila snahou znovu zavést „vylepšené“ pozemky zpět na základní školy (Seznam Zprávy). Premiérova iniciativa následuje německý model, nazývaný také duální model, v němž žáci již od prvního roku absolvují praktickou část výuky v přidružených firmách, kdežto teorii a další všeobecně-vzdělávající předměty studují ve škole (HN). Těžištěm plánu má podle Havlíčka, který byl přípravou pověřen, být systém dotací a daňových slev, které by firmy pobíraly za spolupráci se školami. Nyní musí na žáky, resp. práci s nimi, někdy doplácet, a tak nezřídka z ekonomických důvodů spolupráci nevyhledávají. Jindy ale firmy o učně ani zájem nemají ze své podstaty, proto se stát bude snažit nabídnout finanční protiplnění. Krok k zavedení české verze duálního systému následuje kontinuální snahu zaměstnavatelů především dělnických profesí získat více pracovníků do svých společností. Přehřátá ekonomika a demografický pokles způsobují, že panuje pokračující nedostatek pracovních sil (E15). Průmyslnicí a politici přesto věří, že školství a jeho struktura je na vině a musí být „narovnáno“. Častým argumentem bývá, že klesá podíl žáků odcházejících na výuční obory bez maturity, což je třeba zvrátit. Ve skutečnosti ale klesá absolutní počet žáků odcházejících na střední odborné školy: zatímco ve školním roce 2006/07 to bylo 113 452 žáků (z čehož 40,1 % šlo na nematuritní obory), loňský školní rok nastoupilo jen 77 364 žáků (z čehož 37,8 % šlo na nematuritní obory). Jakkoliv je lepší propojení s praxí a firmami dobrým krokem, stále panuje otázka, jaký vliv by měl mít pracovní trh na vzdělávací soustavu. Projevu jeho extenzivní podoby jsme totiž svědky třeba při debatě o cut-off skóre (EDUin), které má represí odklonit děti na odborné školy.

  • OD ZAČÁTKU ŘÍJNA BĚŽÍ PILOTÁŽ NOVÉHO OBSAHU A VÝUKY INFORMATIKY      

Ministerstvo školství a Národní ústav pro vzdělávání připravují novou koncepci informatiky již několik let. Má nahradit současné kurikulum, které často nedosahuje ani znalostí, jimiž disponují děti z domova. Běžně se ve školách vyučuje kancelářský balík, základní komponenty počítače nebo bazální práce s grafickým editorem. Je problematické, vzhledem k dnešnímu rychlému vývoji technologií, tyto dovednosti stále nazývat opravdovou informatickou dovedností. Podle Jaroslava Faltýna, který má na MŠMT na starost základní a střední školství, je realitou, že žáci jsou v informačních technologiích zběhlejší než jejich učitelé (Blesk). Proto projdou revizí rámcových vzdělávacích programů v informatice školy základní i střední. Zaměří se přitom na kompetence informatického myšlení, ale i digitální gramotnosti, která má mít přesah do dalších školních předmětů. V praxi se žáci naučí mimo jiné programovat včetně algoritmizace nebo robotiky (HN). Od října probíhá pokusné ověřování nového pojetí na 70 českých školách, kde žáci využívají kupříkladu robotickou stavebnici Lego Mindstorms či připravují jednoduchou počítačovou hru (EDUin). Změna vzdělávacích plánů by na všech školách v republice měla proběhnout do roku 2020. Chtěli byste si změny zažít a debatovat s jejich tvůrci? Přijměte naše pozvání na debatu a praktickou ukázku se zástupkyněmi NÚV 16. října od 17 hodin.

  • MINISTERSTVO PO STOVKÁCH ŘEDITELSKÝCH KONKURZŮ ZMĚNÍ PRAVIDLA PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ

Na 1 500 konkurzních řízení na pozici ředitele školy (iDnes) proběhlo po republice během letošního roku. A doprovázely je znatelné výzvy – malý zájem způsobil, že do poloviny řízení se přihlásil jen jeden uchazeč, pročež někdy zřizovatelé buď rozhodli bez volby pro jediného kandidáta formálně, anebo řízení opakovali ve snaze získat více zájemců. Nízkou atraktivitu přisuzuje Česká školní inspekce velké psychické, administrativní i manažerské zátěži (ČŠI) a odpovědnosti, která nereflektuje platové ohodnocení. Přesto se školský výbor rozhodl zabývat především politizací konkurzů. Existují případy (iDnes), kdy zřizovatel rozhodne v rozporu s doporučením odborné komise, která hodnotí kandidáty a politikům doporučuje, koho vybrat. Podle usnesení školského výboru Poslanecké sněmovny by ale mělo dojít ke změně zákona, která zřizovateli může přikázat řídit se doporučením odborné komise (Novinky.cz). Aktualizaci legislativy připravuje ministerstvo školství, ale Svaz měst a obcí se již nechal slyšet, že s odebráním jejich práva svobodné volby nesouhlasí. Argumentují zejména tím, že politici hledají kandidáta, s nímž si porozumí, a mohou tak sladit vývoj školy v budoucnu. Rovněž je otázkou, zda je odborná komise skutečně nezávislá. Z šetření ČŠI vyplývá, že některých z komisí se v roli „odborníků s poradním hlasem“ účastnili i místní politici, a tak mohli do jejího rozhodování nepřímo zasahovat.

  • FINANČNÍ GRAMOTNOST SPOLU S KYBERNETICKOU BEZPEČNOSTÍ OPĚT V POPŘEDÍ

Česká bankovní asociace již 4. rokem připravuje svůj program Bankéři jdou do škol, v rámci něhož formou workshopů nabízejí školám inspirativní besedy s hosty z finančního sektoru. Neboť většinou školy nemají ucelený učební plán, který mladým pomůže zorientovat se v ekonomickém světě, bude také letošní snahou přiblížit jim, jak správně hospodařit. Mimo to se též zaměří na zabezpečení na internetu nebo vysvětlí kybernetické útoky a jak na ně reagují banky. Bankovní asociace tak reaguje na tristní výsledky průzkumu finanční gramotnosti (Měšec.cz), z něhož například vyplývá, že mladí lidé, kteří vycházejí střední školu, si mnohdy neumí porovnat parametry jednotlivých půjček a zhodnotit, jestli je pro ně výhodnější úvěr s úrokovou sazbou 10 % ročně nebo 1 % měsíčně. Tuto otázku dokázalo správně zodpovědět jen 38 % dotázaných. Výuku o tom, jak zacházet s penězi, se snaží zlepšovat rovněž společnost Enhance, která dodává české programy pro interaktivní tabule. Svůj program Peníze pod kontrolou díky podpoře kraje a ministerstva školství nabízí učitelům zdarma (Blesk). Efektivita výuky finanční gramotnosti byla opakovaně zpochybněna výzkumy na toto téma, např. studií ekonoma Shawna Colea z Harvard Business School. Stejně jako v mnoha jiných případech, v ČR podobné studie o efektivitě vzdělávání chybí.

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře: 

  • 16. 10., 17.00, EDUpoint Praha, Nová výuka informatiky
  • 18. 10., 14.00, PKC, Kulatý stůl SKAV a EDUin – Proč chybí učitelé a kde je vezmeme?
  • 20. a 21. 10., Sedlčany, Sedlčanská filmová školka
  • 1.11., Praha, Konference Rodiče vítáni: Bezpečí ve škole
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články