Jak budeme učit matematiku a hrozí nám návrat k praxi praktických škol?

14. 5. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 9.5. – 13.5.

Témata týdne: Hrozí návrat k praxi praktických škol? Vyhláška upravující společné vzdělávání, na kterou dříve upozornil ministr v demisi Robert Plaga, která by měla upravit pravidla společného vzdělávání, je v procesu novelizace.  Server jednoho ze členů spolku Pedagogická komora zveřejnil navrhované změny ve vyhlášce. Dle účastníků jednání je snahou zmíněného spolku a Asociace speciálních pedagogů dosáhnout změn, které mimo jiné umožní umisťování žáků bez mentálního handicapu do speciálních tříd s žáky, kteří takové handicapy mají (§ 19, odst. 5). Maturity provází trvalý nedostatek informací. Tomáš Feřtek na ČT k maturitním zkouškám z matematiky, poukazuje na to, že předpoklady zavádění maturit nebyly naplněny. Firmy „přebírají aktivitu v podpoře technického vzdělávání“. PR článek Asociace malých a středních podniků s velmi zavádějícím titulkem, který vydal server Roklen24, ukazuje na dlouhodobé mediální zkreslení způsobené vlivem průmyslové lobby. K jakým hodnotám vychovává škola? Kulatý stůl SKAV a EDUin tentokrát otevře otázku skrytého kurikula (17. 5. 2018 na Pedagogické fakultě UK v Praze).

Výrok týdne:

”Tak by si je měl stát u nás objednat. Když chybějí železničáři, tak jim zaměstnavatel přisype. Když chybějí řidiči, také dostanou víc. Za lékaře je zodpovědné ministerstvo zdravotnictví, nikoli univerzity.” Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima kritizuje fakt, že zdravotnictví trpí nedostatkem lékařů (Lidovky.cz). Vyzývá stát k tomu, aby podporoval vzdělávání lékařů, což je mimo jiné jeden z bodů návrhu níže rozebíraného vládního prohlášení.

Novinky: 

  • BOJ O „HEGEMONII“ NAD ZPŮSOBEM VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÝCH ŠKOLÁCH POKRAČUJE, KRITICI HEJNÉHO PRONÁŠEJÍ OSTRÁ VYJÁDŘENÍ, ABY JE NÁSLEDNĚ MÍRNILI

Vysoce kontroverzních prohlášení se v rozhovoru pro DVTV dopustil Vlastimil Dlab. Profesně vystudovaný matematik se pouští do hodnocení psychologických dopadů využití Hejného metody při výuce matematiky, když ji v rozhovoru identifikuje jako příčinu „duševních poruch“ žáků. Kontroverzi vyostřuje DVTV titulkem samotného rozhovoru, v němž se toto tvrzení objevuje. Dlab navazuje na kampaň, kterou proti Hejného metodě, postavené na snaze vést žáka k pochopení matematických principů namísto memorování postupů, vede Jednota českých matematiků a fyziků. Tato organizace prostřednictvím některých svých členů fakticky určuje obsah a povahu vzdělávání v matematice na českých ZŠ a SŠ. Její námitky v otevřeném dopise vyvrací H-mat, organizace, která se snaží šířit Hejného metodu ve školách a poskytovat jim metodickou podporu. V otevřené konfrontaci, jak ukázal rozhovor na Seznam.cz mezi předsedou jednoty Josefem Kubátem a Bobem Kartousem, se zástupci jednoty zdaleka nedopouštějí tak radikálních vyjádření. Samotný Dlab se následně, dle informací H-mat zveřejněných na Facebooku, omluvil Milanu Hejnému za svá vyjádření v DVTV a vyzval ho ke schůzce. Hejný souhlasí, podmínkou ale je, aby Dlab nejprve absolvoval alespoň dvě hodiny odučené  metodou, kterou kritizuje.

  • NÁVRH PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY JE DROBNOU KOREKCÍ PROHLÁŠENÍ STÁVAJÍCÍHO                                                                                                        

Server iDNES.cz, který patří do mediální stáje premiéra v demisi a zároveň pravděpodobného budoucího premiéra koaliční vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů, zveřejnil plné znění návrhu programového prohlášení vlády. Prohlášení do značné míry kopíruje závazky, které má ve vládním prohlášení vláda v demisi: navýšení mezd učitelů na 150 % současného průměru, zajištění potřebných financí na uspokojení nároků reformy financování regionálního školství, omezení byrokratizace, věcná a finanční revize inkluze, revize rámcových vzdělávacích programů a podpora ICT, obecně pojaté „využití potenciálu každého dítěte“ či zahraniční výměna studentů, zapojení odborníků z praxe ve vzdělávání na SŠ, revize efektivity financování soukromých škol, odmítnutí školného na veřejných VŠ. Posílení role ředitele jako manažera bylo doplněno o dodatek „personálního a pedagogického vedení“, podpora garantovaného umístění dvouletých dětí do MŠ byla doplněna o klauzuli „dle možností zřizovatelů“, podpora vzdělávání učitelů je konkretizována jako „spolupráce mezi fakultami a školami, kde studenti provádějí praxi“ a na spolupráci s uvádějícím učitelem. Jde o drobné korekce oproti prohlášení stávajícímu. V řadě ohledů prohlášení jde obecně správných směrem, některé z důležitých témat, identifikovaných Auditem vzdělávacího systému v ČR, však ignoruje (potřebu dodržování stávající strategie a vypracování další, dlouhodobější, potřeba soustředit se na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, nutnost restrukturalizace vzdělávání na SŠ, reforma hodnocení ve vzdělávání, revize přijímacích a maturitních zkoušek, propojení formálního a neformálního vzdělávání…), případně hrozí, že půjde proti nim (nejasná revize inkluze). Zpráva ČTK si všímá nejasného závazku  na snížení selektivity českého vzdělávacího systému a vykládá to jako omezení víceletých gymnázií. Dále si všímá obecného závazku vyrovnávat přístup k mimoškolním aktivitám u dětí, které pocházejí z chudých rodin.

  • SCOOL WEB: GDPR TÉMATEM LETOŠNÍHO ROČNÍKU, FINALISTÉ ZNÁMI, KONFERENCE ZA DVEŘMI

S cílem pomoci školám v tom, aby dokázaly jednat podle nových pravidel pro shromažďování a nakládání s osobními daty v digitálním prostoru, rozhodli se organizátoři soutěže SCOOL WEB učinit tématem v pořadí 4. ročníku doprovodné konference (proběhne 6. 6. 2018 v sídle pražského magistrátu na Mariánském náměstí) General Data Protection Regulation (GDPR), tedy ucelený souhrn pravidel, který začne platit v členských státech EU 25. 5. 2018. Na konferenci se stále můžete registrovat pod výše uvedeným odkazem. Letošní kolo soutěže dospělo do finále, v němž se na základě hodnocení minimálně tří hodnotitelů dle jasně daných kritérií  sešlo 10 školních webů. Finalisty bude hodnotit jednak odborná porota, paralelně bude moci hlasovat o nejpovedenějším školním webu také veřejnost. Manuál k tomu, jak by měla škola postupovat dle pravidel GDPR, zveřejnilo MŠMT na podzim roku 2017. Podle článku v iDNES.cz z března tohoto roku by se mohly školy dostat do konfliktu s GDPR při nakládání s personálními daty svých žáků, ale třeba také při zveřejňování jejich fotografií.

  • ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA SŠ

Mirek Hřebecký, programový ředitel EDUin, hovoří v interview pro ČT nejen o tom, jak si počínat, chcete-li jako zákonní zástupci podat odvolání proti nepřijetí dítěte na střední školu, ale také o tom, jak by rodiče měli přistupovat k možnému neúspěchu dětí v přijímacím řízení. Náležitosti odvolání z formálního hlediska shrnuje informace zveřejněná Cermatem (EDUin).  Národní informační centrum pro mládež nabízí na svých stránkách vzor odvolání proti nepřijetí na SŠ. V minulém týdnu také proběhly náhradní termíny plošných přijímacích zkoušek na SŠ v režii Cermat (Novinky.cz). Týkají se však jen řádově stovek z takřka 88 tisíc přihlášených žáků.                             

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře:

  • 15. 5., 17.00, EDUpoint Praha, Peďák+: Seznamte se s dílnou čtení
  • 17. 5., 14.30, Praha, Kulatý stůl SKAV a EDUin: K jakým hodnotám vychovává dnešní škola
  • 18. 5., 9.00, Praha, Káva a vzdělávání: Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články