Jak konkurzní vyhláška změnila rovnováhu sil při výběru nového ředitele školy?

9. 5. 2022
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek4

Co přinesl týden  2. 5. – 8. 5. 2022 

Krátce: 

Výrok týdne:

„V našem projektu spolupracujeme s více než stovkou škol. Ukazuje se nám, že nejlepší výsledky mají učitelé, kteří dokážou vytyčit dostatečně ambiciózní cíle v konkrétní hodině. Žádné jádrové a rozvíjející učivo, ale otevřeně formulované cíle s tím, že učitelé mají dobře rozmyšleno, co budou dělat ve chvíli, kdy se začnou některé děti v hodině ztrácet,“ říká Hana Košťálová v článku Jiřího Mačího, který se věnuje revizi RVP (seznamzpravy.cz).

V souvislostech

  • Konkurzní vyhláška před třemi lety změnila rovnováhu sil při výběru nového ředitele školy

Ještě před třemi lety o tom, podle čeho se má vybírat ředitel školy, rozhodovala výběrová komise, ve které měli velkou převahu zástupci zřizovatele, často bez zkušenosti s tím, jak školství funguje. Pak přišla nová vyhláška, která požaduje, aby se bral větší ohled na pedagogické kvality kandidátů. Tou největší změnou byl posun v obsazování výběrových komisí. V posledních třech letech do nich Česká školní inspekce může jmenovat dva externí odborníky. Vyhláška také nově vymezila prostor, na kterém se výběrová komise pohybuje při pohovoru. Jednoduše řečeno popsala, že se nemá zaměřovat primárně na to, jak dokáže nový ředitel sehnat grant na obnovu školního hřiště, ale má se při pohovoru zajímat o jeho představu o pedagogickém řízení školy nebo o schopnost formulovat svou vlastní vizi pro její fungování.

Nově se členem komise může stát psycholog nebo třeba personalista. To se stalo od roku 2020 celkem ve 350 případech. Podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse byla taková odborná posila kladně hodnocena u 9 z 10 konkurzů, kterých se tito odborníci zúčastnili.

„Úspěchem je už to, že se podařilo proměnit zadání v tom smyslu, že nehledáme nejvyššího úředníka, ale pedagogického lídra. S posílením odbornosti v komisích také zřizovatel nemá zaručenou majoritu,“ říká programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký, který se na přípravě konkurzní vyhlášky v této podobě podílel. Připomíná ale také, že samotná novela vyhlášky neznamená, že problémy s výběrem kvalitních ředitelů jako mávnutím kouzelného proutku zmizely.

O místo ředitele je malý zájem

Stará bolest je nedostatek zájemců, mezi kterými by se komise mohla rozhodovat. Podle školní inspekce u mateřských škol stále přetrvává stav, kdy se do konkurzu nejčastěji přihlásí pouze jeden uchazeč (40,3 % v minulém školním roce) či dva uchazeči (30,3 %). V případě základních škol nevybírala konkurzní komise ve 41 % případů ani ze dvou uchazečů, na středních školách vybírala konkurzní komise v téměř 60 % konkurzů nejvýše ze dvou uchazečů. „Nalézt uchazeče na pozici ředitele se ukazuje být problémové například u spojených subjektů základních a mateřských škol, které se nacházejí v malých obcích,“ upozorňuje Ondřej Andrys.

Podle Miroslava Hřebeckého hraje roli i to, za jakých okolností k výměně ředitele dochází. Za rizikovější považuje například situace, kdy stávající ředitel odejde ze školy nenadále, nejlépe uprostřed školního roku. „V takových případech se stává, že doslova umluví některou z učitelek, která vůbec netuší, do čeho jde,“ upozorňuje. V kombinaci s tím, že v Česku zároveň nefunguje podpora pro začínající ředitele, je ale situace takových „přemluvených“ nových ředitelů opravdu nezáviděníhodná. „Pokud by měli nárok například na mentora z řad zkušených ředitelů, bylo by to řešitelné,“ dodává Miroslav Hřebecký.

„Určitě je zřejmé, že stále více a více lidí si uvědomuje, že to, na čem skutečně nejvíce záleží, je pedagogický rozměr práce ředitele školy jako člověka, který odpovídá za kvalitu vzdělávání ve své škole. A to je vidět i u konkurzů, při rozhovorech s uchazeči, kteří tuto rovinu skutečně více reflektují,“ odpovídá Ondřej Andrys na otázku, zda na to, co je důležité, se jinak dívají nejen členové výběrové komise, ale i uchazeči o práci ředitele školy. Přesto má podle něj stále mnoho uchazečů největší respekt z těch částí ředitelské práce, které s řízením pedagogického sboru nesouvisejí. Sice si důležitost pedagogického procesu uvědomují, ale stále „prioritně uvažují spíš na půdorysu manažera příspěvkové organizace obecně než prvního učitele a člověka, který by měl být hlavním podporovatelem průběžného zvyšování kvality vzdělávání“.

Jak vybrat dobrého ředitele? Odpověď na tuto otázku bude hledat konference pro zřizovatele škol Lepší škola 2022, která se uskuteční 11. května na Nové radnici Pražského magistrátu. Více informací o konferenci najdete zde.

Z edukalendáře:

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články