Jak obstáli žáci s matematikou Hejného v přijímacích zkouškách z matematiky? Dobře

19. 6. 2017
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 12.6. – 18.6. 2017

Témata týdne: Dílny, práce a 21. století. Názory deseti lidí reprezentujících vzdělávání, školy, zaměstnavatele a průmyslovou lobby k dílnám a pracovním činnostem ve školách současnosti (Peníze.cz). Od názoru Jiřího Zlatušky, že současné pojetí dílen je přežitek, po názor Františka Dobšíka, že je třeba pracovat zejména s materiály… Zbořit zeď. Nevidomá Michaela, studentka Obchodní akademie v Chocni, vyvinula se svými spolužáky hru, která odbourává bariéru mezi lidmi bez postižení a lidmi se zrakovým handicapem. Získali za svůj projekt 2. místo na Veletrhu studentských firem (Aktuálně.cz).  Odevzdanost a poslušnost jako cíle vzdělávání? Šárka Hamplová ve svém komentáři na The Student Times poukazuje na fakt, že zlozvyk některých českých škol a učitelů vést žáky k odevzdanosti a slepé poslušnosti je v rozporu s tím, že rebelující žáci jsou ve vzdělávání i v životě úspěšníO pěstování zeleniny na Marsu. Tým Andreje Babiše připravil a vydal publikaci, která má přibližovat čtenářům vizi života v roce 2035. Dotýká se v ní i vzdělávání a podle všeho výrazně mění svůj předchozí pohled na to, na jaký život by měly být děti připravovány (Novinky.cz).

Výrok týdne: „Vztah současné vlády k vysokým školám ve zkratce…“ Rektor MU Mikuláš Bek ke klesajícím investicím vlády do vysokého školství. Grafy s vývojem jsou součástí Bekova FB postu.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • AKADEMICKÉ VÝSLEDKY A MOTIVACE K UČENÍ: HEJNÉHO METODA A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Diskuse o tzv. Hejného metodě (LN), didaktickém přístupu vybudovaném primárně pro výuku matematiky, často zmiňují nejasnosti kolem toho, zda jsou žáci vzdělávaní touto metodou na dostatečné akademické úrovni (LN), zda jsou schopni zvládnout výstupní a vstupní zkoušky ve vzdělávacím systému. Organizace H-Mat, která podporuje šíření Hejného metody na školách, vydala zprávu o hodnocení žáků vzdělávaných touto metodou v rámci přijímacích zkoušek na SŠ. Byť poukazuje na ne úplnou srovnatelnost s průměrným vzorkem, potvrzuje se, že žáci jsou schopni zvládnout nároky kladené systémem. “Děti vyučované Hejného metodou mají všechny předpoklady, aby při přijímačkách uspěly. Rodiče se nemusí bát,“ říká ředitel H-Mat Tomáš Rychecký. Hejného metoda je založena na 12 klíčových principech, mezi nimiž figuruje například respekt k osobnosti dítěte, snaha aplikovat výuku na reálném světě, podpora vnitřní motivace a radosti z učení.

  • SLOHY JAKO DALŠÍ TÉMA Z MATURITNÍHO SERIÁLU

Na 800 maturantů podává odvolání proti hodnocení jejich slohové maturitní práce v rámci společné části zkoušky, LN píší o více než 1 000 maturantech a mizivé úspěšnosti při odvolání (publikováno na České škole). Na jejich podporu se vyjádřila Společnost učitelů českého jazyka a literatury (SUČJL). Argumentuje tím, že jde o studenty s dobrými výsledky, kteří byli poškozeni centrálním hodnocením slohů, k němuž ministerstvo školství (CERMAT) opět přistoupilo s údajnou snahou zvýšit objektivitu zkoušky (ČRo). Subjektivitu hodnocení, založenou na nejasných kritériích, nejasnosti v zadání, tendenci hodnotitelů oceňovat průměrnost vytýká maturitním slohům učitelka Jitka Ferencová z Waldorfského gymnázia v Praze (Česká škola). SUČJL publikovala případovou studii slohové práce jedné ze studentek ukazující (Česká škola), jak mohlo stávající hodnocení prací studentů – navzdory odbornému posouzení několika učitelů – dojít ke zcela odlišné známce. Centrální hodnocení už dříve obhajoval Martin Mikuláš, jenž se podílel na přípravě jazykových zkoušek. I v hodnocení anglického jazyka docházelo k dodatečným změnám, připravujeme k tématu podrobnější materiál. Ředitel CERMAT Jiří Zíka v rozhovoru pro DVTV tvrdí, že je vše v pořádku a k rezignaci není důvod. Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, v kontrastu s tím poukazuje na fakt, že CERMAT s výsledky maturit manipuluje (DVTV).

  • VÝCHOVNÁ ROLE ŠKOLY – ODPOVĚDNOST DĚTÍ ZA SEBE SAMA – DĚTSKÁ OBEZITA

Digitální sítě opakovaně obletěla informace o tom, že v japonských školách je běžnou součástí výchovy podíl žáků na přípravě obědů, obsluze ostatních a úklidu. Jedno z videí, které upozorňuje na tento výchovný fenomén integrovaný do prostředí japonských škol, zároveň poukazuje na důležitý fakt, že japonské děti trpí vůbec nejnižší mírou obezity (Mic, Aj). Článek z roku 2013 uveřejněný ve Washington Post klade přípravu obědů dětmi a eliminaci obezity do přímé souvislosti (Aj).  Podle WHO je přitom  dětská obezita v některých zemích na prudkém vzestupu (Aj), zejména v některých zemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Pod odkazovaným videem o obědech na japonských školách přidal zajímavý komentář i ředitel ZŠ  Vratislavova v Praze Jiří Trunda. Poukazuje, že podobnou praxi zavedli také ve školách na Islandu. Výzkumníci na Islandské univerzitě se rovněž zabývají vztahem mezi kvalitou a kvantitou jídla a výsledky vzdělávání (Aj). Současný Island přitom bojuje s vysokým nárůstem obezity v populaci (Aj).

  • PROGRAM ZELENÝCH: JEDNOZNAČNĚ JE TŘEBA NAVÝŠIT INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ

Podle dostupných informací byla Strana zelených jednou z mála na současné české politické scéně, která svůj program pro podzimní volby do sněmovny vypracovala systém sběru návrhů ve vlastní členské základně a postupnou cizelací do konečné podoby prostřednictvím konzultací s externími odborníky. EDUin měl k dispozici pracovní verzi programu a jeho výsledná podoba evidentně doznala výrazné změny v souladu s doporučeními, zejména v otázce akcentu jednotlivých témat a jejich prioritizace. Je chvályhodné, že strany s odlišnými politickými a ideologickými principy, jako je TOP09 a zelení, se shodují na faktu, že je v prvé řadě třeba výrazně navýšit rozpočet vzdělávání v ČR. Zeleným by každopádně slušelo, kdyby byli konkrétní v tom, kolik je třeba přidat, srovnání s vyspělými zeměmi OECD by mělo být dobrým vodítkem. Druhá priorita – snižování nerovností v přístupu ke vzdělání – je zcela v souladu s platnou Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Stejně tak reforma přípravy učitelů na třetím místě programu. Celkových 20 detailně rozepsaných bodů programu svědčí o důkladné přípravě. Politický potenciál strany je však v současné situaci velmi omezený.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články