Jak se staráme o psychické zdraví učitelů a jaké jsou domácí úkoly pro vzdělávací politiku ČR?

26. 4. 2021
EDUin

Co přinesl týden  19.4. – 25. 4. 2021

Krátce:

Výrok týdne: „V pomáhajících profesích panuje takové přesvědčení, že vše musí být stoprocentní. Že musím umět všem dětem pomoct, že to musím udělat dneska, že zítra už může být pozdě. Je tu statisticky více lidí, kteří to myslí dobře, ale škodí si tím, že neumí rozložit své síly. Jako klíčový vidím zájem. Tam, kde už nemám zájem ani o sebe a jsem vyhořelý, jak se můžu zajímat o děti a předávat jim něco pozitivního?“ ptá se psycholog Daniel Štach v rozhovoru pro Eduzín.cz.

V souvislostech:

  • JAK POHNOUT ČESKÝM ŠKOLSTVÍM? POSLECHNĚTE SI, CO POVAŽUJE ZA PODSTATNÉ ČLOVĚK, KTERÝ SE PODÍLÍ NA ZMĚNÁCH VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU PO CELÉM SVĚTĚ

Na vlně změny vyplula letošní konference iniciativy Úspěch pro každého žáka. O změně se během ní mluvilo opravdu hodně, a to nejen z českého úhlu pohledu. Letos byl hlavním řečníkem konference Michael Fullan, uznávaný odborník na změnu vzdělávacích systémů a tvůrce konceptu deep learning. Záznam jeho online příspěvku Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky, nové příležitosti k hluboké proměně je již nyní k dispozici na webu konference. Najdete tu také prezentaci věnovanou vznikajícímu střednímu článku nebo wellbeingu nejen v době pandemie. Další příspěvky, včetně záznamu odpoledního semináře, na kterém Michael Fullan diskutoval problémy českého školství naživo s účastníky konference, budou na webu postupně přibývat.

Co je nezbytné, aby mohlo dojít ke smysluplné změně? Základní podmínkou, kterou si ověřil v praxi v řadě zemí, je podle Micheala Fullana znát odpověď na dvě základní otázky, a to co a také jak. Vědět co, to pro něj znamená sdílet ve vzdělávací komunitě hluboké porozumění o tom, jak probíhá učení. „A k tomu nedospějete tak, že napíšete strategii, pronesete projev nebo uspořádáte školení,“ říká ve svém příspěvku Michael Fullan. Jak tohoto cíle dosáhnout? Hned na několika příkladech, od prostředí jedné školy až po celý vzdělávací systém, Fullan vysvětluje, proč přikládá zásadní důležitost spolupracující komunitě všech, kdo do vzdělávacího systému vstupují.

Zmínil mimo jiné práci profesora Jacka Hattie, který se zabýval pedagogickými strategiemi, které prokazatelně vedou ke zlepšení výsledků žáků. „Začal strategiemi, které používají jednotliví učitelé, jako je skupinová práce nebo zpětná vazba, zkoumal jich zhruba 350,“ poznamenal Fullan. Řádově vyšší efekt na výsledky učení má ale podle něj spolupráce mezi učiteli, kterou Hattie pojmenoval jako společně vnímanou účinnost.

Domácí úkoly pro politiky. Co je potřeba k tomu, aby se české školství posunulo do 21. století?

Má-li každé dítě v Česku dostat příležitost k tomu, aby mohlo využít svůj vzdělávací potenciál, musí vzdělávací systém projít proměnou, jsou přesvědčeni signatáři výzvy Domácí úkoly 2021 adresované politikům. Shrnuli v ní řadu konkrétních kroků seřazených do několika oblastí, které jsou podle nich pro efektivní změnu potřeba. Soustředí se na pět základních témat – požadují stabilní a skutečně realizovanou strategii pro vzdělávání, vytvoření nástrojů, které by umožnily evidence-based rozhodování, systémový přístup k řešení nerovností, důraz na kvalitní učitelskou přípravu a také soustavnou podporu pro školy ředitele. Za výzvou stojí Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Nadační fond Eduzměna, Otevřeno, Učitel naživo, Učitelská platforma a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, podpořily ji také Česká středoškolská unie, České priority, Ředitelská akademie a Výluka. Materiál oponovalo 19 externích expertů z praxe i akademického prostředí, koordinátorem projektu je spolek Frank Bold Society.

Výběr z Edukalendáře:  

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články