Jak zlepšit kvalitu výuky na školách? Cestou je efektivnější správa škol

Partnerství pro vzdělávání 2030+ zahájilo na odborné konferenci Jak nastavit odpovědnost za kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ČR veřejnou konzultaci ke svému návrhu na uspořádání školské správy na lokální úrovni.

unnamed

Foto zdroj: Partnerství

Malá podpora škol ve výrazně decentralizovaném vzdělávacím systému patří k důvodům, proč se českému školství dlouhodobě nedaří realizovat potřebné systémové změny. Informace k veřejné konzultaci jsou k dispozici zde.

Až do 23. října bude mít odborná veřejnost možnost vyjádřit se k dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Návrh je výsledkem tříletého úsilí expertů z celé řady organizací zapojených do Partnerství pro vzdělávání 2030+. Cíl veřejné konzultace je ale ambicióznější než prosadit tento konkrétní pohled na věc. Návrh má posloužil jako odrazový můstek k nastartování smysluplné diskuse, a hlavně k hledání shody na tom, jak by měla vypadat místní školní správa, která by podpořila školy v tom, co je opravdu důležité – ve zlepšování výsledků vzdělávání žáků a žákyň českých škol.

Nutnost nově nastavit systém místní školské správy by se měl podle návrhu stát jednou z priorit Strategie 2030+. „Doposud není nastavena odpovědnost za dosahování cílů Strategie 2030+, a to zejména na místní úrovni. Nevidíme také, že by byly vytvořeny podmínky, které by ředitelům umožnily věnovat většinu svého času pedagogickému vedení a rozvíjet své profesní dovednosti v této oblasti. Na tyto problémy a na řadu dalších reagujeme ve svém návrhu.“ říká Vladimír Srb, vedoucí autorského týmu, který návrh připravil.

Problematika místní školské správy a její význam pro kvalitu vzdělávání byla z různých úhlů pohledu tématem příspěvků konference, která se uskutečnila v Národní technické knihovně v Praze. Všechny příspěvky si můžete poslechnout ze záznamu:

  • Vize zkvalitňování veřejné správy v území ve strategii MV ČR Marek Jetmar / MV ČR
  • Zjištění z evaluace pilotáže středního článku podpory Jan Husák / Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze
  • Představení návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ Vladimír Srb / Partnerství pro vzdělávání 2030+
  • Varianty řešení navrhovaných změn z právního pohledu Alice Kubů Frýbová / Holubová advokáti s. r. o.
  • Propojenost vzdělávacích a sociálních problémů Daniel Prokop / PAQ Research
  • Více času na pedagogické vedení školy prostřednictvím hospodárného zajištění nepedagogických činností Jakub Fischer / Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Pohled ministra školství Mikuláš Bek / MŠMT

Přednášející mapovali podmínky pro zavedení nové instituce, která by na místní úrovni nesla odpovědnost za naplňování cílů Strategie 2030+, včetně zlepšování vzdělávacích výsledků dětí a snižování nerovností ve vzdělávacím systému. „Nerovnosti v českém školství jsou hodně nerovnosti mezi regiony a nerovnosti mezi školami, zatímco výsledky dětí v rámci jedné školy jsou relativně podobné. Nejde přitom jen na rozdíly na úrovni kraje, zhruba 60 % rozdílů ve vzdělávacích výsledcích vysvětlují rozdíly mezi ORP, jde o mikroregionální problém – musíme pracovat s mikroregiony,“ upozornil například Daniel Prokop z PAQ Research.

Na konferenci v odpoledních hodinách vystoupil jako jeden z řečníků ministr školství Mikuláš Bek, který ve svém příspěvku přivítal diskusi o tom, jak překonat potíže spojené s přílišnou fragmentací školství, které se týkají ekonomické efektivity i kvality výuky. „Nejpravděpodobnější se mi zdají ty cesty, které počítají institutem našeho školského zákona, kterým je školská právnická osoba. Je samozřejmě otázka, do jaké míry je možné obce do spolupráce nutit, ale umím si představit velmi silné finanční incentivy, aby se to stalo. Nastavit podmínky financování tak, aby byly velmi motivační směrem ke spolupráci, je nepochybně je v pravomoci státu,“ řekl při svém vystoupení na konferenci Jak nastavit odpovědnost za kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ČR ministr školství Mikuláš Bek.

Na závěr konference byla k Návrhu na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR, který předkládá různé varianty řešení, otevřena veřejná konzultace. Ta je určena pro aktéry z různých oblastí vzdělávacího systému. Jejím cílem je zmapovat, jak vnímá odborná veřejnost silné stránky i rizika předložených variant řešení a zmapovat jejich postoje a argumenty. První kolo veřejné konzultace, ve kterém se k navrženým podobám školské správy budou vyjadřovat jednotlivci, bude zakončena 23. října.

Nový projekt (1)
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články