Jak změní novela zákona podobu maturit? O tom se diskutovalo v rámci dubnové EDUinspirace

11. 4. 2019
EDUin
Screenshot_2-3

Publikujeme záznam a shrnutí debaty o návrhu změn v maturitní zkoušce, která se konala 2. dubna v rámci EDUinspirace v pražském EDUpointu. Mezi pozvanými hosty diskuse byli: Daniel Mareš, ministerský rada MŠMT, Josef Soukal, předseda Asociace češtinářů, Martina Nováková, členka předsednictva AMATE – sdružení metodiků cizích jazyků, Lukáš Borovička, učitel, Gymnázium Na Zatlance a Bùi Thanh Bình (Mirek), člen předsednictva České středoškolské unie. Zástupce Společnosti učitelů českého jazyka a literatury se nemohl zúčastnit, organizace poslala své vyjádření k návrhu novely zákona, které si můžete přečíst ZDE. Diskusi moderoval Štěpán Kment, EDUin. Audio záznam celé diskuse si můžete k poslechu stáhnout ZDE.

Ministerstvo školství navrhuje vyjmout z kompetence CERMAT ústní a písemnou zkoušku společné části maturitní zkoušky. Staly by se opět odpovědností jednotlivých škol. V kompetenci CERMAT by pak měl zůstat pouze didaktický test. Ministerský návrh novely zákona, o kterém se vedla diskuse, je v současné chvíli v meziresortním připomínkovém řízení.

Záměrem podle MŠMT je primárně posílit vztah žáka a hodnotitele, vedle toho ovšem panují obavy ze snížení úrovně zkoušky, která bude záviset na kvalitě jednotlivých škol. V diskusi se proto objevilo podezření, že odpůrci přenesení zodpovědnosti nedůvěřují části pedagogů. Řešilo se také, z jakého rozpočtu bude ředitel financovat učitele, kteří budou pracovat na zadání zkoušky. Podle zástupce MŠMT návrh s dalšími finančními prostředky nepočítá.

Shrnujeme některé z argumentů diskutujících:

Daniel Mareš

 • Návrhy, které se diskutují, vstupují v tuto chvíli do meziresortního připomínkového řízení. Finální podoba proto může vypadat jinak a vejde platnost v horizontu několika měsíců či jednoho roku.
 • Změna by měla nastat od jarního zkušebního období 2020/2021.
 • Školy samy by měly participovat na písemných a ústních zkouškách z českého jazyka a literatury.
 • Předpokládá se sjednocení termínu povinné maturity z matematiky pro gymnázia, lycea a všechny ostatní obory (vyjma těch, které jsou uvedeny v nařízení vlády).
 • Je v rukou ředitele, jak nastaví kritéria přijímacího řízení.
 • Stát garantuje úroveň maturit didaktickými testy.

Josef Soukal

 • Státní maturita v současné podobě uvolnila pedagogům ruce v tom, jak vyučovat.
 • Maturita u nás desítky let odpovídala výuce ve školách, přičemž výuka neodpovídala obsahu daného předmětu, obsahu oboru. Byla to masáž z literární historie. O kritériích hodnocení slohu se diskutovalo v odborném tisku, ale každý si hodnotil, jak chtěl, jazyk se neučil a práce s textem se vedla, když o to měl učitel zájem.
 • Kdyby nebylo státní maturity a zásadního průlomu, o který u nás usilovali češtináři od první republiky, tak se dnes o žádném návratu k údajné svobodě nebavíme. Státní maturita výuku z češtiny velmi proměnila.
 • Na školách se hodnotí ve prospěch žáků, tudíž lze očekávat, že žáci, kteří by státní maturitu nesložili, teď u zkoušky uspějí.
 • Škola jde v hodnocení více vstříc svým žákům. 70 % populačního ročníku nastupuje na střední školy a my se snažíme udělat zkoušku, která nemůže odpovídat těmto studentům. Z části učňů jsme udělali středoškoláky, ale oni zůstali učni.
 • Neproběhla diskuse o tom, co je rozumný počet středoškoláků a jak vypadá maturitní úroveň. Maturita, která by dávala žákovi dobrý předpoklad k tomu, aby vystudoval vysokou školu, je tak pro 40 – 45 % populačního ročníku.
 • Pokud bychom z té zkoušky něco oželeli, tak didaktický test. Klíčové je písemné a ústní vyjádření a tam bude jednota chybět.
 • Novela je destrukční a neřeší zásadní problémy, jako jsou cíle vzdělávání a jak sjednotit kritéria jednotlivých škol, aby nebyli někteří žáci poškozeni.

Lukáš Borovička

 • Nesouhlasím s tím, že by státní maturita proměnila způsob výuky českého jazyka.
 • Zavedení státní maturity nebylo provázeno návodnými, praktickými školeními, které by vyšly učitelům vstříc a nabídly jim pomoc.
 • Z praxe se mi zdá, že výuka zůstala u většiny učitelů stejná.
 • Současný návrh má svá pozitiva i negativa. Souvisí to s tím, že se od sebe jednotlivé školy liší. Škola, která už v tuto chvíli dobře funguje, má rozvinutou komisi českého jazyka a literatury a bylo to konstatováno například i inspekcí, pro takovou školu je tento návrh výhodný. Ona si teď ušije maturitu ještě více na míru svým studentům a bude to kvalitní. Potom je tu celá řada škol, které na této úrovni nejsou. Tam ten návrh neprospěje. V takovou chvíli státní maturita zaručovala úroveň, která byla pro všechny stejná.
 • Data ze státních maturit nejsou využívána, ani na školách.

Martina Nováková

 • Nikdo nebude schopen garantovat úroveň produktivních jazykových dovedností (psaní a mluvení).
 • Na konci potřebujeme vidět, že se mladý člověk dokáže domluvit a porozumí komunikačním situacím, se kterými se setká. Je schopen přečíst si nějaké informace a pracovat s nimi. A písemně se vyjádřit.
 • Nezaznamenali jsme odbornou diskusi k návrhu.
 • Z jakého rozpočtu bude ředitel financovat učitele, kteří budou pracovat na zadání zkoušky?

Bùi Thanh Bình (Mirek)

 • Studenti nejsou spokojeni s hodnocením slohu CERMATem, nesetkává se to s očekáváním studentů a pedagogů. Je vnímáno často jako nespravedlivé.

 

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články