Jakou podobu má mít střední článek a jaké role má plnit?

22. 11. 2021
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek4

Co přinesl týden  15. 11. – 21. 11. 2021 

Krátce:

Výrok týdne:

„Jedna z dívek se pod mým vedením zlepšila, ze známek na propadnutí se dostala na dvojky, z toho jsem měla radost. A já jsem se s nimi taky hodně naučila. Musela jsem je motivovat, sdílela jsem s nimi strategie, jak se učit. Z té velké zkušenosti čerpám teď, když jsem nastoupila jako učitelka na běžnou pražskou základní školu,“ říká Karolína Tricsli o své zkušenosti s po-covidovým doučováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (lidovky.cz).

V souvislostech:

  • Jakou podobu má mít střední článek a jaké role má plnit? V nové studii Arnošt Veselý shrnuje, jak o něm přemýšlejí zahraniční odborníci

Pojem „střední článek“ patří v současnosti k nejvíce skloňovaným v diskusi o změnách českého vzdělávacího systému. Studie Arnošta Veselého připomíná, že jedním z problémů (nejen) české diskuse je značná neukotvenost pojmu a odlišná očekávání, která si s ním různí aktéři spojují. „Pro úspěšnou implementaci středního článku (SČ) v České republice je naprosto nezbytné vyjasnit si, o jakou podobu SČ usilujeme. Zároveň je třeba reflektovat, že jeho zřízení má řadu rizik a úskalí. O nich je potřeba otevřeně a kriticky diskutovat,“ píše Arnošt Veselý v příspěvku, který byl zveřejněn v časopise Orbis Scholae. Českou diskusi přitom zakotvuje do celosvětového kontextu, když analyzuje odborné práce na toto téma publikované pro jiné vzdělávací systémy.

Arnošt Veselý upozorňuje na to, že Česká republika není v diskusi o středním článku v žádném případě osamocená a že nejen zde je „charakteristická nejednotnost ve vnímání ústředního termínu“. V různých zemích jej vztahují k odlišným charakteristikám a rolím. Ať už má jakoukoli podobu, rostoucí zájem o téma středního článku má stejný cíl. „Je to celosvětová snaha nalézt co nejefektivnější způsob řízení školství pro 21. století,“ píše Veselý.

„Podobně jako u jiných opatření v oblasti vzdělávací politiky zde platí, že pokud si přesně nevyjasníme cíl politiky a způsob jeho dosažení, je vysoce pravděpodobné, že tato politika bude neúspěšná. Zatímco ve strategických dokumentech lze myšlenkové nedotaženosti do jisté míry skrýt pod obecnými proklamacemi, ve fázi implementace vyjdou všechny tyto nejasnosti zřetelně na povrch.“ Arnošt Veselý, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK

Dává rostoucí zájem o koncept středního článku do kontextu vývoje školských systémů v posledních desetiletích, kdy „vzdělávací politiky mnoha zemí prošly radikálními reformami bez toho, že by se situace ve školách skutečně zlepšila“. Za zvýšeným zájmem o koncept je podle něj reakce na neúspěchy obou krajností v řízení – shora dolů (top-down) i zdola nahoru (bottom-up). Strategie uskutečňované shora nejsou efektivní pro dobu, pro niž jsou typické inovace a rozmanitost, a strategie uskutečňované zdola nevedou ke zlepšování výsledků učení v širším měřítku, protože se nenaplnila představa, že školy budou v decentralizovaných systémech spontánně sdílet inovace a příklady dobré praxe.

Ve studii pak vymezuje čtyři odlišná pojetí středního článku, jak o něm pojednávají zahraniční odborné práce, od SČ definovaného jako volné sítě místních aktérů po SČ jako dekoncentrovanou instituci veřejné správy. Aktuální diskuse v Česku se podle něj zaměřuje na hledání odpovědi na otázku, zda má střední článek školy spíše podporovat, nebo řídit. Obecné odlišnosti v pojetí SČ ale pomíjí a „v důsledku toho dochází (a bude docházet) k řadě nedorozumění“. Riziko pro úspěšnou implementaci středního článku vidí i v tom, že představy o podobě a roli SČ jsou někdy vykreslovány jako „všelék“, který automaticky zlepší kvalitu vzdělávání a povede ke snížení nerovností. „Střední článek není a nemůže být samospasitelný. Ostatně změna organizačních struktur sama o sobě nemá na učení žáků a studentů žádný přímý vliv,“ konstatuje autor příspěvku.

Studie Arnošta Veselého: Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu, přístupy a implikace pro vzdělávací politiku (Orbis Scholae, 2021, vol. 15, č. 1) je k dispozici zde.

Výběr z Edukalendáře:  

  • 1. 12. → online → Slavnostní vyhlášení cen EDUína 2021
  • 3. 12. → Praha → FILMEM PRO KLIMA: workshop pro studenty (SŠ, VŠ) + grant na realizaci
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články