Jakým tématům se EDUin věnoval uplynulý rok? Přečtěte si ve výroční zprávě

Informační centrum o vzdělávání EDUin vydává výroční zprávu za rok 2022. Přečíst si ji můžete zde. Minulý rok přinesl do českého vzdělávacího systému spoustu změn a výzev – příchod ukrajinských dětí do škol, změny v čele ministerstva školství, pokračující revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání nebo problematika nedostatečné kapacity škol. Nejen na tyto oblasti se proto EDUin v uplynulém roce zaměřoval.

Náplň práce EDUinu se dělí na dvě klíčové oblasti – mediální a odbornou. Obě se vzájemně protínají v advokační činnosti. Každoročně také EDUin objevuje a podporuje inspirativní učitele prostřednictvím odborné ceny Global Teacher Prize Czech Republic.

Témata roku 2022:

1. Ukrajinští žáci – Česko se stalo zemí, která přijala vůbec nejvíc válečných migrantů v důsledku ruské válečné agrese na Ukrajině. EDUin hned od počátku konfliktu apeloval na vytvoření dostatečných učebních kapacit, podchycení dětí do vzdělávacího systému, zajištění metodické podpory školám ze strany státu a dlouhodobou integraci těchto cizinců. Zvláštní důraz si zasloužili středoškoláci, protože již nespadají pod povinnou školní docházku a většina jich tu zůstávala nepodchycena a ve školách neumístěna.

2. Změny v čele ministerstva školství – V roce 2022 došlo dvakrát k obměně na postu ministra školství. Resort postrádal silné politické vedení, což se promítlo i do vládních jednání o rozdělování finančních prostředků.

3. Revize RVP – Analyzujeme proces revize RVP na systémové úrovni (způsob přípravy, realizační tým, zadání, dostatečnost kapacit a zdrojů), komentujeme hlavní teze i některá vybraná konkrétní témata. Pozornost jsme věnovali zejména kritice návrhu na dělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející, které by mohlo být rizikové pro znevýhodněné děti.

4. Novela zákona o pedagogických pracovnících – Velmi sledovaným tématem byla i novela zákona o pedagogických pracovnících. Naše tradiční dlouhodobé téma otevírání učitelské profese není bohužel jediné hlasitě komentované, v této novele jde i o ukotvení rozšířené nabídky podpůrných pedagogických pozic.

5. Nedostatečné kapacity škol – Zejména na Prahu, Brno a jejich okolí citelně dopadá fakt, že v ČR podceňujeme demografické plánování. Nedostatek kapacit se týká hlavně středních škol, ale v Praze a satelitním prstenci kolem velmi palčivě i škol základních a mateřských. Na téma jsme několikrát upozorňovali a snažili se je připomínat.

Za uplynulý rok jsme vydali celkem 80 tiskových zpráv a 44 čísel newsletteru bEDUin. Během roku jsme zorganizovali dvě konference pro zřizovatele Lepší škola a Klub zřizovatelů měl na konci roku 2022 43 členů. Ve spolupráci s Učitelskou platformou jsme připravili projekt Učiteling, který navazuje na cenu Global Teacher Prize Czech Republic a předává během jednoho dne inspiraci od finalistů ceny dalších učitelům – během roku jsme připravili dva Učitelingy v Praze a Brně. Magazín EDUzín začal vydávat newsletter s výběrem toho nejzajímavějšího, co na webu vychází.

Kompletní výroční zpráva i s vyjádřením auditora bude uložena ve sbírce listin spisová značka O 738 vedené u Městského soudu v Praze.
Klub zřizovatelů je v období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024 financován z programu Active Citizen Fund v rámci projektu Lepší školy v obcích a městech.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články