Je konečně čas proměnit jednotné přijímací zkoušky

Tisková zpráva: Upozorňujeme na pět problémů, které s sebou jednotné přijímací zkoušky přináší

Screenshot_1-3

Foto: Kateřina Lánská

Cermat už zítra ředitelům středních škol pošle výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Ty psali zájemci o studium maturitních oborů v polovině dubna. Střední školy pak musí seznam přijatých uchazečů zveřejnit nejpozději 3. května, tedy do dvou pracovních dnů od získání výsledků. EDUin v souvislosti s jednotnými přijímacími zkouškami upozorňuje na pět problémů, které tyto testy přináší. Kompletní podklad najdete zde.

Problém č. 1: Dvě přihlášky zbytečně omezují volbu a nutí žáky a rodiče k taktizování

Limit dvou přihlášek vede žáky k taktizování, místo aby volili školu, kterou studovat opravdu chtějí. Řešením by mohlo být navýšení počtu přihlášek, což by více sladilo poptávku a nabídku po místech na školách.

Podmínkou pro navýšení počtu podávaných přihlášek je digitalizace systému.

Souběžně s navýšením počtu přihlášek je potřeba zvyšovat kapacity všeobecně vzdělávacích oborů, protože je o ně vysoký zájem a může stále docházet k přetlaku zájemců.

Problém č. 2: Nevíme, jak moc jsou JPZ provázané s učivem ZŠ a co úlohy testují

Při zveřejňování výsledků úloh JPZ by měly být zveřejňovány podrobnější informace o testech, které zahrnou předpokládanou obtížnost každé úlohy, specifika hodnocení a výstupy RVP ZV, ke kterým se úlohy v testech vztahují.

Problém č. 3: Žáci mají možnost JPZ nekonat, což může znevýhodňovat méně uvědomělé žáky

JPZ by v budoucnu mohlo nahradit ověřování výsledků vzdělávání v 9. třídě, které by sloužilo zhodnocení studijních možností za pomoci kariérového poradce. Snížilo by se tak riziko, že si žák zvolí školu pod úrovní svého potenciálu jen proto, že nemá dostatečnou motivaci nebo podporu rodičů.

Problém č. 4: Školy při přijímání udělují za klasifikaci z 9. a 8. třídy různé počty bodů, což může celkové šance žáka výrazně zhoršit nebo zlepšit

Školy musí kromě JPZ přidělit žákům také body za známky na vysvědčení. Bodové hodnocení se však velmi různí a je v kompetenci ředitele. Někde se jedná o jednotky bodů, ale někde i o 20. Toto hodnocení nemá proto výpovědní hodnotu, neboť jak uvádí studie IDEA (2022), známky žáků stejné úrovně se mezi školami mohou lišit o 1–3 klasifikační stupně.

Problém č. 5: Mezi negativní důsledky JPZ patří studijní neúspěch a vysoká míra stresu žáků z tzv. high-stakes zkoušky

Prvním negativním dopadem je nadměrný stres ze zkoušky, která má vzhledem ke svému nastavení velký dopad na vzdělávací budoucnost žáků (tzv. high-stakes zkouška). Druhým problémem je nízká míra sebedůvěry žáků, kterou může způsobit kombinace nízkého počtu přihlášek a nedostatečného počtu míst ve školách.

Kompletní podklad najdete zde.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články