Jiří Kulich: Změny klimatu a změny ve vzdělávání

12. 1. 2022
Jiří Kulich
Učit, že je třeba „začínat u sebe“ nestačí – potřebujeme transformativní vzdělávání posilující přesvědčení, že můžeme účinně měnit společnost a svět okolo sebe..

Zajímavý článek „Vzdělávání v čase klimatické krize“ od učitele a člena inciativy „Učitelé za klima“ Jiřího Karena vystihl podstatu problému, na který upozorňuje i publikace Klima se mění – a co my?, na níž jsme se podíleli jako Středisko ekologické výchovy SEVER stejně jako např. právě Učitelé za klima, ale i řada dalších organizací a odborníků: Občanské či environmentální vzdělávání zaměřené na individuální odpovědnost („začít u sebe“) nestačí, potřebujeme transformativní vzdělávání, které povede k snaze o proměnu celkového fungování společnosti a ekonomiky, a k tomu potřebujeme u žáků budovat přesvědčení o vlastním vlivu na tvorbu udržitelné budoucnosti.

Jiřího Karena proto v publikaci zaráží, že „kompetence shrnutá ve větě „Společně s druhými prosazuji politická a ekonomická rozhodnutí, která vedou k transformaci společnosti na klimaticky neutrální“ je zařazena až úplně na konec do kategorie nad dvacet let“. Zcela s ním souhlasím, že tato kompetence by měla být rozvíjena co nejdříve a je jistě relevantní i pro mladší žáky. Jako jeden ze spolutvůrců publikace dodávám, že tak uvažovali i autoři, jen se po dlouhých diskusích přiklonili k principu zařazovat vzdělávací cíle tam, kdy nejpozději by měly nastat.

Tento cíl tak završuje vzdělávací cíle zařazené v nižších věkových kategoriích mířící stejným „transformativním“ směrem“ – „Aktivně se zajímám o společenské dění ve vztahu ke změně klimatu.“, „Zkoumám a diskutuji hluboké společenské příčiny klimatické krize, např. ekonomický systém, životní styl, politické zájmy či postavení člověka v rámci přírody.“). Publikace, kterou připravila Pracovní skupina pro klimatické vzdělávání zřízená Radou pro udržitelný rozvoj zdůrazňuje zacílení na transformativní vzdělávání i ve svých dalších částech – např. kapitolách Systémový pohled na cestu k bezuhlíkové společnosti, Tři typy aktivního občanství či Co může pro změnu klimatu udělat každý („Ovlivňujme druhé a hledejme možnosti pro společnou akci“, „Vyžadujme větší řešení klimatických problémů ve volbách a v činnosti zastupitelů“, „Máme chodit na klimatické demonstrace?“). Podněty k tomu by měl přinášet nový web https://ucimoklimatu.cz/.


Text byl převzat z blogu autora na iDnes.cz.

Jiri Kulich
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články