A2larm.cz: Vzdělávání v čase klimatické krize. U dětí musíme rozvíjet sebereflexi a schopnost čelit nejistotě

(c) Anna Samoylova, unsplash

Přečtěte si text Jiřího Karena, který reflektuje aktuální debatu a situaci týkající se vzdělávání v problematice klimatické změny a postojů mladých lidí. Proč podle něj nestačí pouze vzdělávání zaměřené na individuální změnu postojů žáků prostřednictvím realizace konkrétních akcí, ale je

Tisková zpráva: O klimatické krizi nestačí jen vykládat, děti potřebují zažít, že mohou přispět ke změně

Kulatý stůl SKAV a EDUin hledal odpověď na otázku, co se potřebují žáci naučit ve škole v době globální klimatické krize. Aktuální výzkumy ukazují, že i když klimatickou krizi považují za jeden z nejaktuálnějších problémů světa, jejich znalosti a dovednosti

Ekolist.cz: V modernizovaných učebních plánech bude asi větší důraz na ochranu klimatu

Přečtěte si shrnutí debaty, která proběhla na Kulatém stole SKAV a EDUin ve čtvrtek 18. listopadu. Diskuse se tentokrát věnovala tématu: Co se potřebují žáci naučit v době globální klimatické krize? Pozvání do diskuse přijali: Klára Bělíčková – studentka Gymnázia

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co se potřebují žáci naučit v době globální klimatické krize?

Zveme vás na online Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude konat ve čtvrtek 18. listopadu od 14.00 do 16.00 online. Tématem listopadové debaty bude klimatické vzdělávání ve školách. Debatu můžete sledovat na odkaze: https://www.facebook.com/SKAVcz. Cílem kulatého stolu bude