Kolik školek potřebujeme?

18. 1. 2014
EDUin
MS_Simunkova_MG_8910

Publikujeme příspěvek Šimona Stiburka, ve kterém autor analyzuje předpokládaný vývoj ne/dostatku míst v mateřských školách a na prvním stupni základních škol v nejbližších letech.

Nedostatek kapacit v předškolním vzdělávání se stává nejdiskutovanějším tématem celé české vzdělávací politiky. Kolik míst ve školkách ale skutečně potřebujeme? Stačí rychlý pohled do dostupných dat, aby bylo patrné, že jde spíše o problém minulosti než budoucnosti.

V předvolebních programech se snad úplně všechny strany shodly, že je potřeba zvyšovat počet míst v předškolním vzdělávání. I po volbách školky opanují velkou část veřejné diskuse a nastupující ministr Chládek už se nechal slyšet, kolik miliard na stavbu nových budov vyčlení. A situace opravdu není dobrá – roste počet odmítnutých přihlášek a neumístěných dětí, školky praskají ve švech a jediný, kdo na tom vydělává, jsou provozovatelé narychlo zakládaných soukromých zařízení.

Jenže připravit příslušné návrhy, schválit je parlamentem a zanést do státního rozpočtu bude trvat nejméně rok. Potom musí začít jednat obce, vyčlenit svou část prostředků, vypsat veřejné zakázky… a samotná budova se také nepostaví za víkend. Spíše než kolik míst ve školkách jsme potřebovali včera, bychom se tedy měli ptát, jaká bude situace v roce 2016 a dál.

Kolik máme dětí

Současná situace byla způsobena nástupem silných ročníků, nyní ale demografická vlna opadává, předškolních dětí bude rychle ubývat. Klíčová otázka tedy zní: má smysl teď začínat s navyšováním kapacit? Nevyřeší současnou krizi sám demografický trend?

Všechna potřebná data jsou dostupná na webových stránkách Ministerstva školstvíČeského statistického úřadu, stačí pár kliknutí. Rychlý pohled na graf níže ukáže, že demografická vlna v tomto školním roce kulminuje a od příštího nás čeká setrvalý pokles.

1

Graf 1 – počet dětí v populaci, Zdroj dat: Český statistický úřad

V minulém školním roce chodilo do školek celkem 354 tisíc dětí. Kromě tří- až pětiletých (na začátku školního roku), pro které je předškolní vzdělávání určeno především, je mezi nimi i zhruba čtvrtina z dvouletých dětí a pětina z šestiletých, které získaly odklad povinnosti nástupu na základní školu.

Nárůstu počtu dětí v posledních letech přitom odpovídá i nárůst počtu tříd, jejich průměrná velikost se tedy od roku 2005/06 zvýšila jen mírně, z 22,7 na 23,7 dítěte na třídu. Stejně pomalu roste i počet dětí na učitele (FTE), z 12,9 na 13,1 ve školkách zřizovaných obcemi. Ve stejném období se více než zdvojnásobil počet dětí v soukromých školkách, pořád je jich ale jen 7 000, necelá 2 % z celkového počtu a s ohledem na velikost meziročních změn víceméně zanedbatelné číslo.

Ne všechny děti do školek chodí – doma zůstává zhruba 10 % pětiletých (toto číslo nepříjemně roste, ze 4 % v roce 2005/06), 13 % čtyřletých (zde je nárůst menší), 25 % tříletých a 75 % dvouletých (u obou skupin žádný vývoj v čase). Pokud budeme předpokládat stejnou relativní účast jednotlivých ročníků i v dalších letech, zjistíme, že již v následujícím školním roce by měly být současné kapacity školek dostatečné. Pokud bychom zavedli povinný předškolní ročník a do mateřských škol skutečně docházelo 100 % pětiletých, museli bychom počkat jen o rok déle.

Souhrnná data samozřejmě nevylučují, že nedostatek míst ve školkách má regionální nebo lokální rozměr. Nepochybně existují oblasti, kde špatná situace vydrží ještě několik let – například v satelitních obcích kolem velkých měst, do kterých se v nedávné době nastěhovalo mnoho mladých rodin a existující infrastruktura na to nebyla ani zdaleka připravená. Plošné neuvážené investice do betonu ale nejsou rozumnou odpovědí na lokální problémy – ta by se vždy měla zakládat na pečlivé analýze, přesném cílení a citlivé implementaci. První krok by byl situaci pečlivě monitorovat a udělat předpovědi na místní úrovni, které dnes zřejmě chybí,

Poučení

Současný nedostatek míst v mateřských školách je nepochybně problém a vyjde nás draho minimálně ve dvou rozměrech. Jednak naše ekonomika trpí nízkou pracovní ekonomikou matek s malými dětmi (jen 30 %, ve srovnání s až 70 % procenty v řadě západoevropských zemí), což stojí státní pokladnu miliardy ročně na daních a vede ke zvyšování genderové nerovnosti. Školky ale nejsou jen státní hlídárny dětí, mají i klíčový vzdělávací a socializační rozměr: připravují děti na školní docházku, zmenšují rozdíly mezi nimi a podle mezinárodních výzkumů zásadně zvyšují kvalitu dalšího učení.

Dneska je ale pozdě hasit včerejší požáry. Poučme se z chyb a soustřeďme se více na budoucnost než na minulost. Už teď začínají praskat ve švech první stupně základních škol, do dvou let začnou silné ročníky nastupovat na druhé stupně a za další čtyři na dnes divoce rušené a slučované střední školy.

Celou tuto “analýzu” jsem udělal v sobotu po snídani asi za půl hodiny, z veřejně dostupných dat, s hrnkem kakaa v ruce. Proč to samé neudělali předchozí ministři v době, kdy bylo možné ještě něco zachránit? Můžete se jich zeptat sami, jejich seznam je třeba na stránkách MŠMT.

Jestli budou mít mateřské školy v roce 2016 nějaký problém, tak to nebudou kapacity, ale možná spíše kvalita, platy a kvalifikace personálu nebo schopnost integrovat děti ze znevýhodněného prostředí a se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřme naši pozornost raději tam.

 (CC-BY-NC-ND)

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články