Kompetence pro práci v budoucnosti: Proč je potřeba zamýšlet se nad změnami

29. 4. 2015
EDUin
13966112483_0eb7546c0d_z

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za překlad děkujeme Kamilu Uhlířovi, dobrovolnému spolupracovníku EDUin. 

Mnohé studie se dlouhodobě snažily předpovědět specifické obory práce a jejich nároky, nicméně se ukázalo, že takovéto předpovědi jsou obtížné a mnohé z nich byly vyvráceny. Namísto zaměřování se na budoucí zaměstnání se tato studie koncentruje na kompetence budoucnosti – dovednosti a schopnosti vyžadované napříč různými zaměstnáními a pracovními podmínkami,“ píše se v úvodu studie o kompetencích práce v budoucnosti. Přinášíme první díl, v němž autoři odhalují důvody a metodologii svého výzkumu.

O Institutu pro budoucnost

Institut pro budoucnost (The Institute For the Future, IFTF) je nezávislou, neziskovou strategickou výzkumnou skupinou s více než čtyřicetiletou zkušeností s prognózami. Základem naší práce je identifikace nastupujících trendů a úpadků, které změní globální společnost a globální trh. Našim členům nabízíme náhled do business strategií, projektů vývoje, inovací a sociálním dilemat. Náš výzkum pokrývá rozsáhlou oblast vysoce proměnlivých trendů, od zdraví a péče o něj po technologie, pracovní prostředí a lidskou identitu. Institut pro budoucnost se nachází v Palo Alto v Kalifornii.

Výzkumný ústav Phoenix University

Výzkumný ústav Phoenix University provádí akademické výzkumy na témata celoživotního vzdělávání, vyššího vzdělání a průmyslu aby zlepšil výsledky výuky a propagoval lepší připravenost pracovní síly. Výzkumný ústav Univerzity Phoenix financoval tuto studii, aby zvýšil porozumění kompetencím, jež budou pracovníci potřebovat v následujícím desetiletí v měnícím se světě plném technologického pokroku.

Úvod

V devadesátých letech porazil Deep Blue od firmy IBM velmistra Gary Kasparova v šachu; dnes poráží superpočítač Watson od IBM soutěžící v Jeopardy!. Před desetiletím se pracovníci báli o místa, která se přesouvala za hranice; dnes společnosti jako ODesk a LiveOps sestavují obchodní týmy či týmy pro zákaznickou podporu i pro další činnosti “v cloudu”. Před pěti lety by trvalo NASA roky označit miliony fotografií a grafů zaznamenaných teleskopy, ale díky síle kolaborativních platforem toho nyní může být dosaženo během několik měsíců za pomocí tisíců dobrovolníků.

Celosvětová propojitelnost, chytré stroje a nová média jsou jen některé z hnacích sil přeměňujících to, jak vnímáme práci, z čeho se skládá, a kompetence, které budeme potřebovat, abychom zůstali produktivním přínosem i v budoucnosti.

Tato studie analyzuje hlavní hnací síly, které změní pracovní podmínky a identifikuje stěžejní kompetence pro nadcházejících deset let. Nezabývá se tím, jaká budou pracovní místa budoucnosti. Mnohé studie se dlouhodobě snažily předpovědět specifické obory práce a jejich nároky, nicméně se ukázalo, že takovéto předpovědi jsou obtížné a mnohé z nich byly vyvráceny. Namísto zaměřování se na budoucí zaměstnání se tato studie koncentruje na kompetence budoucnosti – dovednosti a schopnosti vyžadované napříč různými zaměstnáními a pracovními podmínkami.

Metodologie

Během své historie byl Institut pro budoucnost (IFTF) průkopníkem v pokročilých předvídavých metodologiích, od Delphské techniky (metody shromažďování názorů odborníků a vytvoření přesvědčivého závěru), po integraci etnografických metod do oboru předvídání a nedávno použitou metodu výzkumu na základě sběru podnětů od uživatelů herních platforem. Tyto metodologie používáme ve spolupráci s významnými organizacemi – od společností z Fortune 500 po vlády a nadace – abychom prozkoumali problémy tak rozmanité, jako budoucnost vědy a technologie, budoucnost organizací a také budoucnost vzdělávání.

IFTF používá předpovědí jako výchozího bodu pro proces, kterému říkáme Předpověď – Porozumění – Akce. Tento proces umožňuje lidem vzít vize budoucnosti a přeměnit je na smysluplné přehledy a kroky, které mohou učinit, aby byli v budoucnosti úspěšní.

Při psaní této studie jsme navázali na předchozí rozmanité základní předpovědi IFTF z oborů vzdělávání, technologie, demografie, práce a zdraví, stejně jako na naši každoroční Předpověď na následujících deset let. Předpověď na následujících deset let je vytvořena za použití signální metodologie – v návaznosti na desetiletí průběžného shromažďování dat, názory expertů, a trendy výzkumu v oblasti modelů změn. Signálem jsou většinou malé či místní inovace či narušení, které mají potenciál nadále růst co do velikosti tak i zeměpisného rozšíření. Signálem může být nový produkt, nový postup, nová marketingová strategie, nové nařízení, či nová technologie. Zkrátka něco, co zachytí naší pozornost v jednom případu a jedné lokalitě a ukazuje na možnost dopadu pro další místa či dokonce globálně. Signály jsou užitečné pro ty, kteří se snaží předpovídat velmi nejistou budoucnost, protože většinou zachytí formující se jev dříve než tradiční společensko-vědní metody.

Tento výzkum jsme doplnili a prověřili na workshopech expertů v našem sídle v Palo Alto, kam jsme pozvali experty z široké škály disciplín a různorodých prostředí. Ti se zapojili do brainstormingu a cvičení na identifikaci hlavních hybných sil změn a jejich dopad na formování požadavků na kompetence. Nakonec jsme analyzovali a utřídili všechna tato data za účelem identifikování šesti hybných sil a deseti oblastí kompetencí, které budou nejrelevantnější pro pracovníky budoucnosti.

Díl 1.: Proč je potřeba zamýšlet se nad změnami

Díl 2.: Jak promění společnost dlouhověkost a computerizace

Díl 3. : Svět propojený novými médii a strukturami

Díl 4. : Rozpoznat význam, předvídat jednání druhých a umět se adaptovat

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články