Komu vyhovují základní školy praktické?

Publikujeme další příspěvek do diskuse o sčítání romských žáků na praktických školách. Pod názvem Sčítáním Romů ke konci diskriminace vyšel v pátečních (27.9.) Lidových novinách krátký komentář od Filipa Rameše, ve kterém autor vysvětluje, proč potřebujeme znát přesná data o počtech romských dětí na praktických školách. Poukazuje také na faktický rozdíl ve financování běžných a praktických škol, který by společně s dalšími faktory podle jeho mínění mohl být za snahou Asociace speciálních pedagogů tomuto sčítání zabránit. Předchozí komentáře Jiřího Pilaře a Tomáše Feřteka k této otázce můžete číst zde.

Česká školní inspekce (ČŠI) vydala minulý týden nařízení praktickým školám, aby sečetly, kolik romských dětí je navštěvuje. Proti nařízení se dopisem ministrovi školství okamžitě ohradila Asociace speciálních pedagogů.
Diskuse o tom, zda je, či není možné sbírat data o romských žácích, je tak dalším pokračováním dlouhotrvající debaty o jejich diskriminaci.

Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 vydal rozsudek, který odsuzuje Českou republiku za nepřímou diskriminaci romských dětí tím, že je nadměrně posílá do zvláštních (dnes praktických) škol, a zavazuje Česko k přijetí nápravných opatření. Diskriminaci během následujících let potvrdila Rada Evropy, ČŠI, veřejný ochránce práv i ministerstvo školství, zavedená praxe se však dosud příliš nezměnila. Z výzkumu kanceláře ombudsmana z roku 2012 na vzorku 68 bývalých zvláštních škol vyplývá, že stále zhruba 35 procent žáků na těchto školách je romského původu. Praktické školy jsou přímo určeny pro děti se zdravotním postižením. Romské děti však často takové postižení nemají, trpí pouze sociálním znevýhodněním, které není trvalé a lze jej při poskytnutí adekvátní podpory na běžné škole vyrovnat.

Není divu, že se proti sčítání romských dětí ozývá právě Asociace speciálních pedagogů. Dětí na základních školách ubývá a mezi školami roste konkurence a boj o žáky. Zřizovatelé postupně ruší nebo slučují školy, jejichž provoz je z hlediska počtu žáků neefektivní. Zvláště ohrožené jsou přitom právě školy, které pracují s úzkým segmentem dětí se speciálními potřebami, tedy právě školy praktické. Těchto žáků dramaticky ubývá, zároveň přibývá běžných škol, které je umí integrovat. Zástupci praktických škol tak sčítání vnímají jako ohrožení, protože odliv nesprávně zařazených žáků by mohl znamenat jejich konec.

Důležitou roli v boji o romské žáky hraje i financování těchto škol. Školy obecně jsou financovány z rozpočtu zřizovatele a především z rozpočtu ministerstva školství takzvaným normativem. Normativ je finanční částka, kterou škola dostane na každé dítě a kryje především mzdové náklady. Na dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je určen příplatek dle typu postižení a integrace. V roce 2012 byl podle ministerstva školství průměrný měsíční příplatek pro dítě s lehkým mentálním postižením 19 752 korun pro praktickou školu a 9152 korun pro školu běžnou. Praktická škola tedy dostane dvojnásobek toho co běžná škola. Obsah učiva je přitom menší, nároky jsou nižší a třídy méně početné. Otázkou je, komu tento systém vyhovuje? Daňovému poplatníkovi jistě ne. Platí totiž více peněz za výchovu budoucí nezaměstnatelné mládeže.

Sbírat data je nezbytné v jakémkoli oboru. Bez dat nemůžeme vyhodnocovat, bez hodnocení plánovat a bez plánování zvyšovat úroveň. Ve školství jsou data nutná pro vyhodnocování úspěšnosti dětí a efektivnosti školského systému jako takového a týká se to i sběru dat o etnicitě studentů praktických škol. Sbíraná data jsou naprosto anonymní, nemají vztah ke konkrétním žákům, ale ukazují, kde systém znevýhodňuje určitou skupinu populace a na jakém základě. Sbírat data o počtech Romů je tedy nezbytné, abychom byli schopni navrhnout kvalifikované změny a posléze vyhodnotit, která opatření jsou skutečně úspěšná. Jen tak se nám podaří v souladu s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ukončit diskriminaci na českých školách.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bibi
Bibi
9 years ago

To co se v poslední době zase okolo zš praktických děje je neuvěřitelné. Zajímalo by mne, zda má autor zkušenost s výukou na těchto školách – ať jako učitel nebo jako rodič postiženého dítěte. Problematika speciálně pedagogické péče se zredukovala na problém vzdělávání Romů. Skutečně postižené děti, které potřebují malý kolektiv a mnoho speciálních pomůcek všechny tyto „romské aktivisty „jaksi nezajímají. Pokud ano tak zase pouze ve směru totální inkluze. Nechtějí připustit, že pokud je dítě diagnostikováno pro vřazení do této školy, rodič je srozumitelně informován o vzdělávacím programu, že by to mělo být pouze na rodiči, aby zda bude… Více »

K.Oumez
K.Oumez
9 years ago
Reply to  Bibi

To, že ve speciálních či praktických školách je romské etnikum zastoupeno nadprůměrně vzhledem k podílu v populaci, může znamenat pouze dvě věci. Buď je u romského etnika nadprůměrný výskyt diagnostikovatelných postižení, anebo jsou učitelé na školách líní poskytovat romským dětem to, co potřebují ke vzdělání a ve spolupráci s PPP děti uklízí do praktických škol.
Nevidím důvod, proč nemohou být na ZŠ vytvořeny podmínky k integraci všech dětí.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
9 years ago
Reply to  K.Oumez

Nevidíte důvod? Nebo nechcete! Běžná základní škola nemá speciálního pedagoga, nemá ho totiž z čeho financovat, nemá ani asistenty pedagoga, protože na asistenta pedagoga dostane od kraje tak směšnou částku, že by si musela ukrajovat z vlastního stále menšího rozpočtu. Žáky praktických škol nejde šupnout na základky jen proto, že si to pár horkých (euro)hlav usmyslí. Plivnout na „líné“ učitele je tak strašně jednoduché. Laciné. A bohužel líbivé, že?

K.Oumez
K.Oumez
9 years ago
Reply to  K.Oumez

Přidat komentář

Zdeněk Bělecký
Zdeněk Bělecký
9 years ago

Komu vyhovují základní školy praktické? Těm dětem.

K.Oumez
K.Oumez
9 years ago

Jsem také učitel, a mám také ve třídě romské děti. Vím, že starost o jejich vzdělání vyžaduje mnoho extra práce a času.
Ale nešli jsme dělat učitele jen těm poslušným a akademicky nadaným dětem, že ne…