Kudy vede cesta k úspěšné škole a jak dosáhnout systémové změny ve vzdělávání?

10. 1. 2022
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek3

Co přinesl týden  2. 1. – 9. 1. 2022 

Krátce: 

Výrok týdne:

„Děti byly zaraženy v poznávání světa, které je v nich evolučně zakódováno. Při čelním nárazu reagují pudově: agresí. Někteří překážku přelezou nebo do ní buší hlavou, jiní reagují krokem zpátky nebo paralýzou. Každé dítě to má nastavené jinak. Čím víc byly v online prostoru, tím víc jsou nyní odpojené samy od sebe, od svých vrstevníků a rodičů,“ říká psycholožka Radka Víchová. Následky covidové izolace si s sebou podle ní nese třetina dětí (ireporter.cz).

V souvislostech

Tři inspirace pro začátek nového roku: Kudy vede cesta k úspěšné škole a co je potřeba k tomu, aby ve vzdělávání došlo k systémové změně?

V prosinci bylo publikováno několik zajímavých textů, které stojí za přečtení i v roce, který právě začíná. Vybíráme tři materiály, které z různých úhlů pohledu hledají odpověď na otázku, co je třeba k tomu, aby české děti dosahovaly lepších vzdělávacích výsledků.

Školní inspekce mapovala, čím se úspěšné školy liší od neúspěšných

To, že jsou v kvalitě vzdělávání mezi českými školami obrovské rozdíly, nejspíš nikoho nepřekvapí. V nejrůznějších studiích se toto konstatování objevuje opakovaně. Česká školní inspekce se rozhodla, že se podívá na to, co mají společného školy, které z těchto srovnání vycházejí jako vítězové. Výsledky šetření, pro které začala sbírat data již v roce 2019, vydala v prosinci v tematické zprávě Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách. Ta staví na případových studiích třinácti úspěšných základních škol (při výběru přitom byl zohledněn také vliv socioekonomických podmínek), závěry a doporučení vycházejí mimo jiné z cílené hospitační činnosti nebo z hloubkových rozhovorů s řediteli škol.

Co školní inspekce doporučuje školám, které se chtějí vydat po stejné cestě?

  • Vnímat vzdělávací výsledky a úspěch žáků jako hlavní hodnotu vize školy, vůči které jsou posuzovány její další aktivity ve všech souvisejících oblastech.
  • Podporovat utváření kolektivního charakteru vedení školy a široké spolupráce aktérů.
  • Neustále usilovat o budování důvěry mezi školou, učiteli, žáky a jejich zákonnými zástupci.
  • Věnovat vysokou pozornost růstovému myšlení žáků. Posilovat sebedůvěru žáků v tom, že mohou dosáhnout stanovených výzev a vyřešit i obtížnější úlohy při vynaložení odpovídajícího úsilí a práce.

Vyšel český překlad publikace, která hledá cestu k úspěšné reformě vzdělávacích systémů

Světově uznávaný expert na vzdělávací reformy Michael Fullan v publikaci Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku pojmenovává, proč považuje současné vzdělávací systémy za zastaralé a proč pokusy o jejich změnu v posledních desetiletích nebyly příliš úspěšné. Především ale navrhuje, jak změnit paradigma a dosáhnout díky tomu změny, kterou považuje za nezbytnou podmínku budoucí prosperity této společnosti. Autor se v publikaci vyjadřuje k řadě dilemat, která jsou aktuálně diskutována i v českém prostředí, jako je rostoucí nerovnost v přístupu ke vzdělání, problematika hodnocení a klasifikace nebo důsledky „rozřazování” žáků na základě testů zaměřených na nacvičené akademické znalosti.

Studie o ředitelích škol v Česku: Mají více odpovědnosti než jinde v Evropě, systém jim přitom nenabízí podporu ani dostatečné vzdělání

Stav ředitelské profese v Česku mapovala analýza Karla Garguláka, Štěpána Kmenta a Václava Korbela Český ředitel: Kompetence, výsledky a dobrá praxe, která vyšla na začátku prosince v rámci publikace k výroční konferenci Aspen Institutu Kam kráčíš, Česko 2021. Autoři mapují „sebehodnocení a profesní sebepojetí ředitelů základních škol v rámci vybraných kompetencí“. Nabízí dvě případové studie úspěšných škol a dokládají na nich, jaké konkrétní činnosti vedou ke kultuře školy „postavené na vzájemné spolupráci a porozumění cílům vzdělávání všemi aktéry“ a jak se to odráží v lepších výsledcích žáků.

Z edukalendáře:

  • 20. 1. → online→ Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jaké plány chystá nová vláda pro české školství?
  • 27. 1. → Praha → ČAS od ČASU s Tomášem Feřtekem
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články