Maturitní test má nejsprávnější řešení

Publikujeme starší článek z Lidových novin, kde metodička pro český jazyk vysvětluje, jak dospět v maturitních testech ke správnému řešení.

 

Máme za sebou první ročník nové podoby maturitní zkoušky. Zejména laická veřejnost náhle vznáší výtky k údajné nejednoznačnosti některých zadání v maturitních testech. Co za nimi ve skutečnosti stojí?
Principy testování Testování jazykových dovedností a znalostí vyžaduje různé typy a formáty úloh. V souvislosti s maturitní zkouškou budí emoce zejména úlohy s jednou nejpřesnější odpovědí. Velmi často se totiž stávají předmětem kritiky za to, že mají více správných řešení.
Úlohy s jednou nejpřesnější odpovědí jsou velmi vhodným a efektivním typem testových úloh ke zjišťování úrovně dovedností žáků v oblasti jazykových úprav textu a zejména čtenářských dovedností. Tam mají v rámci didaktického testu své nezastupitelné místo a jsou adekvátním doplněním úloh s jednou správnou, případně nesprávnou odpovědí.
Podstatná je zde skutečnost, že méně přesné odpovědi mohou být správné částečně (více nebo méně), tedy nikoli úplně chybně. Jen je v těchto alternativách obsaženo něco, co činí tuto možnost méně přesnou, než je nejpřesnější odpověď. Tento typ testových úloh je podstatně obtížnější než úlohy s jednou správnou/nesprávnou odpovědí a problém zpravidla spočívá v tom, že si řešitel úlohy nepřečte zadání úlohy pečlivě a úlohy řeší pouze na dichotomické škále správně/nesprávně.
Všechny nabízené možnosti mohou působit na řešitele testu také jako možné správné odpovědi, ale to je záměrem konstrukce úlohy s jednou nejpřesnější odpovědí. Jedná se o to, že žák posuzuje textový úsek nebo slovo v souvislosti s daným kontextem.
Legitimní strategií je v tomto případě i „vylučovací metoda“, kdy student musí pečlivě přečíst a posoudit každou z odpovědí a po důkladné úvaze ji přijmout, nebo odmítnout.
Specifický nástroj ověřování Úlohy s jednou nejpřesnější odpovědí jsou specifický nástroj, jak citlivě přistupovat k takovým záležitostem, jako je stylistika, textová syntax nebo lexikální sémantika. Jako příklad uveďme ověřování stylistiky a synonymie. Stylistické útvary se v praxi nikdy neobjevují v „čisté formě“, ale vždy jako texty, které mísí různé prvky různých funkčních stylů a stylových postupů, z nichž jeden dominantní styl může převažovat. Úloha pak nemůže mít jednu „správnou“ odpověď, ale jednu „nejsprávnější“ a žák má tak posoudit nejvýznamnější textové rysy. Ani synonymie ve většině případů není jev absolutní a pracuje s odstíny významů.
Pokud tento typ testování jazyka vzbuzuje u studentů a veřejnosti nevoli, je nutné zdůraznit, že didaktickým testem samozřejmě nelze ověřit všechny jazykové dovednosti, a právě proto má maturitní zkouška z českého jazyka tři části – kromě didaktického testu i část ústní a písemnou. Ovládnout mateřský jazyk neznamená jenom dorozumět se, protože „česky přece umíme všichni“. Znamená to ovládnout jazyk jako komunikační nástroj natolik, abychom se mohli vyjadřovat přesně, rozumět přesně, a tedy mimo jiné studovat i další obory.

 

JANA MÜNZBERGEROVÁ,
Autorka působí jako šéfmetodička pro český jazyk a literaturu ve společnosti Cermat, která má na starosti přípravu státní maturity.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Josef
Josef
11 years ago

Zajímavé. Proč takové vysvětlení nezaznělo před několika týdny, kdy se naplno rozjela kritika testů? Možná by to ušetřilo mnoho času na dohadování.

Tom
Tom
11 years ago

Vzláštní, že mluvý o !!!nejsprávnější!!! odpovědi, to znamená, že v podstatě jste neodpověděli špatně, ale body nedostanete. Tyto typy úloh rovněž nemají v uzavřeném testu co dělat, neboť nelze vysvětlit svou odpověď.

Oldřich Botlík
11 years ago

Představme si, že si můžeme koupit buď auto B, nebo auto C. Zajímají nás pouze dvě vlastnosti: cena (měla by být co nejmenší) a velikost kufru (měla by být co největší). Stojí-li auto B méně než auto C a současně má větší kufr, je volba jasná: auto B. Ale co když auto B stojí méně než auto C a současně má menší kufr? Jak se rozhodnout, když každé auto předčí to druhé právě v jedné z obou posuzovaných vlastností? Každý zákazník se nakonec nějak rozhodne a jedno z obou aut si vybere. Proč by ale měla být JEDINÁ z obou… Více »

Jarka
Jarka
11 years ago

Můj syn vybral zřejmě několik správných odpovědí, nikoli nejsprávnějších a proto didaktický test neudělal. Chybělo mu 0,53%, tedy 1 bod. A vůbec nevadí, že z písemného testu měl 93% a uspěl i u ústní zkoušky. Dle cermatu češtinu neovládá a proto má nedostatečnou a zůstane bez maturity, neboť na takový test ho nikdo není schopen připravit. No je to k ………!!

veronika valíková
veronika valíková
11 years ago

Text k úloze 48:

Některé odpovědi jsou správné, ale jedna je nejsprávnější.

Všechna prasata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější.

Úloha 48:

Paralela mezi větami je:

a, náhodná
b, pozoruhodná
c, zábavná
d, varující

Která odpověď je nejsprávnější?

vv

katka
katka
11 years ago

To nemůže paní metodička myslet vážně. Obhajuje svou špatnou práci. Není vůbec pravda,že se ozvala hlavně laická veřejnost. Neznám žádného kolegu češtináře, který by s ní souhlasil. Učím 15 let na gymnáziu, ale styděla bych se tento její text přečíst studentům.

Tom
Tom
11 years ago

Paní Valíková za e) CERMATovská.

Ondřej Nečas
Ondřej Nečas
11 years ago

Tohle je naprosto obludný způsob myšlení, s kterým je třeba bojovat! Nejenom že legitimizuje a činí normou nepřesné vyjadřování – Když říkám „vyberte správnou“ myslím tím „vyberte nejlepší z více správných“. Problém je zde jiný a mnohem závažnější. Ta dáma naprosto rezignuje na skutečný obsah textu, na to, že slova mají určitý význam, a ten musíme ctít, pokud se chceme domluvit, a naopak prosazuje ten pokřivený způsob myšlení, že jazyk můžeme ohýbat jako děvku a slova mají ten význam, který se nám právě hodí. To její vyjádření je manifestem demagogie. Správné řešení není správným z objektivních důvodů, ale tím, že… Více »

Pavla
Pavla
11 years ago

Když byly poprvé zveřejněny testy a společnost CERMAT téměř hystericky reagovala na jejich zveřejnění vyhrožováním soudy, tak mne napadlo, proč tolik utajovaní něčeho, co bylo financováno ze státního rozpočtu, tedy i mnou a každým jiným daňovým poplatníkem. Po přečtení testů jsem konečně pochopila proč. To, co bylo solečností CERMAT předloženo studentům jako jednotný státní maturitní test a pokud si ještě navíc uvědomíme dobu tvorby (14 let) a výši „odčerpaných“ finančních prostředků (cca 650 mil. Kč) je dle mého nározoru žalovatelné. Ovšem nikoliv ze strany Cermatu, ale ze strany všech daňových poplatníků, nebotˇ velice mírně řečeno, výše vynaložených nákladů v žádném… Více »