Mentoring začínajících učitelů

28. 12. 2014
EDUin
ucitmae_z

V rozhovoru s Karolínou Duschinskou (PedF) představujeme projekt, který školí a podporuje začínající učitele. Vybraní mentoři nejprve procházejí tréninkem, a pak se stávají oporou mladším kolegům. Cílem projektu je nastartování spolupráce mentora a mentee. Podobně probíhá práce studentů a odborníků z firem na ČVUT a společná práce učitelů se osvědčuje i v tandemové výuce. Více o mentoringu obecně říká Saša Dobrovolná z České asociace mentoringu ve vzdělávání. S vzájemnou podporou mezi pedagogy počítá i nový kariérní řád, který má podle ministra Chládka vstoupit v platnost v průběhu roku 2015.

„Projekt se zaměřuje na rozvoj mladých učitelů základních škol. Tyto potenciální nositele dlouhodobé změny úrovně vzdělávání propojujeme s kvalitními zkušenými učiteli, kteří přejímají v projektu roli mentora,“ říká koordinátorka Vladimíra Bendová.

Za metodické podpory seminářem Respektovat a být respektován vedeným PhDr. Janou Nováčkovou, bylo proškoleno 14 učitelů, kteří v průběhu roku budou v roli mentorů a mentee spolupracovat s cílem zvýšit efektivitu výuky na šesti základních školách.

Zeptali jsme se na projekt Karolíny Duschinské, odborné garantky v projektu za Pedagogickou fakultu UK.

Duschin_portret5

Karolína Duschinská

Jak probíhal výběr mentorů?

Výběru mentorů jsme věnovali velkou pozornost, vybírali jsme vždy dvojici mentora a začínajícího učitele z jedné školy. Přednost měli v pilotním ročníku začínající učitelé přírodovědných předmětů, zároveň jsme vycházeli z předpokladu, že cíle a průběh mentoringu souvisí s pedagogickým a profesním rozvojem školy. Součástí přihlášky proto byl i motivační dopis ředitele příslušné školy, kde byly navrženy možnosti využití mentoringu i po skončení projektu.

V rámci projektu vznikne i metodika. Jak se bude tvořit – budou to spíš zkušenosti mentorů a mentees nebo akademické poznatky k tématu?

Výstupem projektu bude ověřená metodika zavádění mentoringu ve škole. Bude psána srozumitelným jazykem s příklady dobré praxe, zároveň bude založena na poznatcích pedagogického výzkumu a vybraných zahraničních zkušenostech.

Už proběhla první schůzka s mentory – jaké jsou zajímavé výstupy z ní?

Dosavadní setkání s mentory zatím potvrzují naše vstupní předpoklady. V průběhu blokového letního kurzu mentoři získali tzv. „startovací“ dovednosti pro vedení mentorských rozhovorů. Supervizní setkání, která jsou naplánována celkem pětkrát v tomto školním roce, pak zajišťují průběžné vzdělávání mentorů, jejich podporu a vzájemné sdílení zkušeností. Zároveň realizujeme i pravidelná setkávání začínajících učitelů. Můžeme tak reagovat na aktuální vzdělávací potřeby všech zúčastněných a v prostředí odborné komunity nabízet prostor pro konzultace a diskuse.

 

———————————-

Projekt realizuje platforma Business Leaders Forum. Součástí je crowdfunding jménem Hodina hrdinů. Přispěním podpoříte rozvoj projektu a získáte jedno z triček s motivem hrdinů – českých učitelů.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články