Ministryně Valachová, asociace ředitelů ani školské odbory nepodpořily více peněz pro třídní učitele

28. 5. 2017
EDUin
sarkozi_foto_zlato

Školský výbor senátu hlasoval o návrhu Iniciativy Pedagogická komora navýšit příplatek pro třídní učitele na 3.000 Kč měsíčně. Zástupci školských odborů, CZESHA, Asociace ředitelů ZŠ i ministryně školství vystoupili proti.

Výbor Senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednával ve středu 24. května 2017 návrh novely Zákona o pedagogických pracovnících, kterou se zavádí kromě jiného i kariérní systém pro učitele. Zpravodaj zákona Jiří Růžička navrhl výboru zamítnutí novely, které výbor v hlasování poměrem hlasu 4:4 neschválil. Výbor se nakonec usnesl na doporučení návrh novely vrátit sněmovně s jedním pozměňovacím návrhem.

Senátor a ředitel gymnázia Jiří Růžička v úvodu jednání navrhl výboru zamítnutí novely, případně vrácení sněmovně s pozměňovacími návrhy. Hlasování o schválení novely skončilo 4:4. Pro byli senátoři Berka, Jermář, Chaloupek a Baudyšová. Hlasování o zamítnutí novely skončilo 4:4. Pro zamítnutí byli senátoři Růžička, Vítková, Oberfalzer a Homolka. Přestože ministryně Valachová vystoupila proti, byl schválen nakonec schválen pozměňovací návrh zpravodaje novely Růžičky na využití první atestace v kariérním systému učitelů jako náhrady tzv. pedagogického minima pro odborníky z praxe. Tento návrh ještě musí schválit senát na svém plénu 31.5. Pokud tak učiní, vrátí se zákon do poslanecké sněmovny k novému hlasování.

Ministryni školství Kateřinu Valachovou návrh zamítnutí novely evidentně zaskočil a v emotivním vystoupení shrnula své již známé argumenty. Ostře se v následné diskuzi vymezila i proti dalším pozměňujícím návrhům. V diskuzi padlo kromě jiného i konstatování, že stále nejsou k dispozici na novelu navazující vyhlášky, bylo konstatováno, že postup do třetího kariérního stupně je díky odkladu do roku 2022 pro učitele demotivující, případně, že kariérní řád není motivující pro začínající učitele. Kariérnímu systému bylo vyčítáno, že způsobí velký nárůst administrativy a jeho provoz bude kvůli tomu velmi drahý. Současným učitelům nepřinese zvýšení platů a nebudou motivováni ke kvalitnější práci. Nově definovaná funkce ale zajistí uvádějícím učitelům příplatek 3.000 Kč už od září 2017.

Ministryně školství zdůrazňovala, že byl kariérní řád projednáván s učitelskou veřejností na jejích výjezdech do krajů i škol i asociacemi působícími ve školství a se školskými odbory. V diskusi padlo, že asociace jsou převážně asociacemi ředitelů, kteří mají v některých případech jiné zájmy než učitelé. Senátor Růžička je zároveň ředitelem gymnázia a členem Asociace ředitelů gymnázií, která vydala ke kariérnímu řádu nesouhlasné stanovisko. Mandát školských odborů zpochybnil místopředseda výboru, kterému nebyla poskytnuta informace o počtu učitelů v ČMOS PŠ s vysvětlením, že mu do toho nic není.

Jako host vystoupil za Výzvu senátorům k zamítnutí kariérního řádu, kterou organizuje Iniciativa Pedagogická komora (www.pedagogicka-komora.cz) a kterou podpořilo již 6.600 učitelů, Radek Sárközi. Ten před jednáním zaslal senátorům vzkazy od 2.100 učitelů, kteří nesouhlasí s kariérním řádem, a seznam 6.200 jmen učitelů, kteří podpořili Výzvu senátorům. Ve svém projevu představil pozměňovací návrhy k novele, které byly založeny na myšlence, že vše dobré se má posílit a vše špatné vypustit. Navrhl navýšení příplatku pro třídní učitele na 3.000 Kč měsíčně (150 Kč na hodinu), protože současný návrh ministerstva školství počítá pouze s částkou 50 Kč na hodinu. Dále navrhl navýšení příplatku pro výchovné poradce a další specializované činnosti na 3.000 Kč měsíčně (v současné době je to pouze 1.000 až 2.000 Kč). Vyškrtnutí nesmyslných nových specializovaných činností jako je např. koordinátor vlastního hodnocení školy (tuto činnost již vykonává koordinátor školního vzdělávacího programu a není k ní třeba samostatné 250hodinové studium). A snížení přímé vyučovací povinnosti pro všechny specializační činnosti (v novele jsou nesystémově vybrány pouze tři činnosti z deseti). Nejdůležitější návrh zněl, aby se celý kariérní systém zrušil vyjmutím z textu novely. Vzhledem k tomu, že první učitel se bude moci ucházet o třetí kariérní stupeň až v roce 2021 a první příplatky 3.000 Kč měsíčně se začnou úspěšným absolventům vyplácet až od roku 2022, je spousta času na to připravit kvalitnější zákon a promyšlenější kariérní řád. Krátce vystoupil i Janek Wagner s doplňujícími informacemi.

Novelu naopak podpořili v diskuzi další hosté: předsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová, zástupce ČMOS PŠ (školské odbory) a zástupce Unie CZESHA (asociace asociací ředitelů škol). Ti zároveň odmítli navýšení příplatků pro třídní učitele navrhované Iniciativou Pedagogická komora.

Senátor Homolka si osvojil pozměňovací návrh Iniciativy Pedagogická komora na zvýšení příplatku pro třídní učitele na 3.000 Kč měsíčně. Ministryně Valachová ale vystoupila proti tomuto návrhu. V hlasování senátorů byli pro jen 3 senátoři z osmi (senátor za KSČM Homolka, senátorka za KDU-ČSL Vítková a senátor za TOP09STAN Růžička). Návrh nepodpořili senátoři za ČSSD Berka a Jermář, senátor za ODS Oberfalzer, senátorka za ANO Baudyšová a senátor za OPAT Chaloupek). Senátoři Papušek a Čunek za KDU-ČSL nebyli přítomni. Návrh tedy nebyl přijat, ale bude zopakován na plénu senátu 31.5., kdy se bude rozhodovat o dalším osudu zákona o pedagogických pracovních.

 

Video z jednání je k dispozici zde:
http://www.pedagogicke.info/2017/05/projednavani-karierniho-radu-ve.html

Audiozáznamy z jednání (zatím nezpracováno):
https://drive.google.com/drive/folders/0B3x8X77RaMBPNy1DR2I0Z1ZGb2M

O jednání informoval rovněž Deník.cz:
http://www.denik.cz/z_domova/lzete-a-zase-lzete-pronesla-valachova-a-pak-se-rozplakala-20170524.html

Iniciativa Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články