Minulý školní rok očima České školních inspekce

31. 1. 2022
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek5

Co přinesl týden  24. 1. – 30. 1. 2022 

Krátce: 

Výrok týdne:

„O státní maturitě se začalo mluvit ve druhé polovině 90. let, nikdy ale „nebyl čas“ vyjasnit základní věci. Především pak to, k čemu zkoušku vlastně potřebujeme a jak poznáme, zda jsme toho dosáhli. Spuštění verze 1.0 prý spěchalo, nakonec k němu ale došlo až v roce 2011. Dnes chceme zásadně změnit verzi s číslem, řekněme, 1.8, a přitom před námi stále stojí podobné nezodpovězené otázky,“ komentuje Oldřich Botlík návrh na změnu maturitní zkoušky, jak jej představil ministr Petr Gazdík (seznamzpravy.cz).

V souvislostech

  • Minulý školní rok očima školních inspekce

Výroční zpráva České školní inspekce o kvalitě vzdělávání na školách za rok 2020/2021 má více než osm set stran. Ze stovek tabulek a grafů pro vás vybíráme několik čísel, která by v záplavě dalších informací a dat neměla zapadnout.

49 % hospitovaných tříd v mateřských školách v Praze mělo výjimku z maximálního počtu dětí. Po Praze zaznamenala inspekce nejvyšší podíl tříd s více než 24 dětmi v Jihomoravském (41,4 %) a Zlínském (40,4%) kraji.

69 tisíc učitelů působilo v minulém školním roce na základních školách, v roce 2010 jich bylo 58,8 tisíc – přibývá jich s tím, jak přibývá žáků. Za stejnou dobu podíl učitelů mladších 50 let klesl z 68,7 % na 58,9 %. (Na středních školách bylo v roce 2011 54,6 % učitelů mladších 50 let, v roce 2011 to bylo 47,2 %.)

0,14 % je podíl nadaných žáků, které v roce 2020/2021 vykazovaly střední školy. Podle odborné literatury je zastoupení nadaných dětí v populaci 10 až 15 %.

41 % je podíl konkurzů na ředitele základní školy, do kterého se v minulém školním roce nepřihlásili ani dva uchazeči. Podobná byla situace na středních školách, kde se nejvýše ze dvou kandidátů vybíralo v 60 % konkurzů.

90 % učitelů ve srovnání s jarem 2020 výrazně zvýšilo své digitální kompetence, u téměř 60 % šlo o výrazný posun – odpovídali ředitelé škol.

80 % učitelů se staví odmítavě k trvalému zjednodušení nebo vypuštění vzdělávacího obsahu, který je uveden k jim vyučovaným předmětům ve školním vzdělávacím programu. 70 % učitelů nebylo nakloněno ani mimořádnému zjednodušení či vypuštění vzdělávacího obsahu. Typ předmětu přitom nemá na podíl učitelů stavících se negativně k redukci učiva vliv.

1/3 ředitelů základních škol uvedla, že učitelé během distančního vzdělávání častěji poskytovali slovní hodnocení v průběhu učení, pouze necelá ¼ jich ale má zájem realizovat změny v průběžném a závěrečném hodnocení během prezenční výuky. Jen 6 % učitelů říká, že v jejich hodnocení došlo k výraznější změně, zhruba ¼ pravidelně pracuje se sebehodnocením žáků.

98 % základních škol podle jejich ředitelů realizovalo adaptační období po návratu do škol, jeho skutečnou realizaci ale potvrdilo jen 92 % učitelů, jen 77 % jich uvedlo, že škola měla pro toto období nastavena společná pravidla. Speciální třídnické hodiny organizovala asi 1/3 třídních učitelů, dvojnásobný podíl se věnoval koordinaci postupu s dalšími vyučujícími.

35 % ředitelů středních škol uvedlo, že během lockdownu na jejich školách nedošlo k redukci výuky ve srovnání s výukou prezenční. Častěji se jednalo o střední odborné školy s převahou žáků v nematuritních oborech vzdělávání. 

Asi 20 % středoškolských učitelů uvedlo, že s přechodem na distanční výuku zjednodušilo nebo vypustilo vybraný vzdělávací obsah svého předmětu uvedený v ŠVP, pouze 15 % procent učitelů plánuje upravit na základě této zkušenosti vzdělávací obsah v ŠVP do budoucna.

Z edukalendáře:

  • 2. – 22. 2. → offline i online → FUK: Festival umění a kreativity ve vzdělávání
  • 9. 2. →online → Workshop: Podnikavost z lavice Vol. 1.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články