Mladá fronta Dnes: Kritika inkluze velí – zpátky na stromy!

3. 3. 2019
EDUin
Screenshot_5

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který reaguje na lži a zavádějící informace publikované v textu Radka Sarköziho, prezidenta spolku Pedagogická komora, který vyšel v Mladé frontě Dnes dne 20. února. Komentář Boba Kartouse vyšel v tomtéž médiu dne 27. 2 2019.

Inkluze po česku prý nefunguje, konstatoval Radek Sarközi v MF DNES (20. února 2019). Fakta, která mají doložit její nefunkčnost, jsou však prokazatelné manipulace. Autor se neobtěžuje rozlišovat mezi různými druhy speciálních potřeb a mluví jen o dětech s mentálním postižením. Ty tvoří z celkového počtu dětí s přiznanou speciální podporou jen malou část.

Údajně byla zrušením přílohy pro vzdělávání žáků s mentálním postižením školám odebrána možnost vzdělávat je podle jejich možností. Není to pravda. Školy mohou takovým dětem nastavovat cíle vzdělávání přiměřeně jejich možnostem v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.

Údajně byla těmto žákům snížena dotace pracovní výchovy a místo toho musí absolvovat „fyziku, chemii a cizí jazyk“. Není to pravda. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání umožňuje školám v rámci disponibilní dotace posílit pracovní výchovu na úroveň vyšší než v minulosti.

Údajně jsou žáci s mentálním postižením nuceni studovat druhý cizí jazyk. Nemusí, škola může takovému dítěti poskytnout náhradní vzdělávací obsah.

Prezident facebookové stránky Pedagogická komora konspiruje o „zlých neziskovkách“, které inkluzi prosadily. Jaká je skutečnost? Česko se zavázalo vzdělávat inkluzivně v prohlášení ze Salamanky v roce 1994. V roce 2005 vstoupila v účinnost novela školského zákona, která dala rodičům právo umístit dítě do spádové školy. V roce 2007 došlo k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého Česko řadu žáků přeřadilo do programů vzdělávání určeného pro lehce mentálně postižené, aniž k tomu byl objektivní důvod. To vše jsou milníky inkluze.

Žádná z uvedených neziskovek (ČOSIV, EDUin, Rytmus) tehdy neexistovala. A propos, premiér Andrej Babiš letos v lednu adresoval evropské komisařce Dunje Miľatovič ujištění, že se Česko v žádném případě nebude odchylovat od inkluzivního vzdělávání. Jde o politický postoj vyjádřený předchozími vládami i současnou. Je zábavné si myslet, že současného premiéra v jeho politických krocích ovlivňují neziskovky…

Ve Finsku údajně existuje podobný systém jako v Česku před rokem 2016. To je další nesmysl. Ve Finsku neexistují a ani před rokem 2016 neexistovaly praktické školy, které by koncentrovaly ve významném počtu děti z jiného než majoritního etnika, neexistuje speciální vzdělávací program pro lehce mentálně postižené, všichni mají individuální vzdělávací plán, což je úplná podstata inkluze, u nás dosud nenaplněná. Místo abychom řešili skutečné problémy inkluze a školství, řešíme bludy.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články